jazyky-interaktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
03.05. 12

Vyjádření protikladu

Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některé z možností, jak vyjádřit protiklad /Expression de l'opposition/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ alors que, bien que.../, předložek / malgré, au lieu de.../ a jiných konstrukcí/avoir beau.../.Materiál obsahuje také soutěž pexeso vhodnou k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
Ve výukovém materiálu si žáci uvědomí a procvičí některé z možností, jak vyjádřit protiklad /Expression de l'opposition/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ alors que, bien que.../, předložek / malgré, au lieu de.../ a jiných konstrukcí/avoir beau.../. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora