jazyky-interaktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Učíme interaktivně - uživatelský manuál

1 Software pro prohlížení materiálů

Program ActivInspire Personal Edition lze zdarma stáhnout na adrese http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793.

Před stažením je nutné se na webu http://support.prometheanplanet.com/ zaregistrovat.

2 Uživatelská část webu

2.1 Prohlížení a stahování materiálů

Prohlížet materiály mohou všichni návštěvníci stránek. K prohlížení materiálů slouží odkaz Předměty v hlavním menu. Po vybrání konkrétního předmětu uvidíte seznam materiálů v tomto předmětu a metodické příručky pro tvorbu výukových materiálů a pro práci s výukovými materiály. Seznam lze filtrovat podle autora a řadit podle data vložení nebo jeho hodnocení, pomocí formuláře v pravém horním rohu stránky.

V seznamu materiálů se nachází také odkaz pro stažení. Chcete-li materiál stáhnout, je třeba se do systému přihlásit pomocí vašeho přihlašovacího jména a hesla. Pokud žádné nemáte, můžete se zaregistrovat pomocí odkazu pod přihlašovacím formulářem (formulář se nachází pod hlavním menu).

2.2 Vkládání materiálů

Vkládat materiály mohou pouze uživatelé s rolí přispěvatel.

Po přihlášení do systému vidíte pod hlavním menu své uživatelské menu, ve kterém by se měl nacházet odkaz "Přidat nový materiál", klikněte na něj.

2.2.1 Popisné údaje materiálu

Na následující stránce se zobrazí formulář pro popisná data nového materiálu. Formulář obsahuje následující položky:

 • Název materiálu
 • Předmět (předměty do kterých můžete vkládat materiály vám přidělí manager projektu)
 • Krátký popis - Popis který se zobrazí v seznamu materiálů.
 • Podrobný popis - Hlavní popisný text, zobrazí se když uživatel rozklikne detail materiálu.

Po vyplnění klikněte na tlačítko Pokračovat.

2.2.2 Nahrání souborů

V dalším kroku je třeba nahrát soubory ze kterých se váš materiál skládá. Formulář má dva prvky:

 • Soubor - Po kliknutí se vám otevře dialog, ve kterém najdete soubor z vašeho disku který chcete nahrát.
 • Popis souboru - Pokud je třeba, doplňte popisný text.

Klikněte na tlačítko Nahrát soubor. Soubor by se měl objevit v seznamu.

Až nahrajete všechny potřebné soubory, klikněte na tlačítko Dokončit.

Nyní je tvorba vašeho nového materiálu dokončená.

Materiál se však na webu nezobrazí hned, ale bude čekat na schválení od metodiků.

2.2.3 Čekání na schválení

Za jak dlouho budou metodikové váš materiál posuzovat závisí na politice vaší školy. Metodikové by vás měli o výsledcích posudku informovat e-mailem.

Posudky si můžete prohlédnout i na webu. Všechny vaše materiály, i ty neschválené, si můžete prohlížet přes odkaz Moje materiály v uživatelském menu. V seznamu klikněte na nadpis materiálu který chcete vidět. Zobrazí se vám popis materiálu a pod ním seznam verzí, kde bude zatím jen jedna položka. Kliknětě na odkaz stáhnout / detail. Na další stránce uvidíte seznam provedených metodických kontrol, jejich výsledky a případné komentáře.

2.2.4 Vložení nové verze materiálu

Může se stát že ve vašem materiálu budete časem dělat změny, např. opravovat chyby nebo ho doplňovat o další informace. Pokud tyto změny chcete opět vystavit na webu a zpřístupnit je tak ostatním uživatelům, je třeba vložit do vašeho materiálu novou verzi.

Pro vložení nové verze si otevřete detail vašeho materiálu (např. klikněte na odkaz Moje materiály v uživatelském menu a potom na název materiálu kam chcete novou verzi vložit), a tam klikněte na odkaz Přidat novou verzi materiálu, který je nad seznamem verzí.

Otevře se vám stránka s jednoduchým formulářovým polem Popis nové verze. Do tohoto pole stručně popiště jaké změny jste v nové verzi provedli a klikněte na Pokračovat.

Následující formulář již znáte, vložte všechny potřebné soubory a klikněte na Dokončit.

Nová verze se opět ukáže metodikům ke schválení a jakmile bude schválena, nahradí starou verzi, která do té doby zůstane viditelná.

2.3 Metodici a metodické kontroly

Funkce popisované v této sekci jsou dostupné jen pro přihlášené uživatele s rolí metodik.

2.3.1 Přehled materiálů

Pro váš lepší přehled o tom kolik nových materiálů čeká na schválení je pro vás připravený speciální přehled, na který se dostanete odkazem Přehled materiálů ve vašem uživatelském menu.

Po rozkliknutí uvidíte tabulku všech materiálů v předmětech, které vám manager projektu přiřadil.

U každého materiálu je ve sloupečku Stav uveden jeho stav - tj. zda čeká na schválení, nebo je již schválený nebo odmítnutý.

Tabulku lze řadit podle všech sloupečků, např. klikněte na záhlavý sloupečku Stav a tabulka se seřadí tak, že nejdříve budou uvedené materiály čekající na schválení a až potom ostaní.

2.3.2 Provedení metodické kontroly

V přehledu materiálů si vyberte materiál který chcete kontrolovat a klikněte na jeho stav. Zobrazí se vám seznam souborů v daném materiálu. Soubory si stáhnete a zkontrolujete zda vyhovují všem požadavkům.

Pod seznamem souborů je umístěný formulář pro vložení výsledků metodické kontroly. Můžete zde vyplnit nějaký komentář k vaší kontrole a po té klikněte na jedno z tlačítek Splňuje nebo Nesplňuje, vaše metodická kontrola bude uložena.

Pokud jsou u materiálu právě tři kladné metodické kontroly, materiál je schválen a zobrazen uživatelům. Pokud je vložena alespoň jedna záporná kontrola, materiál bude odmítnut a autor bude nucen vložit novou verzi s opravenými nedostatky, která bude muset znovu projít metodickými kontrolami.

3 Administrační rozhraní

Administrační rozhraní (dále jen administrace) slouží ke správě obsahu statických stránek vašeho projektu a správě uživatelů.

Adresa administračního rozhraní je adresa/admin/, kde adresa je adresa stránek projektu pro vaší školu (např. pro stránky www.ucimeinteraktivne.cz je adresa administrace www.ucimeinteraktivne.cz/admin/).

Pro přihlášení do administračního rozhraní je třeba zadat správné přihlašovací jméno a heslo. To obdržíte od hlavního managera projektu. Pokud jste hlavní manager a heslo nemáte, kontaktuje nás na adrese info@hucr.cz.

3.1 Správa uživatelů webu

3.1.1 Seznam uživatelů

Po přihlášení do administrace vidíte v horní části obrazovky menu s položkami Stránky a Správa uživatelů. Rozbalte podmenu Správa uživatelů a klikněte na Uživatelé webu.

Na nové stránce je zobrazený seznam všech uživatelů registrovaných na vašem webu a odkaz přidat uživatele.

Existujících uživatele lze měnit pomocí ikonky tužky v seznamu uživatelů, lze je smazat (ikonka koše) a nastavit jim nové přihlašovací jméno (ikonka klíče).

3.1.2 Přidání nebo úprava uživatele

Při vytváření nového uživatele, nebo při úpravě existující se zobrazí formulář s následujícími údaji:

 • login - Přihlašovací jméno uživatele.
 • heslo - (Jen při vytváření nového uživatele) Heslo uživatele, je třeba zadat 2x.
 • role - Určuje oprávnění uživatele. Možnosti jsou následující:
  • uživatel - Smí se přihlásit na web a stahovat materiály.
  • přispěvatel - Vše co předchozí a smí přidávat materiály do svých předmětů (ty se nastavují dále).
  • metodik - Vše co předchozí, navíc smí provádět metodické kontroly u materiálů ve svých předmětech a smí vkládat "vnitřní materiály" (materiály určené pro přispěvatele a ostatní metodiky).
  • manager projektu - Vše co předchozí, ale smí vkládat materiály a provádět metodické kontroly ve všech předmětech. Navíc má možnost měnit textové informace všech materiálů a smí veškeré materiály mazat.
 • jméno, příjmení, email, telefon a škola - osobní údaje uživatele
 • předměty - pokud má uživatel roli "přispěvatel" resp. "medotik", zde vybereme do kterých předmětů může vkládat nové materiály, resp. ve kterých předmětech může provádět metodické kontroly. U ostatních rolí nemá význam.

3.1.3 Registrace

Uživatelé se mohou na webu sami zaregistrovat a získat tak přihlašovací údaje. Jejich role se při registraci automaticky nastaví na hodnotu uživatel, budou tedy moci pouze prohlížet a stahovat materiály. Jejich role lze však v administraci změnit.

3.2 Správa obsahu vybraných stránek

Ve vašem projektu lze měnit obsah některých stránek, např. O projektu nebo Nápověda. Pro editaci zvolené stránky rozbalte v menu položku Stránky a v rozbaleném seznamu klikněte na název stránky kterou chtete měnit.

Po kliknutí se otevře náhled současného obsahu stránky. Nad náhledem se nacházejí tlačítka Editace stránky a Galerie obrázků.

Tlačítko Editace stránky nabídne možnost editovat text na stránce, včetně omezených možností formátování.

Tlačítko Galerie obrázků umožní nahrát ke stránce obrázky, které se po té zobrazí pod textem stránky.

Autor: Tomáš Hofman

Datum: 2010-11-15 15:37:27 CET

HTML generated by org-mode 6.35i in emacs 22