jazyky-interaktivne.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2024
31.10. 12

Předměty, rozvrh hodin

Slovní zásoba, pravopis, jednoduché jazykové struktury, popis rozvrhu.A1
VM obsahuje cvičení na seznámení a osvojení základní slovní zásoby k tématu. Kromě běžného překladu slov studenti nacvičují pravopis. Druhá část nabízí motivační cvičení k ústnímu vyjádření, kdy studenti nacvičují na známé látce jednoduché větné obraty, odpovědi na otázky se základními tázacími příslovci. Studenti si procvičují a osvojují jednoduché jazykové struktury.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora