jazyky-interaktivne.cz

svátek má Barbora, 4.12. 2023
31.12. 11

Obchodní dům

Základní slovní zásoba týkající se nakupování v obchodním domě. Úroveň podle SERRJ: A2.
Cílem prezentace je seznámit se základní slovní zásobou týkající se nakupovaní v obchodním domě. Názvy jednotlivých oddělení nákupního domu a produkty v nich prodávané. Procvičování slovní zásoby a frazeologie. Opakování tázacích zájmen.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora