jazyky-interaktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
18.06. 11

Subjunktiv

Prezentace v ActivInspire zaměřená na tvorbu tvarů subjunktivu. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Jazyková úroveň podle SERRJ je A1.
Ve výukovém materiálu si žáci osvojí a procvičí tvary vybraných sloves (avoir, être, faire, parler, finir, attendre, aller, prendre a pouvoir) ve slovesném způsobu subjunktivu. Seznámí se také se základními případy jeho použití ve francouzštině. Materiál obsahuje také soutěže (AZ kvíz, Pexeso), jež jsou vhodné k upevnění probíraného učiva. Některé strany prezentace lze rovněž využít k opakování a prozkoušení dané učební látky.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora