jazyky-interaktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Francouzský jazyk Francouzský jazyk

Autor:
Úroveň:
Téma:
Řadit:
02.10. 12

Abeceda

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení s francouzskou abecedou, hláskováním a vázáním slov.
20.11. 11

Asterix a Obelix

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičení údajů, týkající se autorů komiksu Asterix a Obelix - René Goscinny (autor textu) a Albert Uderzo (ilustrátor a dnes i autor textů). Další část je věnována popisu hlavních postav a jejich vybavení. Křížovka prověří znalosti textu. Závěrečnou část tvoří video ukázka z filmu - žáci ji mají přehrát i převyprávět.
03.05. 12

Blízká budoucnost

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení tvoření blízké budoucnosti /future proche v oznamovacím způsobu/indikativu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
28.11. 11

Blízká budoucnost

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace na osvojení si a procvičení blízké budoucnosti. Část je věnovaná pomocnému slovesu "aller", další tvoření celých vět a zvratným slovesům. Úroveň podle SERRJ A1.
20.06. 12

Blízká minulost

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného tvoření blízké minulosti /le passé recent/ v oznamovacím způsobu/indikativu. Současně s tím si žáci zopakují časování slovesa aller v indikativu prézenta. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
03.07. 11

Budoucí čas

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál sleduje užití budoucích časů ve vybraných situacích. Kromě le futur simple a le futur proche jsou zde uvedené příklady použití le futur antérieur. Cvičení jsou zaměřená na rozvoj řečových dovedností. Jako mezipředmětové cvičení slouží práce s literárním úryvkem. Výsledkem práce s tímto VM je schopnost použití budoucích časů ve vybraných situacích. B1
13.02. 11

Budoucí čas

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled časování pravidelných a nepravidelných sloves v budoucím čase jednoduchém a procvičení. Úroveň podle SERRJ: A2.
09.12. 11

Časová souslednost v indikativu

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného použití časové souslednosti v oznamovacím způsobu/indikativu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
08.11. 12

Časování nepravidelných sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje cvičení na opakované procvičování základních nepravidelných sloves - faire, prendre, aller, venir, sortir, vouloir, pouvoir, savoir, voir, dire, rire a lire.
11.12. 12

Časování nepravidelných sloves 1

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření slovesných tvarů nepravidelných sloves savoir, faire a jejich použití ve větách. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
11.12. 12

Časování nepravidelných sloves 2

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření slovesných tvarů nepravidelných sloves pouvoir, vouloir a jejich použití ve větách. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
20.12. 10

Časování sloves I.

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci časování sloves v oznamovacím způsobu přítomného času. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
20.12. 10

Časování sloves II.

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci časování sloves v oznamovacím způsobu přítomného času a tzv. blízké budoucnosti, na tvorbu otázky a záporu. VM navazuje na Časování sloves I. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
08.11. 12

Časové výrazy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení správné použití časových výrazů kupříkladu il y a x dans x pendant, avant x après.Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
24.04. 12

Časové výrazy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Užití a vysvětlení časových výrazů - pendant, depuis, en , dans, il y a. Úroveň A2.
15.10. 12

Části těla

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje cvičení k upevnění slovní zásoby týkající se tématu Části těla ve spojení se zdravím, nemocemi, úrazy. Další cvičení jsou zaměřena na slovní zásobu z oboru lékařství, nemocnice. Závěrečná část výukového materiálu se věnuje příčinám nemocí a prevenci.
18.04. 11

Cestujeme v dopravních prostředcích

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se s typy dopravy: vodní, pozemní a leteckou a s odpovídajícími dopravními prostředky. Užívání slovesa prendre v souvislosti s dopravními prostředky. Procvičování slovní zásoby související s cestováním. Pexeso. Úroveň SERRJ A2.
30.10. 12

Číslovky základní

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření základních číslovek a jejich procvičení.
12.06. 11

Číslovky základní

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje pět částí týkajících se procvičování základních číslovek: hodina matematiky, telefonní čísla, nakupování v obchodě, určování data, určování hodin. Úroveň podle SERRJ A1.
21.03. 12

Člen a předložky de, à

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje poučení o stahování členu určitého a předložek de, à, cvičení k určování rodu a čísla u podstatných jmen, předložkových vazeb sloves a cvičení s větami se staženým členem du, des, au, aux.
15.10. 12

Členy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úroveň A2. Vysvětlení gramatiky ke členu určitému, neurčitému, dělivému a vysvětlení, kdy se člen nepoužívá. K procvičení texty na doplnění a on-line cvičení.
15.12. 10

Členy

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných jmen.
01.12. 10

Člověk - popis

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tématu. Přídavná jména - rod ženský a mužský, číslo jednotné a množné. Slavné osobnosti. (A1)
27.10. 10

Complément d´objet direct

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Zájmena 4. pádu, jejich procvičování formou překladu, přiřazování, doplňování výrazů do vět. Slovesled vět se zájmeny tohoto typu. Zápor. Úroveň podle SERRJ: A2.
05.10. 11

Dělivý člen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k osvojení a procvičování používání dělivého členu ve francouzštině ve třech základních oblastech: ve spojení s potravinami, atmosférickými jevy a abstraktními pojmy. Cvičení jsou odstupňována podle náročnosti. Úroveň podle SERRJ: A2.
01.06. 12

Divadlo

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, reálie, odkazy k tématu.A2
13.02. 12

Domácí práce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Vybraná zásoba týkající se domácích prací. Třídění substantiv podle rodu, překlad, výběr z možností, křížovka, obrázky pro konverzaci. SERRJ A1
15.12. 11

Domácí práce

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Vytvoření příběhu výběrem situací a "riskuj" na téma domácí práce a povinnosti. Procvičení devoir a falloir.
30.03. 11

Dopravní prostředky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby na úrovni A1. Popis dopravních prostředků, slovní zásoby k autu, situace na letišti a poslech cesty.
17.10. 12

Dotazy na cestu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k procvičení a upevnění slovní zásoby týkající se orientace ve městě a dotazů na cestu. Cvičení jsou zaměřena na výrazy určující směr, slovní zásobu týkající se městské hromadné dopravy, základních orientačních bodů ve městě.
28.06. 12

Druhy obchodů

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní přehled druhů obchodů a zboží.
15.12. 11

Druhy obchodů

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní prezentace zaměřená na slovní zásobu názvů jednotlivých obchodů a produktů v nich prodávaných. Obsahuje kvíz, který vyžaduje hlasovací zařízení.
22.02. 12

Edith Piaf

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál obsahuje základní údaje o životě Edith Piaf - dětství, rodiče, výchova, nemoc očí, začátek pěvecké kariéry na ulici, zpívání v kabaretech, její velké lásky, nejznámější šansony, její slabé stránky, konec jejího života. A2
11.12. 12

Elektronická komunikace - sociální sítě

Úroveň: B1 Téma: odborné
Sociální sítě, typy soc. sítí, dotazník, diskuse, testy on-line.
08.11. 12

Evropská unie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Materiál představuje EU, uvádí stručnou historii, hlavně se ale zaměřuje na orgány a instituce EU. Vyžaduje připojení k internetu. Úroveň podle SERRJ: B1
15.12. 11

Film Blbec k večeři

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Představení filmu a úkoly k ukázce. Úroveň podle SERRJ: A2.
17.10. 12

Filmové postavy

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál obsahuje charakteristiku devíti filmových postav z francouzských filmů: d'Artagnana, Obelixe, Amélie z Montmartru, Angeliky, Fantomase, Moulina, Maigreta, Cruchota a Lescautové.
10.05. 12

Fj v Belgii, Québeku a Švýcarsku

Úroveň: B1 Téma: reálie
Specifika slovní zásoby a ukázky přívuku v uvedených frankofonních zemích.
07.11. 11

Formální dopis

Úroveň: B1 Téma: odborné
Typy formálního dopisu, pojmy - slovní zásoba, uspořádání dopisu, formální písemné vyjádření. B1
20.02. 11

Francie - obecný popis

Úroveň: B1 Téma: reálie
Francie v číslech - základní informace, administrativní uspořádání, zámořská území. B1
26.05. 11

Francouzská literatura 19. století

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Přehled hlavních směrů, autorů a děl francouzské literatury 19. století. B1
11.12. 12

Francouzské celebrity

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní přehled významných francouzských osobností.
12.03. 12

Francouzské celebrity

Úroveň: A2 Téma: reálie
Reálie k seznámení se s nejoblíbenějšími osobnosti současné francouzské kultury. Úrověň A2.
16.11. 12

Francouzské svátky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Nejdůležitější francouzské svátky podle ročních období.
22.12. 10

Francouzské svátky

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tato prezentace je rozdělena do dvou částí.První část obsahuje přehled základních francouzských svátků a druhá část různá cvičení, křížovku a kvíz.Úroveň SERRJ B1.
24.11. 10

Francouzské svátky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace na téma francouzské svátky a tradice, úrovně A2, přibližuje studentům francouzskou civilizaci na toto téma. Studenti se seznámí s klasifikací svátků, tradicemi a mohou si to vyzkoušet ve cvičeních.
02.12. 11

Francouzský recept

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní prezentace, ve které si žák osvojí slovní zásobu z oblasti přípravy pokrmů (kuchyňské náčiní, přístroje, potraviny, slovesa).Úroveň SERRJ je A2
11.09. 11

Francouzský recept, vaření a příprava pokrmů

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM seznamuje s přípravou francouzského jídla - le boeuf bourguignon. VM postupně připravuje na porozumění celého receptu: od názvů ingrediencí, kuchyňského nádobí a přístrojů, sloves, k celému textu, popř. videu. VM upozoňuje na správné používání výrazů množství a obsahuje cvičení doplňovací, přiřazovací, poslechová, cv. motivující k ústnímu vyjádření. Na závěr je uvedeno 16 nejznámějších francouzských specialit.B1
31.03. 11

Frankofonie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vysvětlení pojmu frankofonie, francouzština ve světě, základní informace o OIF, frankofonní Evropa, geografie, poslechové ukázky.B1
07.11. 10

Geografie Česke republiky

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tato interaktivní prezentace nabízí cvičení z oblasti geografie ČR. Obsahuje také hry na odkrývání a poznávání fotografií měst. Je zařazena také křížovka.Úroveň B1.
06.10. 10

Geografie Francie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na geografii Francie. Jedná se zařazování jednotlivých pojmů do různých geografických map (sousední státy, města, vodstvo,...). Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
20.06. 12

Gérondif

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvorba gerundia a jeho užití. Doplňování tvarů do vět podle infinitivů a na základě obrázků. Příklady užití gerundia. Materiál obsahuje šest fotografií motivujících k volnému vyjadřování a k užívání gerundia. SERRJ A2
28.05. 12

Historie Francie

Úroveň: A1 Téma: reálie
Soutěž typu "riskuj" na procvičení a zopakování základů na téma historie Francie. Úroveň A1.
31.08. 10

Historie Francie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Prezentace v activstudiu na téma Historie Francie. Zaměřeno hlavně jako opakovací a interaktivní cvičení z francouzské historie. Úroveň podle SERRJ: A2/B1.
09.09. 10

Historie Paříže

Úroveň: A2 Téma: reálie
Přehled nejdůležitějších historických období v dějinách Paříže, seznámení s významnými památkami Paříže, jejich určování. Úroveň A2
20.12. 12

Historie Prahy

Úroveň: B1 Téma: reálie
Historie Prahy v souvislosti s historií Čech a Moravy i Evropy, stručně chronologicky i podrobněji po jednotlivých obdobích. Úroveň podle SERRJ: B1.
13.04. 12

Hovorový jazyk

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál se dělí na dvě kapitoly, v první, gramatické, si žáci procvičí kladení otázky intonací a užívání záporu, druhá kapitola je zaměřena na vybranou slovní zásobu hovorové francouzštiny. SERRJ A2
26.03. 12

Hudba

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Ústní vyjádření (názor, dojem, souhlas, nesouhlas. diskuse). B1
08.03. 11

Imperfektum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření a užití imperfekta. Procvičování jevů formou přiřazování, doplňování, výběru z několika možností, dopisování. Volné vyjadřování motivované obrázkem. SERRJ - A2.
01.12. 10

Jídelníček - menu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba, gramatické jevy, jídla během dne, sestavení jídelníčku. Typy cvičení: expoziční, fixační, motivační. (A1)
19.08. 10

Jídelníček, menu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma jídelníček, menu. Úroveň podle SERRJ: A2
08.12. 10

Jídlo během dne

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma jídlo během dne. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
16.12. 10

Kino

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Úroveň A2. Filmy, herci, ukázky z filmů. Zaměřené na francouzské reálie na toto téma. Cvičení na základě filmových ukázek. Doplňující otázky na aktuální stránky.
20.12. 12

Kino a film

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Kino a film ve dvou tematických okruzích: 1.historie - počátky filmu s důrazem na francouzské osobnosti, 2.slovní zásoba ke kinu a jeho vybavení, konverzační obraty k hovoru o filmu. Úroveň podle SERRJ: B1
30.08. 12

Komiks

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s francouzsky psanými komiksy.
20.02. 11

Koncerty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Úroveň A2. Popis obrázku, dialog na téma koncert. Současná francouzská hudba a její interpreti. Doplnění slov do písně.
09.07. 11

Konjunktiv

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvorba konjunktivu u pravidelných i nepravidelných tvarů sloves. Používání konjunktivu. Přiřazování, výběr z možností, pexeso, vyjadřování motivované obrázky. SERRJ A2
13.06. 11

Konjunktiv

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace, která slouží k procvičení správných tvarů konjunktivu a obsahuje také cvičení na rozlišení použití konjunktivu a indikativu. Úroveň podle SERRJ: B1.
19.11. 12

Konjunktiv, vyjádření účelu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Seznámení se s výrazy pro vyjádření účelu a s jejich způsobem užití. Cvičení založená na třídění jazykového materiálu do dvou skupin, výběru ze dvou možností, doplňování výrazů do vět, domýšlení vět, překlad.
26.04. 12

Kraje ve Francii

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál obsahuje základní údaje o krajích ve Francii - jejich rozmístění na mapě, jejich hlavní města, výběr nejznámějších potravinářských produktů, průmyslových výrobků, historických i moderních turistických zajímavostí a přírodních krás.
04.10. 12

Láska, city, emoce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Fixace a procvičení slovní zásoby pomocí jednoduchých dialogů a cvičení na téma láska a rozchod. Úrověň A1.
29.09. 11

Láska, city, emoce

Úroveň: A2 Téma: konverzační
VM seznamuje se slovní zásobou, která se týká lásky, milostných vztahů a citů formou přiřazování, výběru z možností, křížovkou, obrázky. SERRJ A2
19.07. 12

Le gérondif

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření přechodníku a jeho využití v praxi.
04.11. 12

Literatura do 15.století

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Interaktivní prezentace s výkladem francouzské litaratury od středověku do 15. století s využitím hlasovacího zařízení. Obsahuje ukázky z děl.
04.11. 12

Literatura od 16. - 18. století

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Tato interaktuvní prezentace nás seznamuje s přehledem francouzské literatury od 16. - 18. století. Je zde použito hlasovací zařízení a jsou zařezeny ukázky z děl.
09.09. 10

Malířství, hudba

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení s výběrem nejvýznamnějších autorů, jejich děl, opakování slovní zásoby spojené s malířstvím a hudbou, procvičení slovesa peindre. Jazyk. úroveň A2.
08.12. 11

Malý princ

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál obsahuje základní informace o životě a díle A. de Saint-Exupéryho a o jeho díle Malý princ. Cvičení jsou vytvořena tak, aby se žáci na základě přečteného díla (v češtině) seznámili se základními výrazy ve francouzštině. SERRJ: A2.
13.02. 11

Maso, přílohy, sladkosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma potraviny. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
03.01. 11

Média FRJ

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba a vazby k tématu média, nejznámější francouzské tiskoviny, televizní kanály a rádia. Úroveň podle SERRJ: B1
04.10. 12

Města ve Francii

Úroveň: A2 Téma: reálie
Třináct francouzských měst, jejich fotografie, regiony, ve kterých se nacházejí. Určování měst podle fotografií, přiřazování měst k regionům, otázky, křížovka, hra pro dvě skupiny. SERRJ A2
01.12. 10

Město

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Aktivity expoziční i fixační; základní slovní zásoba; popis města; rod a člen u podstatných jmen; předložka à. (A1)
14.11. 10

Minulý čas složený

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tato prezentace podává celkový přehled o tvoření složeného minulého času a rovněž poskytuje různá cvičení na procvičování jednotlivých gramatických jevů.Úroveň A2.
04.04. 11

Minulý čas složený II

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tento výukový materiál obsahuje cvičení na passé composé u sloves s pomocnými slovesy avoir i être, v záporu, s předmětem přímým a závěrečný test. Úroveň SERRJ je B1.
05.01. 13

Množné číslo

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace, která je zaměřena na tvorbu množného číslo podstatných jmen, přídavných jmen, přívlastňovacích zájmen a pravidelných sloves.
09.11. 11

Množné číslo podstatných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Pravidelné a nepravidelné tvoření množného čísla. Úroveň podle SERRJ: A2.
01.12. 10

Můj byt a nábytek

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma byt a nábytek. Úroveň podle SERRJ: A2
14.12. 10

Můj dům

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tato prezentace slouží jako seznámení se slovní zásobou z dané oblasti. Jedná se hlavně o vybavení místností, zahrady a domácí práce.Úroveň SERRJ A2.
23.11. 10

Můj dům

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma bydlení. Úroveň podle SERRJ: A1
08.12. 10

Nápoje, ovoce, zelenina

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma potraviny. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
04.10. 12

Nehody a problémy při cestování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba k danému tématu a její procvičování. Opakování passé composé. Překlad. Přiřazování. Volné vyjadřování na základě hry "Člověče, nezlob se!". SERRJ A2
20.12. 10

Nemoci a lékaři

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní pobyt ve fiktivní nemocnici, kde se za dveřmi skrývají cvičení, slovní zásoba a hry procvičující slovní zásobu o nemocích, doktorech, lékařských pomůckách a zdravém životním stylu. Úroveň A2
07.02. 12

Nepravidelná slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úrověň A2. Různá cvičení na zopakování nepravidelných sloves v různých časech. Dobré využít jako zahřívací nebo opakovací cvičení formou soutěže.
05.10. 11

Nepravidelná slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k procvičování a fixaci tvarů nepravidelných sloves v následujících časech - présent, passé composé, imparfait, conditionnel présent, futur proche i futur simple a subjonctif présent. Cvičení kombinují všechny tvary sloves, předpokládá se už základní znalost. Úroveň podle SERRJ: A2.
09.12. 11

Nepravidelná slovesa I.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na osvojení a procvičení časování pomocných sloves avoir a être v různých slovesných způsobech Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
05.01. 13

Nepřímá řeč

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace, která se zabývá převodem přímé řeči do nepřímé a naopak. transformací slovesných časů, přislovečných určení času a zájmen.
08.12. 11

Nesamostatná zájmena ukazovací a tázací

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál seznamuje s tvary a užitím ukazovacích zájmen ce, cet, cette, ces a tázacích zájmen quel, quelle, quels, quelles formou překladu, přiřazování, výběru z několika možností. SERRJ A2
01.05. 11

Oblečení

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma oblékání. Úroveň podle SERRJ: A1.
12.10. 10

Oblečení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma oblečení. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
08.03. 12

Ochrana životního prostředí

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování vybrané slovní zásoby týkající se životního prostředí. Přiřazování spojení, třídění, výběr z možností, překlad, pexeso. SERRJ A2
15.12. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: B1 Téma: odborné
Interaktivní prezentace seznamuje s problematikou ochrany životního prostředí. Je zde zdůrazněna stěžejní slovní zásoba. Druhá část obsahuje kvíz s hlasovacím zařízením.
18.10. 12

Olympijské hry

Úroveň: B1 Téma: odborné
Interaktivní prezentace, která obsahuje základní informace k maturitní zkoušce. Je zaměřena rovněž na slovní zásobu z oblasti sportů. V poslední části je umístěn kvíz.
03.10. 12

Olympijské hry

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Obecné informace o OH, přehled olympijských sportů, doplňovací a přiřazovací cvičení.
11.12. 12

Osobnosti kulturního života

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Oblasti kultury; profese; české osobnosti současného kulturního života.A2
19.11. 12

Osobnosti sportu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Čeští sportovci, názvy disciplín a jejich reprezentantů, ocenění.A2
15.01. 13

Památky UNESCO v ČR

Úroveň: A2 Téma: reálie
Památky UNESCO v České republice. Vysvětlení zkratky UNESCO, pojmu "světové dědictví", základní číselné údaje. Představení památek UNESCO, základní informace, mnoho fotografií, slovní zásoba - budovy, památky, architektura, interaktivní cvičení. Úroveň podle SERRJ: A2
05.01. 13

Památky UNESCO ve Francii

Úroveň: B1 Téma: reálie
Interaktivní prezentace, která představuje některé památky UNESCO ve Francii. Obsahuje fotografie a krátký popis. V druhé části je test na hlasovací zařízení.
03.01. 11

Paříž - významná místa

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o Paříži, vybraná významná místa s krátkým popisem, fotografie, odkazy na webové stránky a mapy. Úroveň podle SERRJ:A2
28.05. 12

Passé composé a imparfait

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Použití, tvorba a rozlišení dvou minulých časů passé composé a imparfait. Interaktivní test s hlasovacím zařízením. Úrověň B1.
28.05. 12

Peníze a placení

Úroveň: A2 Téma: odborné
Vybraná slovní zásoba je procvičována formou přiřazování, doplňování slov do vět, výběru z několika možností, pexesem, křížovkou. VM obsahuje fotografie pro konverzaci na dané téma. SERRJ A2
15.12. 11

Počítač a internet

Úroveň: A2 Téma: odborné
Úroveň A2. Slovní zásoba k počítačovým částem, mailu, funkcím a internetu. Hra "riskuj" na procvičení slovní zásoby.
11.12. 12

Podmínkové věty

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ucelený přehled všech typů podmínkových vět a jejich procvičení.
19.11. 12

Podmínkové věty

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Seznámení se s výrazy pro vyjádření podmínky a hypotézy. Vyvozování pravidel sestavováním vět. Procvičování uvedených gramatických jevů formou výběru z několika možností, překladu vět a větných transformací.
31.03. 11

Podmiňovací způsob

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výklad o tvoření podmiňovacího způsobu ve francouzštině, procvičení tvarů sloves. Úroveň podle SERRJ A2.
15.12. 11

Politický systém Francie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Reálie francouzského politického systému s důrazem na současnost a procvičení dané slovní zásoby. SERRJ A2.
10.12. 10

Popis města

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba k tématu město - části města, budovy, fráze k orientaci ve městě, gramatické jevy - předložky k určení místa, slovesná vazby il y a a sloveso être. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce - orientace ve městě, popis města, ve kterém studuji. Jazyková úroveň A2.
10.04. 11

Popis školy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Úroveň A2. Popis školní budovy, učeben a školních pomůcek pomocí obrázků, poslechu a hlasování.
04.11. 10

Popis školy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Popis budovy školy, základní názvy místností. Výklad a procvičení slovní zásoby, gramatických jevů. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce. Úroveň podle SERRJ A1.
06.01. 11

Postavení přídavných jmen

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Postavení přídavných jmen před nebo za podstatným jménem. (A1)
04.11. 10

Postavení přídavných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad a procvičování formou třídění přídavných jmen, jejich doplňováním do vět, překladem, řazením slov ve větách. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
25.01. 12

Postavení zájmen v imperativu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výkladové stránky i cvičení určená k osvojení a procvičování postavení zájmen v imprerativu. Všechna cvičení obsahují záporný i kladný imperativ. A2
06.08. 10

Potraviny

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje základní slovní zásobu Fj na téma potraviny a nápoje. Úroveň podle SERRJ: A1
09.01. 12

Povahové vlastnosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
VM seznamuje se slovní zásobou týkající se popisu charakterových vlastností. V různých typech cvičení (pexeso, výběr z možností, překlad, třídění, vyjadřování motivované fotografií) je procvičováno 24 přídavných jmen. SERRJ A1
28.04. 11

Povahové vlastnosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba vhodná pro popis charakteru a způsobu jednání. Přídavná jména a příslovce. Porozumění textu. Mluvní cvičení. (B1)
31.08. 10

Povahové vlastnosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace activstudia na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma povahové vlastnosti. Úroveň podle SERRJ: A2.
11.12. 12

Praha - zajímavá místa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Interaktivní prezentace plná fotografií nejznámějších památek Prahy. Fotografie jsou doplněny základními informacemi. Druhá část obsahuje cvičení pro studenty.
19.07. 12

Praha - zajímavá místa

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Královská cesta, místní názvy.A2
14.12. 10

Prázdniny a dovolená

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření a upevnění slovní zásoby na téma dovolená pomocí zábavné písničky, tajenky a motivačních otázek.Úroveň A2.
11.09. 11

Prázdniny, dovolená, ubytování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM se věnuje nácviku komunikace v situacích během cestování. Např. se jedná o vyžádání informací o odjezdu vlaku, odletu letadla, dále pak o rezervaci ubytování a jeho anulování nebo o orientaci ve městě. Při práci s výukovým materiálem si studenti rozšiřují a procvičují slovní zásobu, osvojují vybrané jazykové struktury a rozvíjí řečové dovednosti. B1
09.12. 11

Předbudoucí čas

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na tvoření a použití budoucího času složeného. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
10.05. 11

Předložková sousloví

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí správné používání základních předložkových sousloví, kupř. loin de, près de, au-dessus de, au-dessous de, en face de atd. Úroveň podle SERRJ: A2
28.04. 11

Předložky

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních předložek. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
03.10. 12

Předmět nepřímý

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování nepřímého předmětu formou přiřazování, doplňování zájmen 3.p. do vět, převádění vět od minulého a budoucího času. Fotografie motivující k užívání nepřímého předmětu. Hra pro dvě skupiny.
13.12. 12

Predmět přímý

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úrověň A2. Gramatika k COD - zájmena, slovesa s COD a postavení zájmen COD ve větě. Interaktivní test s hlasovacím zařízením ActiVote k procvičení tématu.
21.10. 11

Předmět přímý a nepřímý

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úroveň A2. Hra "riskuj" procvičuje použití předmětu přímého a nepřímého.
26.11. 10

Předměty a rozvrh hodin

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatických jevů ke konverzačnímu tématu Vzdělávání, škola. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
31.10. 12

Předměty, rozvrh hodin

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba, pravopis, jednoduché jazykové struktury, popis rozvrhu.A1
05.09. 11

Předminulý čas

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na osvojení si předminulého času. Jsou zde i cvičení na doplňování tvarů imperfekta pomocných sloves a příčestí minulého. Úroveň SERRJ je B1.
08.11. 12

Přehled literatury XX. století

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Tato interaktivní prezentace obsahuje přehled francouzské literatury XX. století. Obsahuje ukázky z děl a dopňující cvičení na ověření získaných znalostí.
07.10. 12

Příprava na zimní a letní dovolenou

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se s danou slovní zásobou formou překladu, přiřazování, třídění. Výukový materiál obsahuje hru "Člověče, nezlob se!" pro dvě skupiny. SERRJ A2
30.08. 12

Příroda kolem nás

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba, přísl. urč. místa, vazba il y a.A1
26.11. 10

Příroda kolem nás

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se se slovní zásobou v různých prostředích - na horách, na venkově, v parku, u jezera. Úroveň SERRJ A2.
21.03. 12

Příslovce

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Gramatika zaměřená na neohebný slovní druh "příslovce" (druhy příslovcí, tvoření, postavení ve větě). Úroveň podle SERRJ: A2
28.06. 12

Příslovečná zájmena Y a EN

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace zaměřená na osvojení použití zájmenných pčíslovcí Y a EN. Prezentace obsahuje cvičení a závěrečný test. Úroveň SERRJ A2
05.10. 11

Přítomný čas

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení časování pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves v přítomném čase.Úroveň A2.
07.10. 12

Privlastnovaci zajmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úroveň A2. Pomocí jednoduchých a přehledných tabulek si studenti osvojí novou gramatiku přivlastňovacích zájmen a pak si ji procvičí pomocí překladů, cvičení a her, z nichž jsou některé on-line.
23.11. 11

Přivlastňovací zájmena

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Přivlastňovací zájmena nesamostatná i samostatná. Úroveň podle SERRJ: A1.
15.08. 12

Problémy mladistvých

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba rozčleněná do kapitol - škola, finance, vztahy, čas, omamné látky, procvičována překladem, přiřazováním, tříděním, hrou. Fotografie pro popis. SERRJ A2
22.03. 11

Řadové číslovky

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření řadových číslovek a procvičení. Úroveň podle SERRJ: A2.
01.06. 11

Režim dne

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba zaměřená na popis dne. Úroveň podle SERRJ: A1.
04.11. 10

Režim dne

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní činnosti během dne, určování času, názvy částí dne. Zopakování některých zájmových činností, hlavně sportu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň A2.
13.02. 11

Roční období a počasí

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičení a upevnění základní slovní zásoby a základních gramatických jevů souvisejících s tématem Roční období a počasí - zopakování číslovek, měsíců, upevnění správného používání frází o počasí - il y a, il fait. Nutná spolupráce s učitelem. Úroveň SERRJ:A1.
19.10. 10

Roční období, počasí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Interaktivní prezentace na osvojení slovní zásoby z oblasti ročních období a počasí. V prezentaci je kladen důraz rovněž na gramatické kategorie nezbytné v této oblasti. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
09.12. 11

Rod ženský podstatných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření rodu ženského: pravidelné i nepravidelné tvary. Úroveň podle SERRJ: A2.
09.12. 10

Rodina

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tato interaktivní prezentace slouží jako seznámení se se slovní zásobou v dané oblasti. Obsahuje cvičení zaměřená hlavně na vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.Úroveň SERRJ A2.
12.12. 10

Rodina

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba a slovní obraty pro popis rodiny a rodinných vztahů. Především aktivity pro fixaci učiva. (A1)
03.07. 11

Rodinné oslavy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Úroveň A2. Prezentace se zaměřuje na reálie a slovní zásobu na téma rodinné oslavy, vytvoření blahopřání a odpovědi na pozvání.
11.05. 11

Rodinné svátky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje základní slovní zásobu týkající se tématu rodinné svátky, oslavy Vánoc a Velikonoc a opakované procvičování slovní zásoby s důrazem na správnou výslovnost. Úroveň dle SERRJ: A1
11.09. 11

Rodinné svátky, blahopřání, oslavy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál obsahuje texty a cvičení k rozšíření slovní zásoby, podněcuje ústní vyjádření individuální i formou dialogů. Odkazy seznamují s francouzskými reáliemi, písničkou nebo námětem na písemné vyjádření. Písnička a poslední doplňovací cvičení jsou určené k procvičení gramatiky.Na závěr jsou uvedena blahopřání. Výukový materiál procvičuje především řečové dovednosti a porozumění textu.B1
13.02. 11

Rostliny a zvířata

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na slovní zásobu z oblasti rostlin a zvířat. Obsahuje také procvičovací aktivity a hry. Úroveň SERRJ A1.
01.03. 12

Rozkazovací způsob

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření rozkazovacího způsobu pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves.
07.10. 11

Různé druhy pohybů, pozice těla, ruka a předmět

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se se slovní zásobou, která se vztahuje k pohybům a pozicím těla a ruky. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení založená na přiřazování, třídění, výběru z možností, doplňování a test na frazeologismy. SERRJ A2
11.05. 11

Školský systém Francie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Schéma školského systému, jeho stručné vysvětlení na všech stupních vzdělávání - základní, střední a vysokoškolské. Prezentace zakončena vědomostním interaktivním testem.Úroveň B1.
05.10. 11

Slovesné časy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na procvičení správného tvoření a používání vybraných slovesných způsobů a časů na příkladu slovesa parler. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
19.05. 11

Slovesné časy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tato interaktivní prezentace slouží k osvojení si budoucího prostého času a podmiňovacího způsobu. Obsahuje doplňující cvičení, ale také poslechová. Úroveň SERRJ je A2.
28.11. 12

Slovesné opisy

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičování slovesných opisů ve francouzštině. Výklad je rozdělen na 3 části, je interaktivní. Za každou částí je cvičení zaměřené na překlad z češtiny do francouzštiny (možno použít i pro písemné opakování).
05.10. 11

Slovesné opisy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na osvojení a procvičení správného používání vybraných slovesných opisů, kupř. avoir à + inf., ne cesser de +inf., continuer à + inf., se mettre à + inf. atd. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso). Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
04.04. 11

Slovesné vazby

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci správného používání základních slovesných vazeb. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
03.11. 10

Slovesné vazby

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad a procvičování vazeb vybraných 24 sloves, jejich třídění, doplňování do vět, překlad.Úroveň podle SERRJ A2.
25.05. 11

Souslednost časová

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výklad o typech souvětí v indikativu ve francouzštině (hlavní věta v přítomném i v minulém čase), přiřazování správných slovesných tvarů podle hlavní věty, vytváření souvětí s hlavní větou v minulém čase. Ve druhé části je výklad o nepřímé řeči, cvičení na převod řeči přímé do nepřímé a obráceně.
14.11. 10

Souslednost časová

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení se s pravidly pro tvoření souvětí s časovou sousledností, procvičování formou doplňování slovesných tvarů a překladu. Úroveň podle SERRJ B1.
17.10. 12

Spisovatelé

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál obsahuje procvičovací aktivity k upevnění znalostí o jednotlivých obdobích francouzské literatury. Cvičení vycházejí ze znalostí z předmětu český jazyk a literatura, jsou řazeny chronologicky. K jednotlivým cvičením jsou připojeny doplňovací úkoly.
26.04. 12

Spisovatelé

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Přehled francouzské literatury.B1
23.11. 10

Sportovní aktivity

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace procvičuje a rozšiřuje slovní zásobu na téma sport a sportovní potřeby a seznamuje s francouzskými reáliemi na toto téma. Úroveň podle SERRJ: A2.
20.06. 12

Sporty - konverzace

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba a fráze týkající se sportu v různých cvičeních. Rozhovory, protiklady, výběr z více možností. Slavná místa Francie spojená se sportem. Úroveň podle SERRJ: B1
06.12. 10

Stravování a jídlo během dne

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Jídla, která jíme během dne, a některé druhy potravin. Výklad a procvičování tříděním, přiřazováním. Konverzační situace. Úroveň podle SERRJ A1.
18.10. 12

Stupňování přídavných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace zaměřená na stupňování přídavných jmen. Obsahuje doplňovací cvičení i cvičení z internetu.
04.10. 12

Stupňování příslovcí

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Úroveň A2. Vysvětlení gramatiky a procvičení stupňování příslovcí pomocí soutěží, internetových cvičení a překladů.
18.06. 11

Subjunktiv

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na tvorbu tvarů subjunktivu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
21.12. 10

Švýcarsko - geografie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Reálie Švýcarska. Úroveň podle SERRJ: A2
07.10. 12

Švýcarsko - zajímavá místa

Úroveň: A2 Téma: reálie
Zajímavá města a místa Švýcarska. Úroveň podle SERRJ: A2.
06.06. 12

Symboly Francie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál obsahuje základní poučení o některých symbolech Francie (vlajka, galský kohout, heslo Volnost, rovnost, bratrství, frygická čepice, Mariana a hymna).
07.10. 12

Synonyma, antonyma, homonyma

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Rozšiřování slovní zásoby a procvičení.
13.06. 12

Telefonická komunikace

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Osvojení a procvičení vět při formálním i neformálním telefonickém rozhovoru.
11.12. 12

Televize, rádio, internet, tiskoviny

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Média, masmédia, televize, život s médii, ústní vyjádření.
28.11. 12

Trpný rod

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výkladové části i procvičování tvoření trpného rodu ve francouzštině. Výkladová část je interaktivní. Závěrečné cvičení má podobu soutěže s odkrýváním obrázku (možno použít i pro písemné opakování).
11.12. 12

Tvorba otázky I.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření otázky, na niž odpovíme ano/ne; v písemném i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
18.12. 12

Tvorba otázky II.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená tvoření otázky doplňovací, tj. po quel, qu'est-ce, quand, comment, pourquoi atd.; a to jak v písemném, tak i v ústním projevu. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Jedná se o využití intonace, "est-ce que" a inverze podmět/přísudek. Materiál obsahuje také soutěže (Pexeso, AZ-kvíz), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
11.11. 11

Tvorba příslovcí, nepravidelná příslovce

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Příslovce tvořená z přídavných jmen. Vyhledávání antonym. Doplňování příslovcí do vět. Různé druhy frazeologismů. SERRJ A2
13.06. 12

Tvorba ženského rodu přídavných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní prezentace, která obsahuje expoziční stránky s teorií tvorby ženského rodu přídavných jmen a v druhé části dostatek cvičení na zafixování tohoto jevu. A2
24.04. 12

Tvoření otázky

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Tento materiál poskytuje přehled o tom jak se ve francouzštině tvoří otázka. Jsou zde vysvětleny všechny tři typy a všechny jsou doplněny o cvičení.
04.10. 12

Tvoření ženského rodu podstatných jmen

Úroveň: A1 Téma: gramatika
V prezentaci je vysvětlena gramatika tvorby ženského rodu podstatných jmen v praxi na konkrétních jednoduchých příkladech a doplněna zajímavými cvičeními a odkazy na internet. Úroveň A1.
07.11. 10

U lékaře

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma u lékaře. Úroveň podle SERRJ: A2
01.03. 12

Vedení rozhovoru, vyjádření názoru

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tématu, náměty k diskusi B1
11.12. 10

Vedlejší věty vztažné

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Vedlejší věty vztažné. Vztažná zájmena jednoduchá - qui, que, dont a vztažné příslovce où, vedlejší věty vztažné místní a časové. (A2)
30.08. 12

Volnočasové aktivity

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, slovní spojení, předložky, ústní vyjádření.A2
22.12. 11

Volnočasové aktivity

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba ke koníčkům, fráze k vyjádření ne/oblíbenosti, texty o zálibách s jazykovými úkoly, pexeso. Úroveň podle SERRJ: B1
06.03. 11

Volný čas

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se s možnostmi trávení volného času na základě pěti sloves - jouer, faire, aller, écouter, regarder. Pexeso. Test. Vyjadřování volného času motivované obrázky. SERRJ: A1
19.11. 12

Vyjádření času

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit čas/Expression du temps/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /quand, depuis que, tandis que... /. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
18.12. 12

Vyjádření cíle

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená některé z možností, jak vyjádřit cíl /Expression du but/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ pour que, afin que, de peur que, de crainte que/. Materiál obsahuje také soutěž (Pexeso), jež je vhodná k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze využít také k opakování a prozkoušení dané učební látky. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
18.12. 12

Vyjádření důsledku

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit důsledek/Expression de la conséquence/. Jedná se o použití spojovacích výrazů jako tant que, tellement que, donc, ainsi, c'est pourquoi... Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
16.11. 12

Vyjádření podmínky

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Úroveň B1. Tvorba podmínkových vět, časování sloves, které využívá podmínková věta, cvičení a hry online, to vše naleznete v této prezentaci. B1
13.06. 12

Vyjádření podmínky

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit podmínku. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
18.12. 12

Vyjádření příčiny

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některých z možností, jak vyjádřit příčinu/Expression de la cause/. Jedná se o použití spojovacích výrazů /puisque, étant donné que, du fait que .../ či předložek /au cause de, en raison de.../. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso) vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
03.05. 12

Vyjádření protikladu

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená osvojení a procvičení některé z možností, jak vyjádřit protiklad /Expression de l'opposition/. Jedná se o použití spojovacích výrazů/ alors que, bien que.../, předložek / malgré, au lieu de.../ a jiných konstrukcí/avoir beau.../.Materiál obsahuje také soutěž pexeso vhodnou k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je B1.
18.05. 11

Vyjadřování blízké budoucnosti

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Tvoření budoucího času. Procvičování formou překladu, převádění vět v přítomném čase do budoucího času, převádění kladných vět v budoucím čase na záporné. Volné vyjadřování v budoucím čase motivované obrázky. SERRJ: A1
19.05. 12

Výslovnost souhlásek

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Pravidla výslovnosti souhlásek a souhláskových skupin.
05.01. 13

Významné dny Francie

Úroveň: B1 Téma: reálie
interaktivní prezentace ,která představuje významné dny ve Francii. Jsou zde umístěny fotografie a základní informace o daném svátku. V druhé časti je test na hlasovací zařízení.
09.03. 11

Významné objekty Paříže

Úroveň: A1 Téma: reálie
Tato interaktivní prezentace představuje nejdůležitější místa a objekty Paříže. je zde také několik cvičení na poznávání památek a doplňovacích informativních cvičení. Úroveň podle SERRJ A1.
26.11. 10

Vzdělávání ve Francii

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o vzdělávacím systému ve Francii, stupně školství, zkoušky, procvičení související slovní zásoby a gramatických jevů. Úroveň podle SERRJ A2.
03.11. 10

Vzhled, části těla

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení s částmi těla a tváře, opakování barev, některá adjektiva vhodná pro popis člověka. Úroveň poedle SERRJ: A2.
01.02. 11

Vztažná zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Seznámení se se vztažnými zájmeny qui, que, où. Vyvozování způsobu jejich užití. Doplňování zájmen do jednotlivých vět i do textu, překlad, vytváření vlastních vět na základě obrázku. Úroveň SERRJ - A2
11.01. 11

Zahrada

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma Zahrada obsahuje základní slovní zásobu týkající se rostlin, zvířat, zahradního nářadí, oblečení, činností, kterým je možné se věnovat na zahradě. Výukový materiál slouží k upevnění a rozšíření slovní zásoby a k následné konverzaci. Úroveň dle SERRJ A2.
06.03. 11

Zájmena I.

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace v ActivInspire zaměřená na fixaci tvarů přivlastňovacích zájmen nesamostatných. VM obsahuje soutěže, které mohou být využity pro opakování daného gramatického jevu. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
13.06. 12

Záporná a neurčitá zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje cvičení určená k procvičování základních tvarů záporných a neurčitých zájmen ve francouzštině. Cvičení jsou zaměřena na zájmena tout, autre, même, personne, rien, aucun, chacun. Materiál neobsahuje výklad o zájmenech.
07.11. 11

Zdravý životní styl

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM obsahuje motivační cvičení k ústnímu vyjádření. Umožňuje práci jednotlivcům i skupinám. Vede studenty k práci s textem tzn. shrnutí obsahu textu, následné rekapitulaci a diskuzím. Studenti využívají pokročilé gramatické jevy jako stupňování nebo tvary konjunktivu, které jsou ve VM uvedené. Součástí jsou odkazy na webové stránky s gramatickými přehledy i s aktivitami k procvičení. B1
12.10. 10

Zdravý životní styl

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace v ActivInspire zaměřená na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby z oblasti zdravého životního stylu. Jazyková úroveň podle SERRJ je A2.
13.04. 12

Životopis

Úroveň: A2 Téma: odborné
Formální členění strukturovaného životopisu a tvorba vlastního životopisu.
31.10. 10

Zvířata, rostliny

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba francouzského jazyka na téma zvířata a rostliny. Úroveň podle SERRJ: A2