jazyky-interaktivne.cz

svátek má Alois, 21.6. 2024

Německý jazyk Německý jazyk

Autor:
Úroveň:
Téma:
Řadit:
30.08. 12

AIDS

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace o nemoci AIDS. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
22.11. 12

AIDS a civilizační nemoci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
AIDS a civilizační nemoci jako obezita, vysoký krevní tlak, nemoci oběhového systému - infarkt myokardu, cukrovka, rakovina, revmatismus a alergie. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
11.12. 12

Alpy - ráj turistů

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; základní zeměpisné informace - poloha, nejvyšší bod, státy, ve kterých se Alpy rozkládají; konání olympijských her v Innsbrucku; známá lyžařská střediska; Garmisch-Partenkirchen - sportovní areál. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
26.11. 12

Alpy - ráj turistů

Úroveň: B1 Téma: reálie
Slovní zásoba z oblasti reálií týkajících se Alp a hor. Nejvýznamnější turistické oblasti alpských zemí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Alternativní medicína

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby k danému tématu. Zabývá se překladem léčivých bylin a poukazuje na jejich využití při léčení různých obtíží. Bohatě využívá práci se slovníkem. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
22.11. 12

Alternativní medicína

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Alternativní medicína - akupunktura, aromaterapie, chiroterapie a reflexní terapie. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
06.12. 11

Architektura

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se slovní zásobou z oblasti architektury. Úroveň podle SERRJ: A2.
19.10. 11

Architektura

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Sakrální a světské stavby, architektonické prvky a slohy. Rozdělení staveb podle funkce. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2.
01.12. 10

Architektura

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Téma je zpracováno jako různorodá cvičení na slovní zásobu Úroveň B1
03.05. 12

Au-pair

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na popis činnosti au-pair dívky nebo chlapce. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
05.10. 11

Au-pair

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Materiál seznamuje žáky se slovní zásobou k tématu Au-pair, s formulářem přihlášky, se základními povinnostmi Au-pair, s výhodami pobytu v cizojazyčné rodině. Úroveň podle SERRJ: B1
24.11. 10

Berlín

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál k tématu Berlín - úroveň podle SERRJ A2.
18.10. 12

Berlín - město rozdělené dějinami

Úroveň: A1 Téma: reálie
Interaktivní prezentace Berlína, jeho historie a současnosti. Základní informace o tomto městě z různých oblastí jeho života. Fixace tematicky zaměřené slovní zásoby na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur. (A1)
17.12. 10

Berlín - město rozdělené dějinami

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM určený žákům úrovně B1 podle SERRJ. Materiál je zaměřen na zopakování a rozšíření informací o hlavním městě Německa. žáci si zopakují základní informace, dále jsou seznámeni s památkami, které se staly symboly rozdělení a znovusjednocení Německa
Autor: Jan Křoustek
01.11. 11

Berlín, Vídeň a další významná města

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM se zabývá čtyřmi významnými městy v Německu a Rakousku. Úroveň dle SERRJ B1.
09.07. 11

Berlín, Vídeň a jiná významná města

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál nám představuje novou slovní zásobu a přibližuje nám památky daných měst. Úroveň A2.
08.11. 12

Bern

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s Bernem - hlavním městem Švýcarska s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na památky a zajímavosti tohoto města. Jazyková úroveň: A1
17.05. 11

Bern

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o Bernu, význam, obyvatelstvo, památky, zajímavosti. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
20.02. 11

Bern - hlavní město Švýcarska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Významné památky a místa města Bern, geografické názvy, Centrum Paul Klee, jazyková úroveň podle SERRJ: A2
09.09. 11

Běžné nemoci a jejich léčba

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Běžné nemoci a jejich léčba. Přehledy, doplňovací cvičení, otázky vybízející k diskusi, křížovka. Výklad, procvičování, pracovní listy. Rozvoj řečových dovedností. Úroveň podle SERRJ B2.
13.02. 11

Běžné nemoci, léčba

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace je zaměřena na opakování a rozšiřování slovní zásoby z tématického okruhu nemoci a jejich léčba. Úroveň SERRJ A1.
31.10. 10

Běžné zdravotní problémy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Pojmenování běžných zdravotních problémů a jejich symptomů. Stanovení diagnózy odhadem. Náměty na léčbu. Úroveň dle SERRJ B1
22.02. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování tematické slovní zásoby, doplňování slov do přání.A1.
31.01. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení možných gratulací a přání k různým příležitostem. Úroveň A2
20.06. 12

Blahopřání k různým příležitostem

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Blahopřání k různým příležitostem. Procvičení slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu.
09.10. 11

Blahopřání k různým příležitostem

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Rodinné svátky a oslavy - blahopřání k různým příležitostem. SERRJ B1.
06.12. 10

Bratři Grimmové

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál zaměřený na obohacení slovní zásoby - téma "Bratři Grimmové" - úroveň B1.
08.12. 11

Bratři Grimmové (Brüder Grimm)

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život a vybraná díla bratří Grimmů, jejich pohádková tvorba. Charakteristika období romantizmu v literatuře. Tematická slovní zásoba. Vybrané gramatické struktury. (B1)
01.12. 10

Budova školy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu škola. Popis jednotlivých prostor v budově školy. Úroveň podle SERRJ: A2
19.11. 12

Bydlení u rodičů

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na společné bydlení mladých lidí s rodiči, tzv. hotel Mama. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
08.11. 12

Časové předložky

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení s předložkami, které se pojí s různými časovými údaji. Úroveň dle SERRJ: B1.
30.10. 12

Časové spojky

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení se základními časovými spojkami. Úroveň podle SERRJ: B1
01.11. 11

Časové údaje

Úroveň: A1 Téma: gramatika
V předváděcím sešitě se žáci seznámí se slovní zásobou vztahující se k časovým údajům. Celý sešit je zaměřen lexikálně. Podle úrovně SERRJ A1.
16.09. 11

Časové údaje

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál k procvičování a fixaci časových údajů. Úroveň podle SERRJ: B1
06.09. 11

Časové údaje

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších spojení pro vyjádření času. A2
Autor: Jana Klierova
28.11. 11

Časové údaje s předložkami

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí se slovní zásobou vztahující se k základním časovým údajům. Podle jazykové úrovně SERRJ A2.
29.11. 11

Části těla

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se seznámí se slovní zásobou z oblasti-lidské tělo. SERRJ A1
31.10. 10

Části těla

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Funkce a umístění částí těla, smyslové orgány.B1
Autor: Jana Klierova
12.09. 10

Části těla

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Opakování a procvičování slovní zásoby týkající se částí těla a obličeje. Úroveň A2.
13.12. 12

Částice

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Význam a možnosti používání nejznámějších částic v němčině. Úroveň podle SERRJ B1.
16.03. 11

Česká a německá kuchyně

Úroveň: A1 Téma: reálie
Základní slovní zásoba týkající se jídla a pití. České a německé speciality. A1.
20.12. 10

Česká a německá kuchyně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Informace o české a německé kuchyni. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ A2.
10.05. 12

Česká kuchyně

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou k tématu-Česká kuchyně. SERRJ A1
25.03. 12

Česká kuchyně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Česká kuchyně. Tradiční denní jídelníček, hlavní chod včetně polévky, hlavního jídla, nápojů atd. Jazyková úroveň podle SEERJ A2.
16.09. 11

Česká kuchyně

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. Zaměřuje se na zopakování a rozšíření slovní zásoby a poznatků z oblasti gastronomie. Jednotlivé listy VM obsahují cvičení, při kterých studující pracují s typicky českými jídly a nápoji. Výukový materiál obsahuje ale také cvičení, při kterých si studující zopakují vědomosti obecně důležité k tématu stravování.
Autor: Jan Křoustek
31.07. 12

Česká republika - geografie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Zaměřuje se na reálie České republiky, hlavně povrch, nejznámější řeky a přírodní krásy, které Česká republika skýtá.Úroveň podle SERRJ: A2
19.01. 11

Česká republika - geografie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál procvičuje slovní zásobu a obraty související s daným tématem. Úroveň podle SERRJ: B1
22.12. 11

Česká republika - historie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o historickém vývoji českého státu se zaměřením na 20. století. B1
17.03. 11

Česká republika - památky UNESCO

Úroveň: B1 Téma: reálie
Seznámení s památkami ČR zapsanými na seznam UNESCO. Úroveň podle SERRJ B1.
17.12. 10

Česká republika - turistické cíle

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní přehled o Krkonoších a Českém ráji. Jazyková úroveň SERRJ B1.
08.12. 10

Česká republika - turistické cíle

Úroveň: A2 Téma: reálie
Jednoduchý přehled nejznámějších turistických lokalit v České republice: hrady, zámky, prírodní zajímavosti, města pod ochranou UNESCO, lázeňská města. A2
04.11. 11

České osobnosti

Úroveň: A2 Téma: reálie
Přehled významných a známých osobností Česka, více prostoru věnováno J.A. Komenskému. Úroveň A2.
24.05. 11

České osobnosti

Úroveň: B1 Téma: reálie
Stručné seznámení s předními českými osobnostmi, jejich životem a tvorbou. Úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Český ráj

Úroveň: B1 Téma: reálie
Poslechová cvičení ke krátkým videosekvencím.
30.10. 12

Český ráj

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál představí Český ráj a jeho přírodní zajímavosti, hrady, zámky a zříceniny a také možnosti sportu v Českém ráji. A2
24.10. 12

Čeští sportovci

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Čeští sportovci - olympijští vítězové. Procvičení slovní zásoby. A1
25.11. 10

Cestou podél Dunaje

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje se životem řeky Dunaj od pramene v Německu až po ústí do Černého moře, se státy a městy, kterými řeka protéká, s faunou a flórou, s energetickým využitím a turistickými možnostmi. Je procvičována tematická slovní zásoba. (A2)
01.06. 12

Cestou podél Rýna

Úroveň: A2 Téma: reálie
Nejvýznamnější města na řece Rýna státy, kterými řeka protéká, významné památky v blízkosti řeky, zajímavosti o řece Rýn. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
15.09. 14

Cestou podél Rýna (1)

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o řece Rýn. Přírodní zajímavosti, historické památky. B1
13.06. 12

Cestou podél Rýna (2)

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o řece Rýn. Nejvýznamnější města a pamětihodnosti. B1
24.01. 12

Cestou podél Rýnu

Úroveň: B2 Téma: reálie
Interaktivní putování od pramene k ústí Rýnu. Expozice a fixace geografických a jiných údajů, které jsou spojené s životem na Rýnu. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Upevnění vybraných gramatických struktur. (B2)
21.01. 11

Cestování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace slouží k opakování a obohacení slovní zásoby dané oblasti, příležitostné opakování některých gramatických jevů (předložky u zeměpisných názvů, skloňování přídavných jmen). Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
07.02. 12

Cestovní doklady

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby. Platné cestovní doklady v Schengenském prostoru, v ostatních zemích Evropské unie a mimo EU. Práce s informacemi na internetu. Úroveň B1
19.03. 12

Cestovní doklady a dokumenty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Pojem cestovní doklady a dokumenty, základní a rozšířená slovní zásoba, údaje a informace obsažené v dokumentech, typy cestovních dokladů, struktura cestovních dokladů, používané dopravní prostředky a příslušné doklady. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
29.06. 12

Cestovní kancelář, agentura, individuální cestování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. V souvislosti s tématem opakuje odlučitelné a neodlučitelné předpony a časování sloves s nimi. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
06.12. 11

Cestovní přípravy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování, případně doplňování slovní zásoby. Výčet činností souvisejících s přípravami na zahraniční cestu - tvorba výrazů a vět. Odpovědi na otázku "Was nehmen wir mit?" - procvičování 4. pádu podstatných jmen. Pořadí přípravných činností. Úroveň A1
04.12. 11

Cestovní přípravy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál k procvičení slovní zásoby týkající se přípravy na cestu. Úroveň podle SERRJ: B1
13.06. 12

Cestovní ruch

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na možnosti cestování. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
14.03. 12

Cestovní ruch

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tématu z různých hledisek. B1
Autor: Jana Klierova
06.06. 11

Četba a literatura

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Informace a pojmy týkající se oblasti četby a literatury. Úroveň podle SERRJ: A2.
20.02. 12

Chov zvířat

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se slovní zásobou týkající se chovu obvyklých zvířat doma a na venkově.
31.12. 11

Chov zvířat

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je určen pro žáky úrovně B1 podle SERRJ. Materiál se zaměřuje na slovní zásobu spojenou s tímto tématem. VM lze probrat za jednu vyučovací hodinu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jan Křoustek
19.11. 12

Chrudim

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; znak a vlajka města; historie města - základní data a události; nejvýznamnější historické památky a jejich historie; význačné osobnosti města, jejich činnost a přínos; kulturní a sportovní tradice města. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
08.11. 12

Cíle a historie Evropské unie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Slovní zásoba k tematickému okruhu Evropská unie. Základní údaje o EU, nejdůležitější cíle, základní data z historie. A2
05.01. 12

Cíle cest - Reiseziele

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Témata týkající se cestovních cílů v České republice, na Slovensku, Anglii, Řecku, Austrálii a v Německu. Porovnání letních a zimních cestovních cílů. Zajímavá místa v Německu. Úroveň dle SERRJ B2.
03.10. 11

Cíle prázdninových cest a dovolených

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Rozšíření slovní zásoby k tématu. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1
31.10. 10

Cíle prázdninových cest a dovolených

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento VM se zaměřuje na cíle prázdninových cest a dovolených. Na první straně jsou cíle vyjmenované, na dalších se věnujeme každému zvlášť. Jako cíle jsou uvedeny: moře, hory, jazykový kurz, sportovní soustředění, návštěva příbuzných a přátel. A2
23.10. 11

Číslovky - další druhy

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Číslovky - další druhy. Jedná se o číslovky druhové, násobné, podílné, zlomy a desetinná čísla. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
13.12. 12

Číslovky - procvičování

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičování číslovek. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
07.09. 12

Číslovky - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Ve VM je procvičováno použití různých druhů číslovek formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovky. Zmíněna jsou též rčení, pořekadla a přísloví, která v sobě číslovku obsahují. Opakovánání a rozšiřování znalostí, slovní zásoby. Úroveň podle SERRJ A2.
07.09. 11

Číslovky řadové

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál slouží k jednoduchému výkladu a procvičení řadových číslovek.Datum. Spojení s časovými předložkami. B1
14.05. 12

Číslovky řadové, datum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje tvorbu řadových číslovek a datumu s následným procvičením. A1+/A2
04.04. 11

Číslovky základní

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování a upevnění pravopisu zákl. číslovek-složenin,početní úkony, číselné řady.Úroveň podle SERRJ: A2
02.12. 10

Číslovky základní

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje žáky se základními číslovkami a jejich složenými tvary. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1.
10.04. 12

Civilizační nemoci

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Definice. Rizikové faktory. Prevence. Jazyková úroveň podle SERRJ B2
13.06. 12

Člen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Používání členu určitého, neurčitého a nulového. Úroveň A2.
23.11. 10

Člen

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Porovnávání katerorie rodu v obou jazycích, rozdíl mezi rodem mluvnickým a přirozeným, člen určitý a neurčitý. Úroveň podle SERRJ: A1.
20.02. 11

Člověk a jeho charakter

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Pojmenování charakterových vlastností člověka, procvičování, doplňování a fixace slovní zásoby. Jednoduchá charakteristika osoby. Procvičování slovíček formou hry (pexeso). Úroveň A1
21.09. 10

Člověk a jeho charakter

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Člověk a jeho charakterové vlastnosti (pozitivní/negativní), typy lids. temperamentu, přísloví k danému tématu. Upevňování a procvičování slov. zásoby. B1
06.06. 12

Člověk a jeho vlastnosti

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Charakterové vlastnosti z různých hledisek. B2
Autor: Jana Klierova
20.12. 11

ČR - turistické cíle

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se naučí vyhledat na internetu základní informace o turisticky zajímavých místech naší země. SERRJ A1
27.04. 11

Další mezinárodní organizace

Úroveň: B1 Téma: reálie
Historie a současnost, úkoly a práce mezinárodních organizací OSN (i UNESCO a UNICEF), NATO a Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Mírová hnutí. Příklady první pomoci. (B1)
27.04. 11

Další významná města

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ. VM obsahuje informace o čtyřech městech německy mluvících zemí. Studující se dozvědí základní informace (počet obyvatel, spolkové země, ve kterých se města nacházejí), dále pak jsou seznámeni s nejvýznamnějšími architektonickými památkami, událostmi nebo osobnostmi, které jsou s danými městy spjaty.
Autor: Jan Křoustek
04.10. 10

Denní program

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Popis dne všedního, víkendového a ideálního z různých hledisek. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jana Klierova
13.06. 12

Děti a jejich problémy v dnešním světě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je zaměřen na kategorii dětí, zmíněna jsou zde dětská práva, vztah dětí k počítačům, výživa dětí, s tím související ústní hygiena u dětí, uvedeny též body: děti a reklama, vtipné dětské výroky. Vše procvičeno formou křížovky, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb. Úroveň podle SERRJ B1.
09.10. 11

Děti a jejich problémy v dnešním světě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál rozvíjí slovní zásobu na téma Rodina a rodinné vztahy; Zdraví; Volný čas; Přátelství; Vlastnosti - popis s užitím přídavných jmen. Úroveň podle SERRJ: A2.
05.01. 12

Deutsche Literatur im Exil (1933-45)

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výklad, úvod do problematiky. Charakteristika období, vznikajících děl a autorů. Úroveň podle SERRJ: B1
05.01. 12

Deutscher Musiker Falco

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace rakouského zpěváka Falca. Na základě zajímavých textů procvičování lexikálních a gramatických struktur. Úroveň dle SERRJ B1
19.12. 12

Didaktizace písní

Úroveň: B1 Téma: jiné
Poslech německé písně, pravidelná a nepravidelná slovesa a hudební nástroje. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
11.12. 12

Die Prinzen

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Hudební skupina Die Prinzen. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
20.06. 12

Divadlo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace zaměřená na slovní zásobu týkající se divadelního umění.
06.06. 11

Divadlo

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Divadlo jako společenská událost, jednotlivé typy divadelních představení a divadelní žánry, nákup vstupenek, prodejní místa, místa v divadle, části hlediště, základní i rozšířená slovní zásoba k tématu, použití správných předložek, hodnocení divadelního představení. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
27.06. 11

Dodací a platební podmínky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Seznámení s odbornou slovní zásobou. Úroveň podle SERRJ B1.
20.12. 11

Domácí kancelář - Das Home Office

Úroveň: B1 Téma: odborné
Pojem domácí kancelář, základní slovní zásoba a základní slovní spojení, výhody a nevýhody práce z domova; výhody pro zaměstnance, výhody pro zaměstnavatele; činnosti, vztahující se k pojmu domácí kancelář, vybavení domácí kanceláře. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
16.12. 11

Domácí práce

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Tematický okruh "Domácí práce" nám představuje novou slovní zásobu k tématu a činnosti, které jsou pro tyto práce nezbytné. Úroveň dle SERRJ: A1
29.11. 10

Domácí práce a práce na zahradě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba na téma práce v domácnosti, práce na zahradě. Úroveň SERRJ: A2
22.12. 11

Domněnka

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Domněnka. Výklad, procvičení, upevnění domněnky v přítomném a minulém čase. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
09.11. 10

Dopravní prostředky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál k tématu dopravní prostředky, A1.
31.10. 10

Dopravní prostředky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Přehled dopravních prostředků včetně městské dopravy.B1
Autor: Jana Klierova
17.09. 10

Dopravní prostředky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Popis dopravních prostředků, cestování s nimi, procvičení gramatiky. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
03.02. 13

Dotazy na cestu, orientace ve městě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál zaměřen na procvičování výrazů potřebných k orientaci ve městě (v otázkách i odpovědích). Úroveň dle SERRJ: B1
07.10. 12

Dotazy na cestu, orientace ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování a rozšiřování slovní zásoby na téma orientace ve městě, dotazy na cestu a možné odpovědi. Úroveň A2
25.03. 11

Dovolená

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Individuální dovolená a dovolená s cestovní kanceláří. A2.
25.03. 11

Dovolená

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Příprava na dovolenou, použité dopravní prostředky, možností ubytování, aktivity ve volném čase. Rozdíl mezi individuální a organizovanou dovolenou. Procvičování a fixace slovní zásoby, tvorba vět, porozumění textu. Úroveň A1
15.12. 10

Dovolená

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na výhody a nevýhody individuální dovolené nebo dovolené s cestovní kanceláří. Jazyková úroveň B2.
Autor: Martin Vojta
11.12. 12

Dovolená v hotelu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby k danému tématu. Procvičuje časování sloves. Popisuje personál v hotelích a činnosti spojené s prací v ubytovacích zařízeních. Naučí se vyřídit telefonickou objednávku noclehu. Jazyková úroveň dle SERRJ A1.
21.11. 12

Dovolená v hotelu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je zaměřen na charakteristiku hotelu, jeho nabídku vybavení a služeb. Úroveň podle SERRJ:B1
24.10. 12

Dovolená v hotelu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Dovolená v hotelu - s kým ji uskutečnit, co vzít s sebou, co je třeba udělat před příjezdem, jak vyplnit přihlašovací formulář. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
31.12. 12

Dovolená, ubytování, hotel

Úroveň: A1 Téma: konverzační
V tematickém okruhu "Dovolená, ubytování, hotel" se seznamujeme se základní slovní zásobou, druhy ubytování a službami hotelu. Úroveň dle SERRJ A1.
30.10. 12

Drážďany

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s Drážďanami s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na památky tohoto města. Jazyková úroveň: A1
07.06. 12

Drážďany

Úroveň: A2 Téma: reálie
Drážďany - poloha v rámci Evropy Německé spolkové republiky, poloha vůči dalším německým velkoměstům, hlavní kulturní památky ve městě; Zwinger - historie, význam, sbírky, kulturní akce; Frauenkirche - poloha, historie, zničení za druhé světové války a následná rekonstrukce; základní a rozšířená slovní zásoba k tématu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
15.11. 11

Drážďany

Úroveň: B1 Téma: reálie
Nejznámější památky a pamětihodnosti Drážďan, významné osobnosti Drážďan, muzea v Drážďanech. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
08.01. 13

Drogy a jiné závislosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
V tematickém okruhu "Drogy a jiné závislosti" se seznamujeme se základní slovní zásobou, druhy legálních a nelegálních drog a závislostí. Úroveň dle SERRJ A2.
19.11. 12

Drogy a jiné závislosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tento výukový materiál informuje o různých návykových látkách a činnostech. Vysvětlen je pojem Závislost. U jednotlivých návykových látek je vysvětlen způsob konzumace a následné účinky. SERRJ: B1
28.06. 12

Druhá světová válka

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o období druhé světové války. B1
28.11. 12

Druhy a znaky obchodních dopisů

Úroveň: A2 Téma: odborné
V tematickém okruhu "Druhy a znaky obchodních dopisů" se seznamujeme se základní slovní zásobou, stavbou dopisu a druhy dopisů.Úroveň dle SERRJ A2.
24.10. 12

Druhy masa, přílohy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Druhy masa, přílohy. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
30.01. 12

Druhy masa, přílohy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje s některými druhy masa a příloh. Úroveň podle SERRJ: A1.
22.11. 11

Druhy masa, přílohy

Úroveň: A2 Téma: odborné
Soustřeďuje se na odbornou slovní zásobu k danému tématu. Popisuje druhy masa, jeho přípravu i zpracování.Přílohy jak běžné v Čechách, tak i v zahraničí. Úroveň dle SERRJ A2
28.12. 10

Druhy obchodů

Úroveň: A1 Téma: odborné
Prezentace seznamuje žáky s některými druhy obchodů a zboží. Úroveň podle SERRJ: A1.
17.02. 11

Druhy obchodů, zboží

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál je zaměřen na druhy obchodů a jejich zboží. Charakterizuje a specifikuje vnější a vnitřní podobu obchodu, výhody a nevýhody nakupování v jednotlivých obchodech, on-line nakupování. Důraz je kladen na procvičení, srovnání, rozvoj řečových dovedností. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
16.09. 10

Druhy obchodů, zboží

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Žáci se zde seznamují s jednotlivými duhy obchodů a zboží. SERRJ A2
20.12. 10

Druhy povolání

Úroveň: A2 Téma: odborné
Druhy povolání i méně známá a jejich hodnocení z hlediska zajímavosti, formou hry hádání povolání, slovesa spojená s povoláními, přechylování. Úroveň podle SERRJ: A2
20.12. 12

Druhy příslovcí

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují s různými druhy příslovcí a jejich použitím. SERRJ A1
31.07. 12

Druhy příslovcí

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Charakteristika a rozdělení příslovcí. B1
Autor: Jana Klierova
19.12. 12

Druhy sportů

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál rozšiřuje slovní zásobu v daném tématu. Obsahuje různá cvičení, část zaměřena na konverzaci. Úroveň dle SERRJ: A2
22.10. 12

Druhy sportů

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Cílem tohoto výukového materiálu je seznámit studenty se základními druhy sportů z několika hledisek - počet sportovců, nářadí, roční období. Úroveň dle SERRJ: A1
09.07. 12

Druhy sportů

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičování a rozšíření slovní zásoby na téma druhy sportů. Úroveň B1
20.12. 10

Druhy ubytování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
VM je zaměřen na osvojení a procvičování slovní zásoby k tématu druhy ubytování. Žáci se zabývají různými možnostmi ubytování, jejich hodnocením. Úroveň podle SERRJ A2.
13.02. 11

Druhy vět

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Věty oznamovací, tázací, přací a rozkazovací. B1
Autor: Jana Klierova
27.04. 11

Držitelé Nobelovy ceny za literaturu

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Alfred Nobel, Nobelova cena - vznik, historie, kategorie. Ceremoniál udělování jednotlivých kategorií, místa udělování ocenění. Německy píšící držitelé cen za literaturu, představení nejvýznamnějších autorů nebo autorek a jejich děl. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
24.02. 11

Dům, byt - hledání, zařízení

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tematický okruh "Zařízení pokoje, bytu, části domu a okolí" charakterizuje jednotlivé druhy bydlení.Úroveň B1.
04.12. 12

Důvodové věty (denn, weil, deshalb)

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Jednoduché objasnění a procvičení pořadí větných členů u spojek "denn", "weil", "deshalb". Cvičení z internetu. A2
21.11. 12

Důvodové věty (denn, weil, deshalb)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování tvoření důvodových vět se spojkami denn, weil a deshalb. Úroveň B1
13.06. 12

Etika běžného dne

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Interaktivní průvodce etikou běžného dne plného ctností a neřestí. Tematická slovní zásoba. Upevnění perfekta sloves. (B1)
31.12. 12

Etika dne

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Procvičuje tvoření vět, souvětí a slovosled ve větách vedlejších. Velmi intenzivně opakuje slovesa, jejich časování a použití ve větách. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
08.06. 11

EU historie a cíle

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na historický vývoj Evropské unie, její cíle v současnosti a možnosti dalšího vzdělávání v rámci vzdělávacích programů EU. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
15.07. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Úroveň: A1 Téma: reálie
Prezentace vybraných evropských zemí a jejich hlavních měst. Úroveň podle SERRJ: A1.
12.06. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Úroveň: B1 Téma: reálie
Pohlednice hlavních měst vybraných evropských států - Belgie, Dánska, Řecka, Chorvatska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska, Švédska a Maďarska. Prezentace státního zřízení, pamětihodností a památných míst. Určování polohy států podle světových stran. Slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Fixace určitých gramatických struktur. (B1)
12.02. 11

Evropské státy - hlavní města a jejich pamětihodnosti

Úroveň: A2 Téma: reálie
Nejvýznamnější hlavní města evropských států, slepá mapa, pamětihodnosti významných hlavních měst Evropy, jazyková úroveň podle SERRJ: A2
01.11. 12

Export a import

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výklad pojmů, vyjadřování zeměpisných a odborných souvislostí a jejich použití v různých jazykových a gramatických strukturách. Jazyková úroveň dle SERRJ: B2
21.11. 12

Extrémní sporty

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Žáci se seznámí s charakteristikou extrémních sportů i jejich vyznavačů. Úroveň podle SERRJ: B1
22.10. 12

Extrémní sporty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál nabízí nejznámnější extrémní sporty. SERRJ: A2
12.06. 11

Fauna a flóra

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení a upevnění slovní zásoby na téma fauna a flóra. Úroveň podle SERRJ: A1
17.05. 11

Fauna, flóra

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby na téma Fauna, flóra, porozumění textu. Úroveň B1
10.11. 10

Fauna, flóra

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba na téma fauna a flóra. Úroveň podle SERRJ: A2
16.01. 13

Festivaly

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Seznamuje s významnými hudebními, divadelními i filmovými festivaly jak v České republice, tak i v zahraničí. Velká část materiálu se věnuje aktivnímu překladu do ČJ. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
20.02. 12

Film

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se slovní zásobou k tématu. Úroveň podle SERRJ: A2
01.12. 10

Film

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičení a rozšíření slovní zásoby. Jazyková úroveň SERRJ: B1
24.04. 12

Firma a její struktura

Úroveň: A2 Téma: odborné
V tematickém okruhu "Firma a její struktura" se seznamujeme s novou slovní zásobou, druhy firem, jednotlivými odděleními ve firmě a pracovními pozicemi. Úroveň dle SERRJ A2.
11.12. 12

Frankfurt am Main

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace a zajímavosti o Frankfurtu. Úroveň podle SERRJ: A2
29.06. 12

Frankfurt am Main

Úroveň: B1 Téma: reálie
Nejvýznamnější památky a zajímavá místa města Frankfurt am Main. Historické, kulturní a geografické poznatky týkající se města Frankfurt am Main. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
03.10. 12

Frankfurt nad Mohanem

Úroveň: A1 Téma: reálie
Frankfurt nad Mohanem - základní údaje o městě. A1
17.10. 12

Fráze a idiomy

Úroveň: B1 Téma: jiné
Fráze a idiomy v současné němčině. B1
Autor: Jana Klierova
20.06. 12

Friedensreich Hundertwasser

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Seznámení s dílem Friedensreicha Hundertwassera. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2
05.01. 12

Friedensreich Hundertwasser

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Život F.Hundertwassera. Jeho dílo. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
06.12. 11

Friedensreich Hundertwasser

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový program stručně seznamuje s osobností a dílem architekta F. Hundertwassera.
25.03. 11

Friedrich Schiller

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Krátké seznámení s osobností F. Schillera, jeho životem a tvorbou. Úroveň podle SERRJ: B1.
10.10. 12

G. E. Lessing

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení s osobností G. E. Lessinga. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
08.01. 12

Gartenarbeit

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace a procvičování specifické slovní zásoby k tématu. Tvoření izolovaných vět, stylistických celků, mikrodialogy, prezentace. Úroveň podle SERRJ: B1.
08.03. 12

Gastronomie Německa

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou k tématu-Gastronomie Německa. SERRJ A1
07.12. 11

Gastronomie Německa

Úroveň: A2 Téma: odborné
Pokrmy německé kuchyně, druhy klobás, recept na dezert Rote Grütze, přehled německých specialit - nápoje, hlavní jídla a dezerty. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
06.03. 11

Gastronomie Německa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace typických jídel a nápojů německé kuchyně. Úroveň podle SERRJ: B1
02.11. 10

Gastronomie Rakouska

Úroveň: A2 Téma: odborné
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, základní speciality rakouské kuchyně - rakouské polévky, hlavní chody a deserty, příprava lineckého dortu, procvičení výrazů rakouské kuchyně, historie Mozartkugeln a slovní zásoba týkající se prostřeného stolu
21.03. 12

Gastronomie Švýcarska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Pokrmy švýcarské kuchyně, širší přehled švýcarských specialit. Procvičení a osvojení probraných pojmů. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
13.12. 12

Generační problémy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Generační problémy - vztahy mezi členy rodiny, problémy. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
18.06. 11

Generační problémy

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Vztahy v rodině mezi dětmi a rodiči, povahové vlastnosti. Úroveň podle SERRJ: B2
06.06. 12

Geografie Německa

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s geografií Německa s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na hranice, hory a pohoří. Jazyková úroveň: A1
22.11. 10

Geographie der Schweiz

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace a procvičení základních údajů o geografii Švýcarska. Práce s mapou, obrazovým materiálem, informacemi. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
01.03. 12

Goethe, Schiller

Úroveň: B1 Téma: reálie
Interaktivní průvodce životem Johanna Wolfganga von Goethe a Friedricha von Schiller, jejich literární a dramatickou tvorbou z období tzv. "Sturm und Drang" a "Výmarské klasiky". Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur. (B1)
06.06. 12

Gustav Klimt

Úroveň: B2 Téma: reálie
Život. Dílo. Ukázky děl. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2
01.04. 12

Hans Sachs

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Žáci se stručně seznámí s meistersangem a jeho nejznámnějším představitelem Hansem Sachsem. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
06.06. 11

Historie ČR

Úroveň: A2 Téma: reálie
Česká republika a její poloha ve střední Evropě, vývoj historického území České republiky, nejdůležitější data, postavy a události z dějin České republiky, časová osa českých dějin, chronologie nejdůležitějších událostí z dějin ČR, základní i rozšířená slovní zásoba k tématu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
22.11. 11

Historie Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Interaktivní exkurze do historie Rakouska spojená s prezentací vybraných kapitol starších i novějších dějin. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur - letopočtů a řadových číslovek. (A2)
09.11. 10

Historie Rakouska

Úroveň: B1 Téma: reálie
Přehled významných historických událostí Rakouska. B1
13.12. 10

Hlavní města - srovnání

Úroveň: A2 Téma: reálie
Nejvýznamější pamětihodnosti hlavních měst Německa - Berlína, Rakouska - Vídně a Švýcarska - Bernu. Úroveň podle SERR - A2
25.11. 10

Hlavní města, srovnání

Úroveň: B1 Téma: reálie
Shrnutí znalostí o hlavních městech - Berlín, Vídeň, Bern. Srovnání hlavních měst. (B1)
21.03. 12

Hledání bytu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Typy obytných domů, místa bydlení - procvičování slovní zásoby. Použití předložek auf, an, in na otázku: Wo kann man wohnen? Prodej a pronájem bytů - práce s inzeráty. Úroveň A1
01.11. 11

Hledání domu ,bytu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení s terminologií spojenou s hledáním domu, bytu. Úroveň dle SERRJ: B1
26.10. 11

Hledání domu, bytu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál seznamuje různými formami se slovní zásobou okruhu hledání domu, bytu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
28.11. 12

Hledání místa

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Hledání místa. B1
31.07. 12

Hledání místa

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování odborné terminologie, slovních obratů a předložkových vazeb v souvislosti s hledáním místa. Nabídka pracovního místa - porozumění textu. Motivační dopis - doplňování textu. Životopis - procvičování slovní zásoby. Typy pro pohovor s cílem představit se. Úroveň A2
04.04. 11

Honocení knihy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Význam četby - slovní zásoba, dělení literatury, charakteristika dobré knihy. Úroveň podle SERRJ: B1
15.01. 13

Hospodářství

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál ověřuje v mezipředmětové vazbě znalosti o struktuře hospodářství v ČR. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1.
13.01. 13

Hotel

Úroveň: A2 Téma: konverzační
VM seznamuje se slovní zásobou tématu "V hotelu". Úroveň podle SERRJ: A2
11.12. 12

Hotel - služby, ubytování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace nabízí návštěvu hotelu. Velká část výukového materiálu je zaměřená na služby, které hotel svým klientů nabízí. SERRJ: B1
03.10. 12

Hovorové výrazy

Úroveň: B1 Téma: reálie
Hovorové výrazy v současné němčině. B1
Autor: Jana Klierova
28.11. 12

Hrady a zámky ČR

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; typy památek - zámek, hrad, zřícenina, rozdíly mezi nimi; vybrané hrady a zámky České republiky - jejich charakteristika; představení Častolovic, Karlštejna, Kunětické hory a Českého Krumlova. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
29.06. 12

Hrady a zámky ČR

Úroveň: B1 Téma: reálie
Nejvýznamnější hrady a zámky ČR, informace a zajímavosti o památkách. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
08.11. 12

Hrady a zámky v ČR

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s některými českými hrady a zámky s využitím internetových informací a fotografií. Jazyková úroveň: A1
08.11. 12

Hudba

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Ve VM budou studenti pracovat s termíny, které se vztahují k tématu hudba, s pojmy z oblasti hudební nauky. Uvedeno je 13 významných německých, rakouských, švýcarských skladatelů. Procvičování a upevňování znalostí, rozvoj řečových dovedností. Úroveň podle SERRJ B1.
01.03. 12

Hudba

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Hudební nástroje a jejich rozdělení, nejvýznamnější opery, profese spojené s hudbou. Slovní zásoba spojená s tématem. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
30.01. 12

Hudba

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Slovní zásoba související s hudebními žánry, nástroji, vokální a instrumentální hudbou. Úroveň podle SERRJ: A2
18.12. 12

Hudební skladatelé a jejich nejznámější díla

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Seznámení s německými a rakouskými hudebními skladateli a jejich nejznámějšími díly s využitím internetových informací a videí. Jazyková úroveň: A1
18.05. 11

Hudebni skladatelé a jejich nejznámější díla

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Nejvýznamnější hudební skladatelé Německa a Rakouska. Jejich významná díla. Rodiště hudebních skladatelů. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
18.12. 12

Hygiena, kosmetika

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Slovní zásoba související s vybavením koupelny, s péčí o tělo, vlasy a s líčením.
26.10. 12

Hygiena, kosmetika

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Opakování a rozšiřování slovní zásoby z tématického okruhu hygiena a kosmetika.SERRJ A2
15.10. 12

Hygiena, kosmetika

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičení a opakování slovní zásoby vztahující se k tématu. Úroveň B1.
23.02. 11

Ideální žák - ideální učitel

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Škola - ideální žák - ideální učitel. B1
10.05. 12

Ideální žák a učitel

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Kladné i záporné vlastnosti žáků a učitelů. Personál spojený s chodem školy.Rozhovor žáka s učitelem. Úroveň podle SERRJ: A2
07.02. 13

Im Restaurant

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičování a upevňování slovní zásoby. Popis obrázku a porovnávání dvou odlišných stravovacích zařízení. Řízený rozhovor, řešení jazykové situace. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
13.04. 11

Infinitiv s "zu"

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení s infinitivem s "zu". Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu. A1.
06.06. 12

Infinitiv s "zu".

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení s využítím infinitivních vazeb "haben + zu + infinitiv" a "sein + zu + infinitiv. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
12.11. 11

Infinitiv s um - zu místo spojky damit

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování slovosledu ve větě vedlejší se spojkou damit. Podmínka pro nahrazování spojky damit vazbou infinitivu s um - zu. Procvičování konstrukce účelových vět s um - zu. Úroveň A2+
22.02. 12

Infinitivní konstrukce damit - um...zu

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení účelových vět se spojkou damit a účelových infinitivních kostrukcí s um...zu. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
12.12. 11

Infinitivní konstrukce dass - zu

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Nahrazování vedlejších vět podmětných, předmětných a přívlastkových infinitivními konstrukcemi. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
28.05. 12

Internet

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Internet.Význam.Historie. Slovní zásoba.Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
26.10. 11

Internet

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tématu internet a služby, které nabízí. Návrh definice internetu. Náměty k diskusi na téma internetové služby. Výhody a zápory, které internet přináší. B1
17.12. 10

J. W. Goethe

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Krátké seznámení s osobností J. W. Goetha, jeho životem a tvorbou. Úroveň podle SERRJ: A2.
24.10. 12

Jazykolamy

Úroveň: A2 Téma: jiné
Procvičení a zautomatizování správné výslovnosti některých hlásek formou jazykolamů. Úroveň A2.
30.01. 12

Jazykové zvláštnosti a dialekty

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznamuje s jazykovými zvláštnostmi v různých oblastech německy mluvících zemí. Prohlubuje zeměpisné znalosti. Úroveň dle SERRJ A2
24.04. 12

Jazykové zvláštnosti v jednotlivých zemích

Úroveň: B1 Téma: reálie
VM seznamuje s jazykovými rozdíly mezi rakouskou a německou němčinou, seznámení s německým dialektem, švýcarskou němčinou. Úroveň podle SERRJ: B1
13.12. 12

Jičín

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Krátké texty a dvě audiosekvence k tématu.
22.10. 12

Jičín

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál slouží k seznámení s městem Jičínem. Představí jičínské památky, školy a seznámí s festivalem Jičín - město pohádky. A2
17.10. 12

Jičín

Úroveň: A1 Téma: reálie
Procvičení základní slovní zásoby vztahující se k tématu "město" a seznámení s jednoduchou slovní zásobou týkající se Jičína.Úroveň A1.
28.11. 12

Jídelní lístek

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení a upevnění slovní zásoby vztahující se k tématu. Úroveň A2.
28.11. 12

Jídelní lístek

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Denní menu, nápojový list a gastronomické pojmy. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Jídelní lístek a stravování

Úroveň: A1 Téma: konverzační
V tematickém okruhu "Jídelní lístek a stravování" se seznamujeme se základní slovní zásobou. Vytváříme jídelní lístek a rozlišujeme zdravé a nezdravé potraviny. Úroveň dle SERRJ A1.
19.11. 12

Jízda vlakem

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na osobní vlakovou přepravu. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
24.04. 12

Johann Wolfgang Goethe

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Nejdůležitější životní data Johanna Wolfganga Goetha, stěžejní literární díla a podrobné seznámení s dílem Faust. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
13.01. 13

Kadeřnictví a kosmetika

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozdělení kosmetických prostředků a kosmetických kompetencí - procvičování, případně doplňování slovní zásoby. Návod na použití kosmetického přípravku - porozumění textu. Typy vlasů, prostředky vlasové kosmetiky, kadeřnické potřeby a činnosti - procvičování odborné terminologie, použití ve větách - porozumění. Úroveň: A2
22.04. 11

Kancelářské potřeby

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní údaje o zařízení kanceláře. Popis kancelářského nábytku, pojmenování různých kancelářských potřeb, vybavení kanceláře komunikační technikou. Úroveň podle SERRJ: A2
30.01. 12

Kantony ve Švýcarsku

Úroveň: A2 Téma: reálie
Rozšíření znalostí o německy mluvících zemích, přehled švýcarských kantonů, jejich hlavních měst a úředních jazyků. Úroveň dle SERRJ A2
04.12. 11

Karty, vizitky, průkazy

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní slovní zásoba a základní slovní spojení, typy karet, průkazů, vizitek, jejich použití i podoba, použití získané slovní zásoby ve větách a krátkých rozhovorech, místa, kde se vizitky, karty, průkazy používají, podoba vizitky, správné umístění jednotlivých částí, kreditní karty a jejich podoba, rozvoj řečových dovedností a interakce. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 11

Konjunktiv I

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Konjunktiv I. Tvoření. Použití. Jazyková úroveň podle SERRJ B1+
14.06. 11

Konjunktiv I

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Tvorba a použití konjunktivu I. Podle úrovně SERRJ B2
15.07. 11

Konjunktiv II

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Sešit obsahuje seznámení s použitím konjunktivu II v němčině. Podle úrovně SERRJ B2.
05.01. 12

Konjunktiv II

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Systematický výklad tvoření a užítí konjunktivu II., interaktivita umožňuej individuální plánování kroků výkladu. V závěru didakticko-metodické tipy, procvičování. Úroveň podle SERRJ B1.
17.10. 12

Konjunktiv II, podmiňovací způsob

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Jednoduchý výklad podmiňovacího způsobu, tedy tvarů Konjunktivu II u pomocných a způsobových sloves a "würden" + infinitiv u významových sloves. A2+
20.12. 12

Kraj Vysočina

Úroveň: A2 Téma: reálie
Prezentace seznamuje se základními informacemi o kraji Vysočina. Úroveň dle SERRJ: A2.
20.12. 12

Královéhradecký kraj

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. VM lze probrat během jedné vyučovací hodiny. Prostor je věnován jak informacím o přírodních výjimečnostech kraje (např. Krkonoše, Labe), tak i dalším turisticky atraktivním lokalitám (např. Hradec Králové, Kuks atd.).
Autor: Jan Křoustek
22.10. 12

Královéhradecký kraj

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. Zabývá se překladem českých měst, pohoří a řek do němčiny. Poukazuje na významná místa, turistické zajímavosti, pamětihodnosti, ale i na významné kulturní akce pořádané v Královéhradeckém kraji. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
18.12. 12

Kultura a média

Úroveň: A1 Téma: konverzační
V tematickém okruhu "Kultura a média" se seznamujeme se základní slovní zásobou a možnostmi kulturního vyžití. Úroveň dle SERRJ A1.
29.06. 11

Kultura a média

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. Zaměřuje se na zopakování a rozšíření slovní zásoby a poznatků z oblasti kultury a médií. Jednotlivé listy VM obsahují jak cvičení na rozvoj komunikativních dovedností studujících, tak cvičení zaměřená na základní informace o různých významných osobnostech německy mluvících zemí.
Autor: Jan Křoustek
30.01. 12

Kultura a média

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření slovní zásoby k daným tématům. Využití médií v kultuře. Možnosti získávání informací s využitím médií. Dle SERRJ A2
30.04. 11

Kultura a umění

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Kultura a umění - význam a přínos pro člověka obecně. Témata "divadlo, význam četby, televize, návštěva muzea, architektura, film, hudba". Úroveň podle SERRJ B1.
27.04. 11

Kultura a umění

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál slouží k seznámení se slovní zásobou a procvičení jejího užití. Kulturní zařízení a kulturní představení. A2
28.06. 12

Kultura ve městě a na vesnici

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Kultura ve městě a na vesnici. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
15.06. 11

Kultura ve městě a na vesnici

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál k tématu kultura ve městě a na venkově. Možnosti kulturního vyžití. Divadlo .Divadelní interiér. Úroveň podle SERRJ: A2
20.06. 12

Kutilské činnosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na kutilské činnosti. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
03.05. 12

Kutilské činnosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na opakování slovní zásoby a její rozšíření k danému tématu. Zabývá se jak kutilskými činnostmi tak i prostory, kde se dají vykonávat. Procvičuje paměť. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
29.01. 13

Láska, city, emoce

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM slouží k procvičení slovní zásoby daného tématu, následuje rozbor písně Wo bist du? od skupiny Rammstein. Úroveň podle SERRJ: B1
22.10. 12

Láska, city, emoce

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Cílem prezentace je seznámení se slovní zásobou týkající se tématu láska a city.
13.06. 12

Letní brigáda

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na možnosti letní brigády a kapesného. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
16.04. 12

Letní brigáda

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Důvody pro účast na letních brigádách, kde vykonávat brigádu, porovnání výdajů české a německé mládeže. Úroveň podle SERRJ: B1
27.10. 10

Lidské tělo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Popis lidského těla z celkového pohledu, podrobněji hlava, horní a dolní končetiny. Jazyková úroveň podle SERRJ:B1
07.02. 13

Literatur und Lektüre

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Cílem výukového materiálu je prezentovat a procvičit slovní zásobu tak, aby studenti byli schopni prezentovat vybraného autora a literární dílo. Úroveň podle SERRJ: B1.
20.06. 12

Ludwig Mies van der Rohe

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Život a dílo Ludwiga Mies van der Rohe. Jazyková úroveň dle SERRJ: B2
10.10. 12

Malířství

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s některými německy mluvícími malíři. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
06.12. 10

Malířství

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Jazyková úroveň podle SERRJ: B1, významné osobnosti německého malířství, umělecké slohy a techniky, umělecká skupina Der blaue Reiter, osobnost Albrecht Dürer
28.11. 12

Mama hotel

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Vymezení pojmu. Současná situce. Výhody a nevýhody. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
03.05. 12

Martin Luther

Úroveň: B1 Téma: reálie
Prezentace seznamuje s významem osobnosti M. Luthera. Úroveň dle SERRJ: B1
13.02. 11

Martin Luther

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s osobností Martina Luthera. Jazyková úroveň SERRJ: A2
07.01. 11

Média

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál je zaměřen na média. Charakterizuje a specifikuje tisk, rozhlas, televizi, internet. Důraz je kladen na výklad, procvičení, srovnání, rozvoj jazykové interakce, rozvoj řečových dovedností. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
22.12. 10

Média a komunikace

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tématu média a komunikace. Jazyková úroveň SERRJ: A2
05.10. 10

Média a komunikace

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Přehled médií a možnosti komunikace. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
08.12. 10

Média, internet

Úroveň: A2 Téma: odborné
Prezentace opakuje základní slovní zásobu z oblasti média a internet a a částečně ji rozšiřuje. Úroveň SERRJ A2.
06.06. 12

Média, komunikace

Úroveň: A1 Téma: konverzační
VM je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ a je možno jej probrat za 1 vyučovací hodinu. VM se zaměřuje především na osvojení a zopakování základní slovní zásoby týkající se dané tematiky.
Autor: Jan Křoustek
17.01. 12

Medien

Úroveň: A2 Téma: odborné
Obohacení slovní zásoby v oblasti médií. Úroveň obtížnosti dle SERRJ A2.
04.10. 12

Město - obchody, nakupování

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Interaktivní nakupování v supermarketu, obchodním domě, specializovaných maloobchodech, na tržišti a prostřednictvím internetu. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur, např. zájmenných příslovcí a časování slovesa "wissen". (B2)
16.06. 11

Město - úřady a kulturní instituce

Úroveň: B1 Téma: odborné
Město - úřady a kulturní instituce. Úřady používané v běžném životě(obecní úřad, banka, směnárna, pošta..), kulturní instituce(divadlo, kino, galerie...) Jazyková úroveň podle SEERJ B1.
15.06. 12

Městská a příměstská doprava

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Studenti jsou otázkami vybízeni k diskusi o dopravě, probíráno je téma častých nehod na silnicích. Konkrétněji je zmíněna doprava v Praze. Uvedeny jsou též citáty známých osobností - jejich výroky se vztahují k danému tématu. Procvičení slovní zásoby formou křížovek, různých typů cvičení. Úroveň podle SERRJ B1.
01.03. 12

Městská doprava

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se slovní zásobou týkající se dopravních prostředků ve městech.
03.05. 12

Mezinárodní kuchyně

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje žáky s několika typickými pokrmy vybraných zemí a především rozšiřuje základní slovní zásobu konverzačního okruhu Essen, Trinken, Kochen. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1
01.03. 12

Mezinárodní kuchyně

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Seznámení s některými známými mezinárodními specialitami. Úroveň B1.
05.12. 11

Mezinárodní kuchyně

Úroveň: A2 Téma: reálie
VM seznamuje s mezinárodními pokrmy a s regionálními specialitami německé kuchyně. Úroveň podle SERRJ: A2
21.12. 10

Mezinárodní terorismus

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Mezinárodní terorismus, cíle jeho útoků, opatření ke zvýšení bezpečnosti. Úroveň podle SERRJ B1+
09.07. 11

Mimoškolní aktivity

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování, případně doplňování slovní zásoby k tématu, procvičování časování sloves v přítomném čase, 4. pádu podstatných jmen v jednotném a množném čísle. Použití slovní zásoby v jednoduchých větách. Úroveň A1
30.01. 12

Mimoškolní činnost

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba související s tématem,rozšíření tématu " volný čas ", opakování některých gramatických jevů(časování sloves, množné číslo). Úroveň dle SERRJ A2.
22.12. 11

Míry a množství

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Gramatické téma zaměřené na určování míry, množství a hmotnosti. Jazyková úroveň A1+.
Autor: Martin Vojta
28.06. 12

Mladí lidé a jejich problémy v dnešním světě

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ. Je možno jej probrat během jedné vyučovací hodiny. Je zaměřen na osvojení a zopakování základní slovní zásoby týkající se drogové problematiky nebo mezigeneračních problémů.
Autor: Jan Křoustek
23.11. 10

Mladí lidé a jejich problémy v dnešním světě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v tématu závislosti. Úroveň podle SERRJ: A2
23.11. 10

Množné číslo

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Předváděcí sešit seznamuje žáky s tvořením množného čísla na úrovni A1.
09.06. 11

Modální slovesa

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Opakování modálních sloves v různých slovesných formách, vyjadřování domněnky, možnosti a nutnosti pomocí modálních sloves. SERRJ B2
16.11. 10

Modální slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad, procvičení a upevnění modálních sloves. Úroveň SERRJ B1.
27.10. 10

Modální slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Časování modálních sloves a jejich automatizace. Úroveň podle SERRJ: A2.
04.10. 12

Modální slovesa + man

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál slouží k výkladu a procvičení jednoduchých vazeb způsobových sloves v příkazech a doporučeních typu: "man darf", "man kann", "man darf nicht". A2
11.12. 12

Modální slovesa + příkazy "man kann...

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Modální slovesa + příkazy "man kann, man muss, man darf (nicht). Jazyková úroveň SERRJ: A1
17.02. 11

Modální slovesa - přehled, užití, význam

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Zopakování, procvičení a upevnění modálních sloves v přítomném čase, préteritu, perfektu a plusquamperfektu. Zdůraznění postavení modálních sloves v hlavních a vedlejších větách. Cvičení jsou zaměřena na přiřazování, třídění, překlad, doplňování. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
20.06. 12

Modální slovesa.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení s dalšími významy modálních sloves. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
06.06. 12

Modeling

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál zabývající se modelingem. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
08.12. 11

Modeling

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Klady a zápory práce modelky,profese spojené s modelingem, problematika anorexie na příběhu modelky Isabelle Caro Úroveň podle SERRJ: B1
30.09. 11

Módní doplňky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou k tématu Módní doplňky. Úroveň podle SERRJ: A1
22.02. 11

Módní doplňky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu módní doplňky. Kabely, deštníky, rukavice.. Použití druhů obuvi při různých příležitostech. Make-up, druhy šperků. Úroveň podle SERRJ: A2
10.11. 10

Módní doplňky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Oblečení a móda - módní doplňky. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Procvičení souvisejících jazykových struktur. (B1)
30.10. 12

Moje budoucnost

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování, případně doplňování slovní zásoby k tématu. Různé představy o budoucím pracovním a osobním životě. Vyjadřování přání. Práce s textem - porozumění, označování, výběr a přiřazování správných možností. Úroveň A1
21.10. 11

Moje budoucnost

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Ve výukovém materiálu si klademe otázky, co nás v budoucnu může potkat v osobním životě, jaké možnosti nám dává studium nebo zaměstnání. Úroveň A2.
09.07. 11

Moje budoucnost

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na popis a plánování budoucnosti. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
13.12. 12

Moje město a okolí

Úroveň: B2 Téma: reálie
Hořice - město kamenné krásy. Studenti se seznámí s osobnostmi, jejichž jména úzce souvisí s Hořicemi. Budou moci obdivovat architektonické památky, umělecká díla významných sochařů. Úroveň podle SERRJ B2.
11.12. 12

Moje město a okolí - Jihlava

Úroveň: A1 Téma: reálie
Prezentace seznamuje se základními informacemi o Jihlavě. Úroveň dle SERRJ: A1.
11.12. 12

Moje sny a přání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Opakuje slovesa wünschen, möchten, wollen, träumen, werden a poukazuje na jejich časování. Dále procvičuje vazbu " um zu " a její použití ve větách. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
11.12. 12

Možnosti nakupování

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby. Odpovědi na otázky "Wo kaufen wir ...?" a "Wohin gehen wir ...?", procvičování předložek se 3. a 4. pádem. Přetahování vhodných míst nákupu k jednotlivým druhům zboží. Charakteristiky různých nákupních míst a možností nakupování. Úroveň A1
17.03. 11

Možnosti nakupování

Úroveň: B1 Téma: odborné
VM je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. Výukový materiál představuje základní možnosti nakupování a jejich výhody a nevýhody. Prostor je věnován též slovní zásobě, která se týká sortimentu různých prodejen.
Autor: Jan Křoustek
16.09. 10

Možnosti nakupování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Žáci se seznamují s možnostmi nakupování a některými druhy zboží. SERRJ A2
21.12. 10

Můj přítel

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se základní slovní zásobou, povahové vlastnosti.Úroveň podle SERRJ: A2
19.11. 12

Na nádraží - cesta vlakem

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; vybavení nádraží, použití předložek; základní a rozšířená frazeologie k tématu, modelové situace; vyjádření směru, použití správných výrazů ve větách; modelové situace ve vlaku, správné reagování. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
09.09. 14

Na venkově

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na život na venkově. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
01.03. 12

Nabídka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Tematický okruh Obchodní korespondence "nabídka".Seznámení s odbornou slovní zásobou a stavbou dopisu.Úroveň dle SERRJ A2.
10.05. 11

Nabídka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Obchodní korespondence - nabídka. Procvičení pravidel německé obchodní korespondence (DIN 5008). (B1)
30.10. 12

Nádobí a nástroje používané při vaření

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba: kuchyně, nádobí a nástroje používané při vaření. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
15.11. 10

Nahrazování vedl. vět s "damit" vazbou "um..zu"

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Objasnění a procvičení gramatických struktur při nahrazování spojky "damit" ve vedlejší větě účelové infinitivní vazbou s "um...zu". (B1)
14.11. 10

Nahrazování vedl. vět s "dass" vazbou s "zu"

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Objasnění a procvičení gramatických struktur při nahrazování spojky "dass" ve vedlejší větě předmětné infinitivní vazbou s "zu". (B1)
25.11. 10

Nahrazování vět s dass vazbou infinitivu s zu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Nahrazování vět s dass vazbou ifinitivu s zu - výklad a procvičení. Úroveň A2
31.12. 11

Nakupování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Tematický okruh "Nakupování" představuje studentům novou slovní zásobu k tématu. Je zde zmíněno jaké máme možnosti nakupování a placení.Úroveň dle SERRJ B1.
20.01. 12

Nápoje

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Počáteční slovní zásoba k tématickému okruhu "Nápoje". A1
22.12. 11

Nápoje

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Nápoje - nealkoholické, horké a alkoholické. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
12.10. 11

Nápoje

Úroveň: A2 Téma: odborné
Materiál procvičuje nápoje, nápojové lístky, způsob podávání, místní speciality. Rozšíření slovní zásoby k oboru " Kuchař " , "Číšník ". Jazyková úroveň dle SERRJ A2
22.11. 10

Národní parky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace se tematicky orientuje na oblast německých národních parků. Různorodá cvičení k jazykovému materiálu se výrazněji zaměřují na složeniny. Úroveň B1
13.12. 11

Národní parky, chráněné oblasti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující úrovně A2 podle SERRJ. VM se zaměřuje na rozšíření znalostí o národních parcích v České republice i v německy mluvících zemích.
Autor: Jan Křoustek
28.05. 12

Nástup fašismu

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o období nástupu fašismu v Německu. B1
20.12. 12

Navrhnout a domluvit akci

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na návrh a domluvení akce. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
03.10. 12

Navrhnout a domluvit akci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál nabízí různé varianty, jak navrhnout, odmítnout či přijmout společnou akci, procvičuje získanou slovní zásobu. Úroveˇpodle SERRJ: A2
20.06. 12

Návštěva v ZOO

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Cílem tohoto výukového materiálu je seznámit studenty s názvy zvířat (cizokrajných i domácích), která se obvykle nacházejí v zoo. SERRJ: B1
05.12. 11

Návštěva v ZOO

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby - názvy zvířat. Porozumění krátkých textů o ZOO. Úroveň dle SERRJ A2.
16.11. 11

Návštěva v ZOO

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje se základní tematickou slovní zásobou a tuto dále procvičuje. Jazyková úroveň dle SERRJ:A1.
21.09. 10

Německá a česká kuchyně

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Německá a česká kuchyně - typická jídla a speciality, sestavení receptu. Úroveň B1
11.01. 12

Německá exilová literatura

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o německé literatuře meziválečného období, jejíž autoři působili v exilu. Vybraní spisovatelé - B. Brecht, A. Dóblin, L. Feuchtwanger. Úroveň podle SERRJ: B2
20.12. 12

Německá exilová literatura (1933 - 1945)

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ a dá se probrat během jedné vyučovací hodiny. Studující se seznámí s osobnostmi, jako byli např. Thomas Mann, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque atd.
Autor: Jan Křoustek
11.01. 12

Německá exilová literatura 1933 - 45

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Základní údaje o německy píšících spisovatelích, kteří v letech 1933 - 1945 působili v exilu. Vybraní autoři: E. M. Remarque, K.Tucholsky, S. Zweig. Úroveň podle SERRJ: B1
08.05. 11

Německo - geografie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní zeměpisné údaje o Spolkové republice Německo. Úroveň podle SERRJ: A2
20.06. 12

Německo - historický přehled

Úroveň: A2 Téma: reálie
Hlavní období německých dějin; Karel Veliký - původ, dynastie, význam pro dějiny Evropy; základní pojmy německé historie; vznik samostatného Německa; Třetí říše - územní rozsah; okupační zóny v Německu; vznik dvou německých států - rozdíly mezi nimi, dvě hlavní města; znovusjednocení Německa; Angela Merkel - pozice, význam. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
24.06. 11

Německo - historie

Úroveň: B1 Téma: reálie
Důležité historické události a osobnosti se zaměřením na 20. století. Úroveň podle SERRJ - B1
14.05. 12

Německo - hospodářství

Úroveň: A2 Téma: reálie
Rozdělení hospodářství na zemědělství, průmysl a služby a jejich základní přehled, krátký test. A2
15.11. 11

Německo - poválečný vývoj

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o poválečném vývoji Německa. Úroveň podle SERRJ: B1
09.06. 11

Německo - turistické cíle

Úroveň: A2 Téma: reálie
VM se zaměřuje na turisticky zajímavé oblasti Německa - Berlín a Braniborsko, Alpy, Bavorsko, Sasko, pobřeží Baltského moře.Úroveň podle SERRJ: A2
15.12. 10

Německo - zeměpis

Úroveň: B1 Téma: reálie
Poloha, povrch Německa.Jazyková úroveň SERRJ B1.
21.03. 12

Německy mluvící země

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál se zaměřuje na osvojení a zopakování základních informací o německy mluvících zemích. VM je určen pro žáky na úrovni A1 podle SERRJ a je možné jej probrat během jedné vyučovací hodiny.
Autor: Jan Křoustek
06.12. 10

Německy mluvící země

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní informace o německy mluvících zemích - poloha, sousední státy, vlajka, informativně st.zřízení, o německém jazyku. Úroveň obtížnosti dle SERRJ A2.
23.01. 12

Německy mluvící země

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál pro procvičení a upevnění tématu "Reálie německy mluvících zemí." Úroveň dle SERRJ B1.
16.12. 11

Němečtí skladatelé

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Rozšíření znalostí o německých skladatelích, o jejich životě i tvorbě.Nejznámější díla.Mezipředmětové vazby s dějepisem a hudební výchovou. Úroveň dle SERRJ A2
08.12. 10

Nemoci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Nemoci z nachlazení, na cestách, nehody, situace - jsem nemocný. Úroveň podle SERRJ A2.
18.05. 11

Nepravidelná slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje s časováním nepravidelných sloves v přítomném čase. Úroveň podle SERRJ: A1.
08.03. 11

Nepravidelná slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Charakteristika a rozdělení silných sloves. B1
Autor: Jana Klierova
16.04. 12

Nepravidelná slovesa - 1. skupina

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou ke gramatice nepravidelných sloves-1.skupina. SERRJ A1
13.06. 12

Nepravidelná slovesa - 2. skupina

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou ke gramatice druhé skupiny nepravidelných sloves. SERRJ A1
15.10. 12

Nepravidelná slovesa - 3. skupina

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou ke gramatice nepravidelných sloves. SERRJ A1
28.06. 12

Nepravidelná slovesa a jejich užití v různých časech - 2. skupina

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřen na tvorbu préterita a perfekta u nepravidelných sloves dle změny kmenové souhlásky.
28.06. 12

Nepravidelná slovesa a jejich užití v různých časech - 3. skupina

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál zaměřen na tvorbu préterita a perfekta u nepravidelných sloves dle změny kmenové souhlásky.
31.10. 10

Nepravidelná slovesa v přítomném čase - přehled

Úroveň: A2 Téma: gramatika
VM je zaměřen na nepravidelná slovesa v prézentu. Na začátku jsem vytvořila přehled, rozdělení do skupin. VM obsahuje dostatek materiálu na procvičení různými způsoby. A2
04.10. 12

Nepřímá otázka

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Stručný výklad a procvičení nepřímých otázek i pomocí online cvičení a pracovního listu. A2
22.04. 11

Nepřímá řeč

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí s používáním nepřímé řeči ve všech časech. Jazyková úroveň podle SERRJ B2.
04.02. 13

Nepřímá řeč a nepřímá otázka

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tématiky zakotvená cvičení na dané mluvnické téma. Tématické okruhy: v hotelové recepci a v autoopravně. Rozvoj užití nepřímé řeči a nepřímé otázky v ústní konverzaci.
04.12. 12

Nepřímá řeč a nepřímá otázka

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál podává vysvětlení kontrukce věty v nepřímé řeči. Dále procvičuje převod přímé otázky v nepřímou. Úroveň dle SERRJ: A2.
29.03. 11

Neurčitá zájmena

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál určený k procvičení neurčitých zájmen. Úroveň podle SERRJ B1.
23.10. 11

Nobelova cena za literaturu

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o životě a díle vybraných německých nositelů Nobelovy ceny za literaturu: H.Bóll, G.Grass, G.Hauptmann, H.Hesse, T.Mann. Úroveň podle SERRJ: B2
10.10. 11

Nositelé Nobelovy ceny

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o významných německých nositelích Nobelovy ceny z oborů: fyzika, medicína,literatura, mír. Výklad, procvičení, test. Úroveň podle SERRJ: A2
17.12. 10

Obchod - nákup

Úroveň: A2 Téma: odborné
Možnosti nakupování - v obchodě, v obchodním domě, na tržnici. Nákupní lístek. Jazyková úroveň podle SERRJ A2
12.11. 10

Obchod, obchodní dům

Úroveň: A2 Téma: odborné
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k typům obchodů. Vybavení a sortiment obchodního domu. Úroveň podle SERRJ: A2.
31.10. 10

Obchodní dopis - znaky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Vnější úprava obchodního dopisu - procvičování: sestavování adres, užití vhodného označení věci dopisu, oslovení, uspořádání jednotlivých částí obchodního dopisu. Úroveň dle SERRJ B1
16.03. 11

Obchodní dopisy

Úroveň: B2 Téma: odborné
Základní údaje o tvorbě obchodní korespondence. Znaky obchodního dopisu, vzhled a obsah. Slovní obraty a fráze. Úroveň podle SERRJ: B2
31.12. 11

Obchodní dům

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba týkající se nakupování v obchodním domě. Úroveň podle SERRJ: A2.
26.10. 11

Obchodní dům

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se sortimentu v obchodním domě, větná spojení v rozhovoru mezi prodávajícím a kupujícím. Úroveň B1
23.10. 11

Obchodní dům

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba týkající se nakupování, oddělení a obchodů v obchodním domě. A1.
01.11. 11

Obchody a jejich sortiment

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Počáteční slovní zásoba k tematickému okruhu "Obchody, sortiment". Úroveň podle SERRJ: A1
23.11. 10

Obchody a jejich sortiment

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematický okruh "Obchody a jejich sortiment" charakterizuje jednotlivé speciální obchody a jejich sortiment. Úroveň A2.
12.09. 10

Obchody a jejich sortiment

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se různých obchodů, oddělení v obchodním domě a zboží, které nabízejí. Výklad,opakování a procvičení. Okrajově použití vztažných zájmen. Úroveň B1.
16.09. 11

Objednávka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování, případně doplňování odborné slovní zásoby. Tvorba a procvičování nejčastěji používaných vět v písemných objednávkách. Druhy obalů při dodávkách zboží, vyjadřování množství obalových jednotek. Domlouvání dodacích, cenových a platebních podmínek. Odvolání objednávky. Úroveň A2
09.06. 11

Objednávka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Obchodní korespondence - objednávka. Procvičení pravidel německé korespondence - vnější forma podle DIN 5008. (B1)
16.05. 11

Objevy a vynálezy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. VM je zaměřen na objevy a vynálezy, které jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí našeho života. Studující si procvičí nebo osvojí slovní zásobu spojenou s těmito vynálezy, část VM je zaměřena na procvičování řečových dovedností a studující se seznámí i s některými historickými fakty a důležitými osobnostmi.
Autor: Jan Křoustek
25.11. 10

Objevy a vynálezy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Připomenutí známých objevů a vynálezů, upevnění znalostí v této oblasti. A2.
01.03. 12

Oblečení podle příležitosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje s druhy oblečení podle různých příležitostí. Úroveň podle SERRJ:A1.
29.03. 11

Oblečení podle příležitosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematická slovní zásoba oblečení, obuvi a doplňků, které člověk nosí při různých příležitostech. Vybrané profese v uniformách. Dílčí procvičení skloňování podstatných jmen s neurčitým členem v akuzativu singuláru a dativu podstatných jmen v plurálu. (A2)
12.09. 10

Oblečení podle příležitosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Oblečení a móda - druhy oblečení podle příležitosti, popis obrázku, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (B1)
06.06. 12

Oblíbené místo

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se slovní zásobou na téma oblíbené místo. Úroveń podle SERRJ: A1.
10.04. 12

Oblíbené místo

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Kde lze trávit volný čas, charakteristika oblíbeného místa. Úroveň podle SERRJ: B1
20.12. 11

Oblíbené místo

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Oblíbené místo - možnosti; základní a rozšířená slovní zásoba a slovní spojení, předložky vztahující se k tématu; pojem antonyma - tvoření vět; tvorba souvětí vztahující se k tématu; činnosti na oblíbených místech - tvorba vět a souvětí. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
23.05. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: B2 Téma: odborné
Výukový materiál se zaměřuje na definování pojmu životního prostředí a možností jeho ochrany z hlediska všeobecného i osobního. Jazyková úroveň dle SERRJ:B2
16.05. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní pojmy k tématu životní prostředí. Pojmenování některých přírodních jevů. Žádoucí a nežádoucí činnosti člověka v přírodě. Třídění odpadů. Úroveň podle SERRJ: A1
22.02. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení základní slovní zásoby a slovních obratů na téma životní prostředí. Úroveň A2
17.02. 11

Ochrana životního prostředí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je zaměřen na rozšíření, fixaci a opakování slovní zásoby na téma ochrany životní prostředí.SERRJ:B1
19.11. 12

Okolí Chrudimi

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; Chrudimský region na mapě, hlavní turistické cíle a jejich poloha vůči Chrudimi; hlavní turistické památky a jejich historie; cyklistické trasy v okolí Chrudimi; doplnění předložek do textu o Chrudimském regionu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
21.11. 12

Oktoberfest

Úroveň: B1 Téma: reálie
Oktoberfest - základní informace; vznik a tradice. Úroveň dle SERRJ: B1.
04.11. 12

Oktoberfest

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o tomto oblíbeném pivním svátku. Úroveň podle SERRJ: A2
18.04. 12

Olympijské hry

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Olympijské hry - historie, disciplíny. Procvičení slovní zásoby prostřednictvím interaktivních úkolů.
24.11. 10

Olympijské hry

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní informace o historii olympijských her. Seznámení se základními disciplínami letních i zimních olympijských her. Slavní čeští olympijští vítězové. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
06.12. 10

Olympijské hry

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní symboly olympijských her, historie a s ní spojená slovní zásoba, druhy sportů, letní, zimní olympijské disciplíny - výběr. Naši olympionici - výběr. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
31.01. 11

Orgány EU, symboly

Úroveň: A2 Téma: reálie
Sídla, pravomoci a role orgánů Evropské unie. Eurozóna. Symboly Evropské unie. (A2)
30.01. 12

Orgány EU, symboly

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vyjmenování orgánů a symbolů EU v německém jazyce, osvojení slovní zásoby na téma EU. Úroveň dle SERRJ B1.
20.06. 12

Orientace na mapě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál je zpracován pro použití hlasovacího zařízení. Procvičumeme slovní zásobu a práci s mapou. A2
07.07. 11

Orientace ve městě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na orientaci ve městě a plánování trasy na delší vzdálenosti dle vybraných kritérií. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
25.01. 11

Orientace ve městě

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se základní slovní zásobou při procházce městem a s popisem cesty. Úroveň dle SERRJ: A1.
26.11. 10

Orientace ve městě

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Materiál seznamuje se slovní zásobou, která je procvičována širokou škálou cvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1
17.09. 10

Orientace ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba k danému tématu - expozice, fixace. Práce s předložkami se 3. a 4. pádem, dotaz na cestu, objekt, popis cesty dle mapky. Orientace - co se nachází vpravo, vlevo. Téma rozvíjí řečové dovednosti, jazykovou interakci a pohotovost. Úroveň dle SERRJ: A2
30.10. 12

Oskarové filmy

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Informace o filmovém ocenění Oscar a krátké seznámení se 3 oskarovými filmy - českým, německým a americkým. Úroveň dle SERRJ: B1.
16.06. 11

Osobní zájmena

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Osobní zájmena - skloňování ve 4. a 3. pádě, nahrazování podstatných jmen zájmeny, přehled tvarů ve všech pádech. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
03.11. 10

Osobní zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení tvarů osobních zájmen v 1., 3. a 4. pádě, slovosled předmětů vyjádřených osobními zájmeny. Úroveň A2
22.04. 11

Osobní zájmena.

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Procvičování osobních zájmen v 1., 3. a 4. pádě. Jazyková úroveň podle SERRJ A1.
05.01. 13

Osobnosti

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál seznamuje žáky s vybranými osobnostmi České republiky. Jazyková úroveň dle SERRJ:A1
09.07. 12

Osobnosti vědy a techniky - nositelé Nobelovy ceny

Úroveň: B1 Téma: reálie
Materiál lze použít jako procvičování nebo test pro hlasovací zařízení. B1
31.10. 11

Ovoce zelenina

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Nejrozšířenější druhy ovoce a zeleniny. Úroveň dle SERRJ B1.
16.09. 11

Ovoce a zelenina

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznamují se základními druhy ovoce a zeleniny. SERRJ A1
06.06. 12

Ovoce, zelenina

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby týkající se ovoce a zeleniny.Úroveň B2.
01.11. 11

Ovoce, zelenina

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby na téma ovoce, zelenina, recepty na ovocný a zeleninový salát. Úroveň A2.
21.09. 10

Památky UNESCO v ČR

Úroveň: A2 Téma: reálie
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, představení památek UNESCO v ČR, poznání památek UNESCO, pojmenování památek UNESCO, geografické umístění památek UNESCO, Litomyšl, přiřazení měst k památkám UNESCO.
30.10. 12

Pardubice a okolí

Úroveň: B1 Téma: reálie
Pardubice a okolí - základní údaje o městě, centrum, památky. Kulturní a sportovní život. SERRJ B1
28.11. 12

Pardubický kraj

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace Pardubického kraje s interaktivními úkoly, tj. výzva k návštěvě měst a památek na Pardubicku, Ústeckoorlicku, Svitavsku a Chrudimsku. (B2)
22.10. 12

Pardubický kraj

Úroveň: B1 Téma: reálie
Významná města Pardubického kraje. Hrady a zámky, významné osobnosti a přírodní zajímavosti Pardubického kraje. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
11.12. 12

Párové spojky

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje žáky s několika základními párovými spojkami a jejich použitím. SERRJ A2
22.10. 12

Párové spojky.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení s párovými spojkami jejich procvičování. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
05.12. 11

Partizip I

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvorba a využití příčestí přítomného. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
01.11. 11

Partizip II

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování Partizipu II. Podle úrovně SERRJ B1
30.01. 12

Péče o oblečení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Péče o oblečení, údržba , skladování. Časování sloves souvisejících s tématem, názvy různých domácích spotřebičů a pomůcek k tomuto určených. Úroveň podle SERRJ: A2
12.06. 11

Peníze a měna

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní funkce peněz, vznik platidel, typy platidel - bankovky, mince, kreditní karty, slovní zásoba k tématu, operace s penězi, nejdůležitější měny světa, jejich názvy a zkratky, Eurozóna - členské státy Evropské unie, státy Evropské unie mimo Eurozónu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.06. 12

Peníze jako platební prostředek

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál nabízí téma Peníze jako platební prostředek. Ukázky mincí i bankovek z historie i současnosti. Obsahuje definici peněz, bezpečnostní prvky bankovek. Zmínka je i o historických platidlech. Úroveň dle SERRJ: B1
14.03. 12

Peníze, měna

Úroveň: A2 Téma: odborné
Materiál je zaměřen na opakování názvů evropských zemí, na jejich platební jednotky. Slovní zásoba související s tématem. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
20.03. 11

Perfektum

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují se základním rozdělením sloves na silná a slabá. SERRJ A1
25.03. 11

Perfektum

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Sešit je zaměřen na zdůvodnění volby pomocného slovesa při tvorbě složených minulých časů. Úroveň B2 podle SERRJ.
17.12. 10

Perfektum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování složeného minulého času - perfekta. A2.
04.09. 10

Perfektum

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Opakování a shrnutí perfekta. Úroveň B1
12.11. 12

Perfektum - pomocné sloveso "sein" / "haben"

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled použití pomocných sloves "haben" nebo "sein" u významových, pomocných a modálních sloves. Cvičení z internetu. A2
15.10. 12

Perfektum a préteritum nepravidelných sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou ke gramatice nepravidelných sloves v préteritu a perfektu. SERRJ A1
22.10. 12

Perfektum a préteritum smíšených sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tato prezentace je zaměřena na perfektum a préteritum smíšených sloves. Úroveň dle SERRJ: B1
13.12. 12

Perfektum modálních a pomocných sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Perfektum modálních a pomocných sloves. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
10.10. 12

Perfektum způsobových a pomocných sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad a procvičení perfekta pomocných sloves a způsobových sloves. Úroveň A2
27.10. 12

Perfektum způsobových a pomocných sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují s tvary modálních a pomocných sloves v perfektu, jejich časováním. SERRJ A1
26.04. 12

Pěstování ovoce, zeleniny, zemědělských plodin

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby na téma pěstování ovoce, zeleniny a zemědělských plodin na zahradě a na poli. A2+
13.04. 12

Písemná poptávka

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování odborné terminologie. Tvorba vět používaných v písemné poptávce. Předložkové vazby v těchto větách. Úprava obchodního dopisu podle normy DIN 5008. Logické uspořádání vět v textu poptávky. Úroveň A2
28.05. 12

Platební a dodací podmínky

Úroveň: A2 Téma: odborné
V tematickém okruhu "Platební a dodací podmínky" se seznamujeme se základní slovní zásobou, podmínkami přepravy, druhy plateb a přepravními obaly.Úroveň dle SERRJ A2.
16.03. 11

Plurál

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tematický okruh "Plurál" charakterizuje a přibližuje tvorbu množného čísla. Úroveň A2.
24.11. 10

Plurál

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace je zaměřena na procvičování tvarů množného čísla podstatných jmen. Úroveň podle SERRJ B1.
03.12. 10

Plusquamperfekt

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Osvojení a procvičování tvarů plusquamperfekta, souvětí s časovou sousledností. Úroveň podle SERRJ: B2.
20.02. 11

Plusquamperfektum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tento VM nabízí čas předminulý - plusquamperfektum. A2
13.02. 11

Plusquamperfektum

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Plusquamperfektum v souvětích. Trpný rod v plusquamperfektu. Úroveň podle SERRJ B1.
04.11. 12

Plusquamperfektum v časových vedlejších větách

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad a procvičování tvoření plusquamperfekta a jeho použití v časových vedlejších větách. Úroveň B1.
22.03. 11

Počasí, roční období

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace slouží zejména k rozšíření slovní zásoby dané oblasti a je zaměřena na práci se slovníkem. SERRJ A1
20.12. 10

Počasí, roční období

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Charakteristika jednotlivých ročních období, měsíce, některé svátky, základní symboly počasí, oblékání v jednotlivých ročních obdobích.Úroveň podle SERRJ: A2
01.06. 11

Počítač

Úroveň: A2 Téma: odborné
Historie, popis počítače, téma - já a počítač, křížovka. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
11.11. 11

Podél Dunaje

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o Dunaji. Dunaj v Rakousku. Dunaj v Německu.Úroveň dle SERRJ - B1.
11.12. 12

Podměty "es" a "man"

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Interaktivní výklad používání neurčitých podmětů a upevnění daných jevů v tematicky zaměřených situacích. Fixace dalších gramatických struktur. (A2)
30.11. 12

Podměty es a man

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. VM se dá probrat během jedné vyučovací hodiny. Prostor je věnován jak výkladu látky, tak praktickým cvičením, pomocí kterých si studující látku procvičí.
Autor: Jan Křoustek
04.10. 12

Podměty ES a MAN

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál vysvětluje užití neurčitých podmětů MAN a ES. Úroveň dle SERRJ: A1+
12.12. 10

Podstatná jména - člen

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Člen, jeho druhy v němčině. Zmínka o použití členu v jiných jazycích. Výklad, opakování, procvičování a upevňování znalostí. Pracovní listy, domácí úkol. Úroveň podle SERRJ B1.
20.12. 11

Pojištění

Úroveň: B1 Téma: odborné
Tématem VM je Pojištění. Je představena základní terminologie. Jsou nabídnuty a popsány různé druhy pojištění.
17.01. 12

Pokyny, nápisy, značky

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Město, orientace ve městě - Pokyny, nápisy, značky. Osvojení a procvičení slovní zásoby. B1
07.12. 11

Pokyny, nápisy, značky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Nejdůležitější nápisy a pokyny. A2
Autor: Jana Klierova
10.05. 11

Politický systém ČR

Úroveň: A2 Téma: reálie
Státní symboly České republiky, základní i rozšířená slovní zásoba k tématu, dělení poltické moci v České republice, legislativní moc - dělení parlamentu, výkonná moc - dělení, podrobnosti, soudní moc - základní pojmy, osobnost prezidenta České republiky. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
18.05. 12

Politický systém Německa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Interaktivní seznámení s politickým systémem Spolkové republiky Německo na spolkové a zemské úrovni.Tematická slovní zásoba. Fixace trpného rodu. (B1)
24.11. 10

Politický systém Německa

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál seznamuje se slovní zásobou a samotným politickým systémem v Německu. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
03.10. 11

Politický systém Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál seznamuje se slovní zásobou a samotným politickým systémem v Rakousku. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
03.05. 12

Politický systém Švýcarska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál seznamuje se slovní zásobou a samotným politickým systémem Švýcarska. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
10.10. 12

Pomocná a způsobová slovesa v préteritu

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Opakování préterita pomocných a způsobových sloves označováním správných tvarů. Procvičování préterita těchto sloves ve větách. Použití préterita pomocných sloves v plusquamperfektu a pasivu. Zvláštní významy způsobových sloves. Úroveň B1
31.05. 11

Pomocná slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Pomocná slovesa v přítomném čase, préteritu a perfektu. Jejich použití při tvorbě perfekta, plusquamperfekta, konjunktivu préterita, kondicionálu přítomného a pasíva. Vazby "sein zu ..."/"haben zu ..." + infinitiv. Úroveň B1
14.11. 10

Pomocná slovesa

Úroveň: A2 Téma: odborné
Výklad, procvičení a upevnění pomocných sloves. Úroveň podle SERRJ A2.
23.11. 10

Pomocná slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace slouží k procvičení časování pomocných sloves v přítomném čase. Úroveň podle SERRJ: A1.
07.12. 11

Popis kanceláře - kancelářské potřeby

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Kancelář - popis kanceláře, kancelářské potřeby. SERRJ:B1
25.03. 12

Popis kanceláře, kancelářské potřeby

Úroveň: A1 Téma: odborné
Výukový materiál seznamuje s novou slovní zásobou týkající se kanceláře a kancelářských potřeb a částečně shrnuje slovní zásobu z tématu „Byt“ a „Škola, školní potřeby“. Zároveň se procvičuje užití 3. a 4. p., množné číslo podstatných jmen a konstrukce věty.
21.03. 12

Popis obchodu, obchodního domu

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu, typy obchodů, jejich společné a rozdílné znaky, typy sortimentu v různých druzích obchodů, obchodní dům, jeho význam, popis, části, tvorba vět a výrazů k tématu, způsoby placení - typy platidel. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
30.12. 10

Popis oblečení

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičování a fixace slovní zásoby. Procvičování formou dopisování, přiřazování slov k obrázkům, přetahování. Možnosti porovnání se správným řešením. Popis oblečení podle barvy,velikosti, počasí. Procvičování dovedností při použití slovní zásoby ve větách. Úroveň A1
09.11. 10

Popis oblečení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Učební materiál k tématu oblékání, úroveň A2.
12.09. 10

Popis oblečení

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba k tematickému okruhu Oblečení a móda - druhy a typy oblečení, barvy, vzory, materiály, styly. Popis obrázku, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (B1)
19.10. 11

Popis oblečení, vzhledu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba k tématu. Úroveň Podle SERRJ: A1
19.11. 12

Popis oblečení, vzhledu - procvičování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování probrané slovní zásoby a souvisejících gramatických struktur. A2
18.12. 12

Popis obrázků

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Uvedení místa, kde se lidé na obrázku nachází, předložky se 3. pádem na otázku kde. Popis vzhledu a charakterových vlastností lidí, procvičování slovní zásoby. Popis činností, tvorba vět. Porovnávání obrázků, procvičování komparativu přídavných jmen. Úroveň A2
11.12. 12

Popis počítače

Úroveň: A1 Téma: odborné
Prezentace seznamuje se slovní zásobou na téma popis počítače. Úroveń dle SERRJ: A1.
29.03. 11

Popis počítače

Úroveň: B1 Téma: odborné
Popis počítače a jeho součástí. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
19.01. 11

Popis počítače

Úroveň: B2 Téma: odborné
Komponenty PC, jejich charakteristika, periferní přístroje. Úroveň podle SERRJ: B2
18.12. 12

Popis vzhledu a oblečení - test

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Soubor testů k ověřování znalostí základní slovní zásoby k tématu a jejího použití ve větách. Opakování členů určitých a neurčitých v 1. a 4. pádě, množného čísla souvisejících podstatných jmen, nahrazování podstatných jmen osobními zájmeny. Součástí každého testu je řešení a doporučená klasifikace. Úroveň A1
03.11. 10

Popis vzhledu, oblečení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematický okruh "Popis vzhledu, oblečení" nám přibližuje člověka a jeho charakter. Dochází k rozvoji jazykové interakce. Úroveň A2.
26.11. 10

Poptávka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Procvičování a fixace odborné terminologie. Struktura a obsah textu poptávky. Procvičování vhodných formulací a předložkových vazeb. Dovednosti v oblasti porozumění textu poptávky. Úroveň B1
21.10. 11

Porušování větného rámce

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Nabízený VM je zaměřen na možnosti porušování větného rámce - Ausklammerung. Úroveň dle SERRJ B1
03.05. 12

Porušování větného rámce.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení porušování větného rámce. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
30.09. 11

Potvrzení objednávky

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičování, případně doplňování odborné terminologie. Tvorba a procvičování nejčastěji používaných vět v potvrzení objednávky. Potvrzení dodacích, cenových a platebních podmínek. Vyžádání přepravních instrukcí. Procvičování úpravy obchodního dopisu. Úroveň A2
16.09. 11

Potvrzení objednávky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Obchodní korespondence - potvrzení objednávky. Procvičení pravidel německé korespondence - vnější forma dle DIN 5008. SERRJ B1
26.10. 12

Povahové vlastnosti člověka

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičování a rozvíjení slovní zásoby z oblasti charakterových vlastností člověka. SERRJ B1
24.11. 10

Povolání

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní informace o povoláních. Úroveň podle SERRJ A1
04.10. 10

Povolání

Úroveň: B1 Téma: odborné
Povolání podle různých kritérií, jejich charakteristika. Úroveň podle SERRJ: B1.
Autor: Jana Klierova
06.04. 11

Pozitiva a negativa života na venkově

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba a pojmy související s tématem života na venkově, s jeho pozitivními a negativními stránkami. Úroveň A2.
24.11. 10

Pozitiva a negativa života na venkově

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál prezentuje život na venkově s jeho pozitivy i negativy. Dotýká se mezilidských vztahů, práce na dvoře, v zahradě a na poli, svátků a slavností i problémů tohoto způsobu života. Jsou fixovány množné číslo podstatných jmen, vazba "es gibt" a vyjadřování záporu pomocí "kein". (B1)
20.02. 11

Pozitiva a negativa života na vesnici

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se zde seznámí se slovní zásobou k tématu vesnice, s názvy zvířat, atd. SERRJ A1
11.01. 11

Pozitiva a negativa života ve městě

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení žáků se základní slovní zásobou k tématu život ve městě. SERRJ A1
13.12. 10

Pozitiva a negativa života ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Klady a zápory života ve městě,rozšíření slovní zásoby - zábava, nákupy, sport, práce a škola.Úroveň podle SERRJ: A2
07.11. 10

Pozitiva a negativa života ve městě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Rozšíření a procvičení slovní zásoby, hodnocení obou stránek obecně a osobně. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
28.06. 12

Pozvánka

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Pozvánka - narozeniny, jmeniny, zásnuby, svatba, promoce.Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
10.10. 12

Pozvánka

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál zahrnuje slovní zásobu a praktické ukázky pro různé druhy pozvání.
14.03. 12

Práce asistentky, vybavení kanceláře

Úroveň: A2 Téma: odborné
V tematickém okruhu "Práce asistentky, vybavení kanceláře" se seznamujeme s novou odbornou slovní zásobou, vlastnostmi a povinnostmi asistentky.Úroveň dle SERRJ A2.
06.06. 12

Práce na zahradě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál především rozšiřuje slovní zásobu k tématu prací na zahradě. Jazyková úroveň dle SERRJ: A2.
13.10. 11

Práce na zahradě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
V nabízeném VM se žáci seznámí se slovní zásobou k tématu Práce na zahradě. Nářadí, pomůcky, plodiny. Úroveň: SERRJ: B1
04.11. 10

Práce sekretářky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál nabízí možnost procvičit slovní zásobu vztahující se k práci sekretářky. (B1)
31.12. 11

Pracovní místo, mzda

Úroveň: A2 Téma: odborné
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby k danému tématu. Opakuje časování sloves. Vyplnění dotazníku. Žádost o zaměstnání. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
08.01. 13

Praha

Úroveň: A2 Téma: reálie
V tematickém okruhu "Praha" se seznamujeme se slovní zásobou,základními údaji o Praze a jejími pamětihodnostmi. Úroveň dle SERRJ A2.
27.10. 12

Praha

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ a zaměřuje se na osvojení a zopakování základní slovní zásoby a informací o nejznámějších turistických lákadlech Prahy (Staroměstské náměstí, Pražský hrad, Karlův most atd.).
Autor: Jan Křoustek
02.03. 12

Praha

Úroveň: A1 Téma: reálie
Upevnění základní slovní zásoby týkající se pražských památek. Úroveň A1.
23.09. 11

Praha

Úroveň: B2 Téma: reálie
Procházky Prahou s cílem poznat její přívlastky, vybrané pamětihodnosti a památná místa. Cestování po Praze různými dopravními prostředky. Tematická slovní zásoba zaměřená na cestovní ruch. Fixace vybraných gramatických struktur. (B2)
30.01. 12

Praha

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál určený pro upevnění a procvičení znalostí o Praze. Úroveň dle SERRJ B1.
16.09. 10

Praha

Úroveň: A2 Téma: reálie
Prezentace seznamuje žáky s nejznámějšími pražskými památkami - A2
29.09. 11

Pravidelná slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování časování pravidelných sloves a rozkazovacího způsobu těchto sloves. Úroveň B1
14.03. 11

Pravidelná slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tematický Okruh "Pravidelná slovesa" seznamuje studenty s časováním pravidelných sloves a postavením sloves ve větách. Úroveň A2.
31.10. 10

Pravidelná slovesa v přítomném čase

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Úvod do časování pravidelných sloves v přítomném čase. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1.
14.09. 10

Předložkové vazby

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled předložkových vazeb a jejich použití. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
11.12. 12

Předložky časové

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Použití předložek "in", "im", "am", "um", "seit", "ab", "von...bis", "vor", "bei", "nach". A2
30.01. 12

Předložky s 3. a 4. pádem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál k výkladu a procvičování předložek s 3. a 4. pádem. Úroveň dle SERRJ A2.
08.03. 11

Předložky s akusativem

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Gramatické téma zaměřené na použití a procvičení předložek s akusativem. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
07.12. 11

Předložky s časovými údaji

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičení použití předložek s časovými údaji. Jazyková úroveň SERRJ: B1
31.01. 11

Předložky s dativem

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Použití a procvičení předložek s dativem. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
23.11. 10

Předložky s genitivem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se seznamují s nejfrekventovanějšími předložkami s 2. pádem v němčině. Sešit je koncipován pro úroveň A2.
23.10. 11

Předložky se 2. a 3. pádem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Předložky se 2. a 3. pádem - dank, laut, trotz, während, wegen. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
14.11. 10

Předložky se 2. pádem

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předložky se 2. pádem, kolísání předložek mezi 2. a 3. pádem, výklad, procvičování, pracovní listy. Srovnání s předložkami s jinými pády. Úroveň podle SERRJ B2.
08.11. 10

Předložky se 3. a 4. pádem

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Materiál seznamuje s předložkami se 3. a 4. pádem, na příkladech vysvětluje jejich použití. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1
01.02. 12

Předložky se 3. a 4. pádem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace umožňuje procvičení předložkových spojení se 3. a 4. pádem především za pomocí obrázků. (A2)
19.01. 11

Předložky se 3. pádem

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předložky se 3.pádem, jejich použití, kolísání předložek mezi 2., 3.p., popř. 4.p. Předložky cizího původu. Výklad, procvičování, prac. listy, dom. úkol. Úroveň podle SERRJ B2.
07.11. 10

Předložky se 3. pádem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál k výkladu a procvičování předložek se 3. pádem. Úroveň dle SERRJ A2.
08.09. 10

Předložky se 3.pádem

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Přehled předložek se 3.pádem a automatizace jejich používání. Úroveň podle SERRJ: A1.
30.01. 12

Předložky se 4. pádem

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál k výkladu a procvičování předložek se 4. pádem. Úroveň dle SERRJ A2.
31.08. 10

Předložky se 4. pádem

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se seznamují s předložkami se 4.p. a procvičují jejich význam a použití. Úroveň podle SERRJ: A1.
09.07. 11

Předložky se zeměpisnými údaji

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje s využitím předložek ve spojení se zeměpisnými údaji. Úroveň podle SERRJ: A1.
23.11. 10

Předložky se zeměpisnými údaji

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Německé názvy některých evropských zemí, používání předložek v kombinaci se zeměpisnými názvy a jména obyvatelská. Úroveň podle SERRJ: A2.
06.10. 10

Předložky se zeměpisnými údaji

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál nabízí přehled použití předložek ve spojení se zeměpisnými údaji - kontinenty, státy, horami, pohořími, řekami, jezery, moři a ostrovy. (B1)
13.12. 12

Předpony dílem ne/odlučitelné

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit přestaví problematiku sloves s předponami dílem ne/odlučitelnými. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
13.04. 12

Představovací pohovor

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Představovací pohovor. SERRJ B1
26.01. 12

Představovací pohovor

Úroveň: A2 Téma: odborné
Představovací pohovor. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
09.12. 10

Préteritum

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Préteritum slabých, silných a smíšených sloves. Jazyková úroveň SERRJ B1.
Autor: Martin Vojta
13.12. 10

Préteritum

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení žáků s préteritem u silných a slabých sloves.SERRJ A1
01.11. 10

Preteritum

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Upevňování a procvičování tvarů préterita sloves. Fixace slovosledu préterita. Tvorba souvislého textu v préteritu. Úroveň podle SERRJ: A2
19.10. 12

Préteritum a perfektum nepravidelných sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Materiál je vytvořen pro práci s hlasovacím zařízením. Zaměřujeme se na méně frekventovaná slovesa.
04.11. 12

Préteritum a perfektum pravidelných sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ. Prostor je věnován jak výkladu této látky, tak praktickým cvičením, pomocí kterých si studující látku procvičí.
Autor: Jan Křoustek
22.10. 12

Préteritum a perfektum pravidelných sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování a procvičení minulého času pravidelných sloves - préterita a perfekta. Úroveň dle SERRJ - A2.
30.08. 12

Préteritum a perfektum pravidelných sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Základní tvoření minulých časů - préterita a perfekta. A1
07.10. 12

Préteritum a perfektum smíšených sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se naučí tvořit préteritum a perfektum smíšených sloves a používat je. SERRJ A2.
18.12. 12

Préteritum pomocných a způsobových sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled tvarů préterita pomocných sloves "haben", "sein" a "werden", způsobových sloves "dürfen", "können", "mögen", "müssen", "sollen", "wollen" + sloveso "wissen". A2
04.11. 12

Préteritum silných sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM je procvičováno užití silných sloves v préteritu - formou doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, cvičení formou souvislého vypravování klasické pohádky. Zakomponovány jsou tvary pomocných a modálních sloves v préteritu, zvratná slovesa v préteritu. Opakování, procvičování, upevňování znalostí, rozvoj řečových dovedností. Úroveň podle SERRJ B1.
22.10. 12

Préteritum silných sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tematický okruh "Préteritum silných sloves" seznamuje studenty s časováním nepravidelných sloves v minulém čase. Úroveň dle SERRJ A2.
19.10. 12

Préteritum silných sloves

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičování tvarů préterita formou známé soutěže "AZ kvíz"
27.10. 12

Préteritum slabých sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje s tvořením préterita slabých sloves. Úroveň dle SERRJ: A2.
22.10. 12

Préteritum slabých sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM je procvičováno užití slabých sloves v préteritu - a to formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, cvičení formou vypravování. Zakomponovány jsou zde i tvary pomocných a modálních sloves v préteritu. Úroveň podle SERRJ B1.
30.10. 12

Préteritum způsobových a pomocných sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje s tvořením préterita způsobových a pomocných sloves. Úroveň dle SERRJ: A1.
27.08. 12

Prezentace osoby

Úroveň: A2 Téma: odborné
Seznámení se slovní zásobou k tématu a její procvičení. Pravidla pro správnou prezentaci. Úroveň podle SERRJ A2.
13.06. 12

Prezentace: diagram a tabulka

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM slouží k postupnému nácviku popisu diagramu a tabulky, procvičuje získanou slovní zásobu na základě diagramu, který žáci vytvoří. Úroveň podle SERRJ: B1
03.05. 12

Příčestí minulé

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje se základy tvorby příčestí minulého. Úroveň podle SERRJ: A1.
12.12. 11

Příčestí minulé

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí s tvořením a využitím příčestí minulého pravidelných a nepravidelných sloves. Podle jazykové úrovně SERRJ A2.
12.03. 12

Příčestí přítomné

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace učí žáky tvořit a používat příčestí přítomné. SERRJ A2
04.11. 12

Přídavná jména zeměpisná

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Seznámení s přídavnými jmény zeměpisnými zakončenými na -er a -isch. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
29.06. 12

Přídavná jména zeměpisná

Úroveň: A1 Téma: gramatika
V tematickém okruhu "Přídavná jména zeměpisná" se seznamujeme se způsoby tvoření a psaní přídavných jmen zeměpisných. Úroveň dle SERRJ A1.
29.09. 11

Přídavná jména zeměpisná

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření zeměpisných přídavných jmen příponami -er a -isch. Přiřazování přípon pojmům i s pomocí obrázků. A2
18.06. 11

Přímá a nepřímá řeč

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál vysvětluje rozdíl mezi přímou a nepřímou řečí a tvoření nepřímé řeči s následným procvičením. Úroveň dle SERRJ: A2
24.01. 11

Přímá a nepřímá řeč

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Nacvičování převodu přímé řeči na nepřímou pomocí bezespojkových a spojkových vět s indikativem. Podle úrovně SERRJ B1.
30.01. 12

Příprava jídel a pokrmů

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní názvy jídel a činností souvisejících s jejich přípravou. Práce se slovníkem, seznámení s recepty v knize. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
15.05. 12

Příprava jídla

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál na téma Příprava jídla obsahuje základní slovní zásobu, mluvní obraty a jazykové konstrukce. Příprava surovin, popis pracovního postupu. SERRJ: B2
08.03. 12

Příprava jídla

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje žáky především se základní slovní zásobou k tématu - Příprava jídla a dále ji rozšiřuje. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1.
07.02. 13

Příprava pokrmů

Úroveň: B1 Téma: odborné
Materiál je koncipován jako opakování a rozšíření základní slovní zásoby pro obory gastronomické a jako rozšiřující slovní zásoba pro obory ostatní. Úroveň B1
09.10. 11

Přípravy na cestu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace je zaměřena převážně na opakování a rozšiřování slovní zásoby. SERRJ A2.
20.06. 12

Přirazování autorů a děl - Goethe, Schiller

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Testový sešit k tématu F. Schiller a J.W.von Goethe, A2+
07.05. 12

Přiřazování autorů a děl - test

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál je koncipován jako test pro hlasovací zařízení. Vycházi z výukových materiálů autorů J.Burešová, E. Šostarovičová, J. Konířová. B1
07.08. 12

Přiřazování autorů a děl 20. stol.

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Jazykově velmi nenáročný výukový materiál vytvořený pro hlasovací zařízení. Pracujeme s díly autorů 20. století. B2
01.04. 12

Přiřazování autorů a děl, bratři Grimmové, Till Enšpígl

Úroveň: A1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál je koncipován jako vědomostní test. Použít jej lze s hlasovacím zařízením nebo v papírové formě.
23.05. 11

Příroda, roční období, počasí

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Výukový materiál se různými formami věnuje především procvičení a rozšíření slovní zásoby tématu. Jazyková úroveň dle SERRJ:B2
30.10. 10

Příroda, roční období, počasí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Slovní zásoba a obraty k tématickému okruhu Příroda, roční období, počasí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
04.04. 11

Příslovce - zvláštnosti 3. stupně

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvary příslovcí odvozené od třetího stupně příslovcí, tvořené příponami "-stens" nebo "-st". Úroveň dle SERR - B1
13.02. 12

Přísloví a rčení

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se seznámí s nejznámějšími německými příslovími a jejich českými ekvivalenty.SERRJ A1
14.11. 10

Přísloví a rčení

Úroveň: B1 Téma: jiné
Přísloví a rčení v porovnání mezi oběma jazyky.B1
Autor: Jana Klierova
30.03. 11

Přísloví, rčení, okřídlené výrazy

Úroveň: A2 Téma: jiné
Přehled několika přísloví, rčení a okřídlených výrazů.Práce se slovní zásobou. A2.
14.11. 10

Přísloví, rčení, okřídlené výrazy

Úroveň: B2 Téma: jiné
Definování pojmů "přísloví, rčení, okřídlená slova". Užití konkrétních příkladů, procvičování slovní zásoby, pracovní listy. Úroveň podle SERRJ B2.
18.05. 11

Přístroje v našem životě

Úroveň: A2 Téma: odborné
Prezentace je zaměřena na rozšiřování slovní zásoby v tematickém okruhu přístroje v každodenním životě a jejich použití. Úroveň dle SERRJ A2.
09.07. 12

Přístroje v životě člověka

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Přístroje v životě člověka. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
26.11. 10

Přivlastňovací zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování, vyjádření českého "svůj". Úroveň A2
14.11. 10

Přivlastňovací zájmena

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přivlastňovací zájmena - skloňování, zájmeno "svůj", přivlastňovací zájmena v samostatném postavení. (B1)
17.10. 12

Přivlastňovací zájmena - cvičení

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení přivlastňovacích zájmen. Jazyková úroveň dle SERRJ: A2
08.12. 10

Přivlastňovací zájmena.

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se naučí německé ekvivalenty českých přivlastňovacích zájmen a vyvozují, jak se skloňují.Úroveň podle SERRJ: A1
10.04. 12

Problémy generační

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Procvičení slovní zásoby k tématu problémů soužití několika generací. Úroveň B1.
06.12. 10

Problémy mladých lidí

Úroveň: B1 Téma: odborné
Závislosti, kriminalita, bytové problémy, nezaměstnanost. Jazyková úroveň SERRJ B1.
15.11. 12

Problémy životního prostředí

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje se základní pojmovou strukturou slovní zásoby tématu životního prostředí. Jazyková úroveň dle SERRJ:A1
19.11. 12

Problémy životního prostředí

Úroveň: B1 Téma: odborné
Stav životního prostředí na naší planetě. Amazonské pralesy. Rovnováha druhů. Odpady. Hluk. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
17.10. 12

Problémy životního prostředí

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Cílem prezentace je seznámení se se slovní zásobou z oblasti ochrany životního prostředí a její částečné osvojení. SERRJ A2
04.12. 12

Prostředky textové návaznosti

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je zaměřen na nácvik používání PTN v textu. Úroveň podle SERRJ: B1
04.02. 13

PUHDYS

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Prezentace legendární rockové skupiny Puhdys. Výukový materiál je možno využít více způsoby.
11.03. 11

Řadové číslovky, datum.

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Seznámení s tvořením řadových číslovek a jejich používáním. Podle jazykové úrovně SERRJ A2.
07.03. 11

Rakousko - geografie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní zeměpisné údaje o Rakousku. Úroveň podle SERRJ: A2
12.03. 12

Rakousko - hospodářství

Úroveň: A2 Téma: reálie
Rozdělení hospodářství na zemědělství, průmysl a služby a jejich základní charakteristika. A2
22.02. 12

Rakousko - spolkové země

Úroveň: A1 Téma: reálie
VM je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ. Důraz je kladen na hlavní města, polohu a turistické cíle jednotlivých spolkových zemí Rakouska.
Autor: Jan Křoustek
17.02. 11

Rakousko - Spolkové země

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál je zaměřen na osvojení spolkových zemí Rakouska, na hlavní města a polohu jednotlivých zemí. Seznamuje s charakteristickými rysy jednotlivých zemí, zaměřuje se na pojmy, porovnání jednotlivých údajů, práci s mapou. Součástí materiálu jsou obrázky, mapy, tabulky, křížovka. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
23.02. 11

Rakousko - turistické cíle

Úroveň: B1 Téma: reálie
Oblast Hallstatt-Dachstein. Hallstatt, Obertraun, Gosauseen, Dachstein. Úroveň podle SERRJ B1.
15.12. 10

Rakousko - zajímavá místa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Salcburk, Krimmelské vodopády, ledovcová jeskyně Eisriesenwelt. Jazyková úroveň SERRJ B1.
20.12. 10

Rakousko - zeměpis

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o poloze, povrchu, řekách, jezerech, pohořích. Jazyková úroveň SERRJ B1.
28.11. 12

Rammstein

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Seznámení s populární německou skupinou Rammstein. Úroveň dle SERRJ: B1.
13.01. 13

Rasismus

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Seznamuje s problémy současné společnosti, poukazuje na diskriminaci rasových menšin a jejich začlenění do společnosti. Nutí žáky k zamyšlení nad danou problematikou. jazyková úroveň dle SERRJ A2.
09.09. 11

Rasismus

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Problematika rasismu, dotazník, historie, současnost, cvičení na slovní zásobu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
21.03. 12

Rasismus (2)

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se věnuje xenofobnímu jednání, důvodům migrace. Úroveň podle SERRJ: B1
03.05. 12

Reálie Německa - spolkové země

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál přehledně shrnuje základní informace o německých spolkových zemích.
06.06. 12

Reálie Rakouska - turistické cíle

Úroveň: A1 Téma: reálie
Výukový materiál shrnuje základní informace o Rakousku, seznamuje s nejnavštěvovanějšími místy Rakouska a také informuje o možném způsobu dopravy do země. Úroveň dle SERRJ: A1+
02.04. 12

Recepty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na popis přípravy pokrmů. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
17.01. 12

Recepty

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace slouží k rozšíření slovní zásoby v oblasti stravování a recepty. SERRJ B1
01.11. 11

Reisen

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prázdniny, dovolená tuzemská, cestování, doprava. B1
21.11. 11

Reklama

Úroveň: A2 Téma: odborné
Seznámení se slovní zásobou k tématu "reklama" formou křížovky, formou her zmíněna "řeč reklamy", německé reklamní slogany. Vliv reklamy na děti, studenty, vyjádření vlastního názoru na reklamu. Úroveň podle SERRJ A2.
27.05. 11

Reklama

Úroveň: B1 Téma: odborné
Seznámení se slovní zásobou. Úkol reklamy, její charakteristika a názory na ni. Úroveň podle SERRJ B1.
15.03. 11

Reklama

Úroveň: B2 Téma: odborné
Charakteristika reklamy, cílové skupiny, reklamní dárky, práce s reklamními spoty. Úroveň podle SERRJ: B2
20.06. 12

Reklamace

Úroveň: A2 Téma: odborné
V tematickém okruhu "Reklamace" se seznamujeme se základní slovní zásobou, stavbou dopisu a jeho obsahem. Úroveň dle SERRJ A2.
01.12. 10

Reklamace

Úroveň: B1 Téma: odborné
Informace o reklamaci, osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ B1
13.02. 12

Reklamace v obchodě

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Obchod, podnikání, služby a obchody - reklamace. B1
18.12. 12

Rekonstrukce domu, bytu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál rozšiřuje slovní zásobu na téma rekonstrukce domu, bytu úroveň dle SERRJ A2.
13.06. 12

Rekonstrukce domu, bytu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na činnosti spojené s rekonstrukcí, typy řemeslných prací a často používané nářadí. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1.
18.12. 12

Rekreační sport

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení základní slovní zásoby vztahující se k rekreačním sportům. Úroveň A2.
13.12. 10

Režim dne

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Popsání průběhu dne, aktivity ve všední den a o víkendu. Jazyková úroveň B2.
Autor: Martin Vojta
23.11. 10

Režim dne

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál procvičuje tematickou slovní zásobu související s denním režimem středoškolských žáků, s jejich celodenními aktivitami a činnostmi o víkendu. Dotýká se i jiných oblastí lidské činnosti. Je fixováno vyjadřování času a časových údajů (A2).
07.05. 12

Robert Koch

Úroveň: B2 Téma: odborné
Robert Koch, jeho význam v oblasti bakteriologie a epidemiologie. Jazyková úroveň podle SERRJ B2.
10.10. 12

Roční období a druhy oblečení

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Roční období a měsíce. Druhy oblečení a jejich rozdělení dle příležitosti. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
28.11. 12

Roční období a typy oblečení

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; přehled ročních období a jejich vlastností; charakteristika počasí pro jednotlivá roční období; jednotlivé druhy oblečení; použití různých typů oblečení v závislosti na ročním období. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
06.06. 12

Roční období, počasí

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Charakteristika ročních období - procvičování slov a výrazů. Vztah k jednotlivým ročním obdobím, jeho zdůvodnění. Charakteristika počasí podle obrázků. Výběr vhodných aktivit vzhledem k předpovědi počasí, zdůvodnění volby. Slovosled po spojkách weil a denn, přídavná jména v přívlastku - procvičování. Úroveň B1
28.11. 12

Roční období, počasí - procvičování

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento materiál je určen k procvičování již probrané slovní zásoby k danému tématu formou testu za použití hlasovacího zařízení. A2
11.11. 11

Rod podstatných jmen

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Interaktivní procvičování gramatického rodu podstatných jmen. Úroveň podle SERRJ: B1
16.10. 11

Rod podstatných jmen

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznamují se určitým a neurčitým členem v německém jazyce. SERRJ A1
05.10. 11

Rod podstatných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Rod podstatných jmen v porovnání s češtinou a jeho zvláštnosti. A2
Autor: Jana Klierova
05.01. 12

Rodina

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Nácvik porozumění slyšenému nebo porozumění čtenému dle vlastního výběru učitele. Pracovní listy přímo k vytištění, přehledný slovníček k textu. Aktuální tématika: mateřské školy. Úroveň podle SERRJ B1.
16.11. 11

Rodina - pozvánka

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál nabízí několik pozvánek na rodinné oslavy. Pozornost je věnována také tomu, co musí každá pozvánka obsahovat.
10.05. 12

Rodina a příbuzenské vztahy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní znalosti členů rodiny, procvičení přídavných jmen souvisejících se vztahy v rodině či v určité věkové kategorii. Zopakování přivlastňovacích zájmen, podstatných jmen ve 2.pádě. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
21.11. 12

Rodina versus kariéra

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na rodinu a kariéru. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
24.11. 10

Rodina, příbuzenské vztahy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení žáků se zakládními vztahy v rodině.SERRJ A1
02.04. 12

Rodina, příbuzenské vztahy

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Rodina, příbuzenské vztahy. SERRJ B2.
22.10. 12

Rodina, příbuzenské vztahy - test

Úroveň: A1 Téma: konverzační
V tomto výukovém materiálu se počítá s tím, že žáci mají znalosti ze slovní zásoby k tématu rodina.SERRJ A1
01.02. 11

Rodinné svátky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba týkající se rodinných svátků a oslav. Úroveň A1.
21.09. 10

Rodinné svátky

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rodinné svátky, jejich vyjmenování, pozvánky, gratulace, dárky. Práce s předložkami, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti daného tématu. A2
07.07. 11

Rodinné svátky a tradice

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Rodinné svátky a tradice. Jazyková úroveň SERRJ: B1.
30.01. 12

Rodinné svátky a tradice

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál určený k rozšíření slovní zásoby na dané téma s důrazem na konverzaci. Úroveň dle SERRJ: A1.
08.12. 10

Rodinné svátky a tradice

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento VM seznamuje žáky s typickými německými rodinnými svátky a tradicemi. Úroveň podle SERRJ: A2.
13.02. 11

Rodinné svátky, blahopřání, oslavy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Oznámení o konání rodinných událostí (narození dítěte, svatba, narozeniny, pohřeb), gratulace, blahopřání, vyjádření soustrasti. Úroveň B1
21.11. 12

Rodinné výdaje

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál v první řadě seznamuje a procvičuje tematickou slovní zásobu v probraných gramatických strukturách. Jazyková úroveň dle SERRJ:A1
05.01. 12

Rodinné výdaje

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování slovní zásoby o příjmech a výdajích domácnosti. Průměrný příjem německé domácnosti, životně důležité výdaje, částka příjmu k volnému použití. Pravidelné a nepravidelné výdaje - odpovědi na otázky. Úroveň A2
01.11. 11

Rodinné výdaje

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Seznámení s terminologií spojenou s rodinnými výdaji i příjmy průměrné německé rodiny. B1
07.06. 12

Rozdělení Německa a poválečný vývoj

Úroveň: A2 Téma: reálie
Konec druhé světové války, okupace Německa po roce 1945, jednotlivé okupační zóny, západní a východní zóny, vznik "západního" a "východního" Německa, ekonomické systémy v západních a východní zóně, sjednocení Německa v roce 1990, Berlín - rozdělení, okupace, stavba Berlínské zdi. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
09.07. 11

Rozkaz nepravidelných sloves

Úroveň: B2 Téma: gramatika
V nabízeném VM je zpracován rozkaz nepravidelných sloves. Úroveň B2
30.03. 11

Rozkazovací způsob

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení s tvorbou rozkazovacího způsobu u pravidelných a některých nepravidelných sloves. Jazyková úroveň podle SERRJ A1.
13.12. 10

Rozkazovací způsob

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Tvorba a procvičení rozkazovacího způsobu pravidelných a nepravidelných sloves. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
28.11. 10

Rozkazovací způsob

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tvoření, používání a upevnění rozkazovacího způsobu u sloves pravidelných, nepravidelných i pomocných. (A2)
01.03. 12

Rozvrh hodin

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Zaměřuje se na názvy vyučovacích předmětů, cizích řečí, časového rozvržení v rámci vyučování. Jazyková úroveň dle SERRJ B1.
07.12. 10

Rozvrh hodin

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje žáky se slovní zásobou k rozvrhu hodin. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1.
07.02. 13

Rozvrh hodin

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování základní slovní zásoby z tématického okruhu škola, rozvrh hodin, práce s autentickým materiálem. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
25.12. 12

Salzburg

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s rakouským městem Salzburg s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na památky a zajímavosti tohoto města. Jazyková úroveň: A1
04.10. 11

Salzburg

Úroveň: A2 Téma: reálie
Památky a významná místa města Salzburg. Historické, geografické a gastronomické příklady. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
06.12. 11

Salzburg - Mozartovo město

Úroveň: B1 Téma: reálie
Památky města Salzburg - doplněno textem o Mozartovi (Leseverstehen) na úrovni B1 a videoprezentacemi
04.12. 12

Scooter

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s německou hudební skupinou Scooter s využitím internetových informací, fotografií a hudebních ukázek. Jazyková úroveň: A2
07.08. 11

Silná slovesa ABA

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Podstata rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC. Přehled nejpoužívanějších sloves skupiny ABA, jejich časování v přítomném čase, préteritu a perfektu. Procvičování ve větách. Rozdíl mezi slovesy "fallen" a "gefallen", různé významy slovesa "schaffen". Úroveň A2
10.05. 11

Silná slovesa ABA

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších sloves této skupiny.B1
Autor: Jana Klierova
08.04. 11

Silná slovesa ABB

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších sloves této skupiny a jejich procvičení.B1
Autor: Jana Klierova
09.06. 11

Silná slovesa ABC

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších sloves této skupiny a jejich procvičení. B1
Autor: Jana Klierova
29.03. 11

Skloňování adjektiv po členu určitém

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prvotní seznámení se skloňováním adjektiv po členu určitém. Jazyková úroveň podle SERRJ: A1
20.12. 10

Skloňování bez členu

Úroveň: B1 Téma: gramatika
VM je zaměřen na opakování skloňování přídavných jmen po členu nulovém. VM je určen studujícícm úrovně B1 podle SERRJ a probrán by měl být během jedné vyučovací hodiny.
Autor: Jan Křoustek
01.02. 11

Skloňování po členu neurčitém

Úroveň: A1 Téma: gramatika
V tomto VM se začátečníci naučí skloňovat přídavná jména po členu neurčitém. Je potřeba připojení na internet. Úroveň podle SERRJ: A1.
20.02. 12

Skloňování podstatných jmen

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení se slabým a smíšeným skloňováním podstatných jmen. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
14.06. 11

Skloňování podstatných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle po členu určitém, neurčitém a přivlastňovacích zájmenech. Podle úrovně SERRJ A2.
15.11. 12

Skloňování podstatných jmen - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Cílem prezentace je procvičit skloňování podstatných jmen formou doplňovacích a překladových cvičení. SERRJ A2
12.11. 12

Skloňování podstatných jmen - procvičování

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Tento materiál je určen k procvičení skloňování podstatných jmen formou testu za použití hlasovacího zařízení. A1
13.12. 12

Skloňování přídavných jmen - procvičování

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování skloňování přídavných jmen po členech a zájmenech. Jazyková úroveň B1 podle SERRJ.
27.10. 12

Skloňování přídavných jmen - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičení skloňování přídavných jmen. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
28.06. 12

Skloňování přídavných jmen bez členu

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje se skloňováním přídavných jmen bez členu. Úroveň dle SERRJ: A1.
13.04. 11

Skloňování přídavných jmen bez členu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování skloňování přídavných jmen bez členu. A2.
08.12. 10

Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se naučí skloňovat přídavná jména po členu neurčitém v jednotném čísle. Úroveň podle SERRJ A2
05.10. 10

Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Opakování skloňování adjektiv po členu neurčitém, procvičení ve spojeních, opakování a procvičení skloňování adjektiv po zájmenech, po nichž se skloňují jako po členu neurčitém, adjektiva v plurálu bez členu.B1
08.12. 10

Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí se skloňováním přídavných jmen po členu určitém a pravidlem o koncovkách přídavných jmen po určitém členu. Úroveň podle SERRJ: A2
05.10. 10

Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Skloňování adjektiv po členu určitém, úroveň B1
14.11. 10

Skloňování substantiv, člen, plurál

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Tento VM se zaměřuje na deklinaci substantiv v singuláru i plurálu. Žáci jsou seznámeni i se členem určitým a neurčitým. Úroveň SERRJ: A1
13.12. 10

Škola - třída, školní pomůcky

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba na téma škola, třída, školní pomůcky. Úroveň podle SERRJ: A1
08.05. 11

Škola - výuka, hodina

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba na téma výuka, hodina. A2
04.12. 11

Škola, vzdělávání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematický okruh "Škola, vzdělávání" nám přibližuje novou slovní zásobu k tématu a předměty ve škole. Úroveň A2.
22.11. 10

Škola, třída

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Popis školní budovy, typy škol, vyučovací předměty, zařízení třídy, školní profese, slovní spojení. Jazyková úroveň podle SERRJ B1
25.01. 11

Školní budova

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál k tématu školní budova. Úroveň podle SERRJ: A1.
17.12. 10

Školský systém v České republice

Úroveň: A2 Téma: reálie
Školský systém v České republice.Mateřská škola, základní - 1. a 2. stupeň, střední školství a vysoké školy. Jazyková úroveň podle SERRJ A2
24.11. 10

Školský systém v ČR

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál procvičuje tematickou slovní zásobu související se školským systémem v České republice a jednotlivými stupni vzdělání, s různými typy škol. Jsou fixovány řadové číslovky a imperativ. (B1)
13.04. 11

Školský systém v Německu

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál obsahuje informace o školském systému v Německu. Úroveň podle SERRJ: B1
31.03. 11

Školský systém v Německu

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál seznamuje se školským systémem v Německu. Jazyková úroveň SERRJ: A2
30.01. 12

Školský systém ve Švýcarsku

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení se školským systémem ve Švýcarsku, denní plán i plán školního roku. Jednotlivé vzdělávací stupně. Úroveň podle SERRJ: A2.
13.12. 12

Slovesa "stellen - stehen", "legen - liegen",...

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Užití párových sloves "stellen" - "stehen", "legen" - "liegen", "setzen" - "sitzen", "hängen" - "hängen". A2
16.11. 11

Slovesa s předponami

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Vysvětlení a procvičení sloves s odlučitelnou či neodlučitelnou předponou. A2
Autor: Jana Klierova
31.12. 11

Slovesa s předponami (ne)odlučitelnými

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál seznamuje žáky se slovesy s odlučitelnými i nedlučitelnými předponami.
11.11. 11

Slovesa s předponami (ne)odlučitelnými

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznamují se slovesy, u kterých se objevují odlučitelné a neodlučitelné předpony.SERRJ A1
25.03. 12

Sloveso "werden"

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Časování slovesa werden
30.08. 12

Sloveso werden

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prezentace seznamuje s časováním slovesa werden v přítomném čase. Úroveň dle SERRJ: A1.
09.11. 11

Sloveso werden

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Předváděcí sešit seznamuje žáky s využitím slovesa "werden". Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
16.09. 11

Sloveso werden

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace je zaměřena na procvičení slovesa werden v čase přítomném, préteritu a perfektu a základní významy tohoto slovesa. Úroveň dle SERRJ A2.
28.06. 12

Služby

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Služby - konkrétně se jedná o opravny, půjčovny, čistírnu, prádelnu, butik, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, poštu a banku. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
08.12. 10

Služby - nabídka a jejich úroveň

Úroveň: A2 Téma: odborné
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu služby - nabídka a jejich úroveň. Druhy služeb a názvy provozoven. Služby kadeřnického salonu. Úroveň podle SERRJ: A2
11.12. 12

Služby banky

Úroveň: A2 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Služby banky. A2
08.12. 10

Služby banky

Úroveň: B1 Téma: odborné
Základní funkce banky, odborné termíny a další specifická slovní zásoba, její procvičení a fixace. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
05.01. 12

Služby pošty

Úroveň: B1 Téma: odborné
Témata týkající se pošty v České republice v Německu a Švýcarsku. Zajímavosti o poště. Historie pošty. Úroveň obtížnosti dle SERRJ B1.
01.12. 10

Služby pošty

Úroveň: A2 Téma: odborné
Procvičení slovní zásoby k tématu služby pošty. Vybavení a možnosti pošty. Tvorba rozhovoru. Údaje na poštovní obálce. Úroveň podle SERRJ: A2
21.11. 12

Směrová příslovce

Úroveň: A1 Téma: gramatika
V tomto výukovém materiálu se žáci seznamují se směrovými příslovci. SERRJ A1
08.11. 12

Směrová příslovce

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Opakování a procvičování směrových příslovcí. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
20.12. 11

Směrová příslovce

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad a procvičování směrových příslovcí hin a her. Dále procvičování složenin s příslovci hin a her. Procvičování v hovorové němčině používaných zkrácených tvarů. Úroveň B1
05.12. 11

Směrová příslovce

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál vysvětluje a procvičuje užití směrových příslovcí a jejich složenin.
10.05. 11

Smíšená slovesa

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Opakování smíšených sloves, jejich odvozenin, použití v různých slovesných formách. SERRJ B1
08.03. 11

Smíšená slovesa

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení se smíšenými slovesy. Úroveň dle SERRJ A1.
13.02. 11

Smíšená slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Smíšená slovesa v přítomném čase, v perfektu a préteritu. Úroveň podle SERRJ A2.
01.03. 12

Souvětí podřadné

Úroveň: B2 Téma: gramatika
V předváděcím sešitě se žáci seznámí s frekventovaným typem souvětí podřadného, a to s vedlejšími větami časovými. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
08.03. 11

Souvětí podřadné

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Prvotní seznámení s vedlejšími větami a rozvoj jazykové kompetence v oblasti pasivního porozumění. Úroveň dle SERRJ A1.
17.12. 10

Souvětí podřadné

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Tematický okruh "Souvětí podřadné" seznamuje studenty se spojkami tvořícími podřadné souvětí a pravidly pro slovosled. Úroveň A2.
16.10. 10

Souvětí podřadné

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Prezentace je zaměřena na procvičování spojek a slovosledu v podřadném souvětí.Úroveň podle SERRJ:B1
21.11. 12

Souvětí podřadné - procvičování.

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje úkoly na procvičování souvětí podřadného. Jazyková úroveň A2 podle SERRJ.
10.05. 12

Souvětí souřadné

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Přehled spojek souvětí souřadného. B2
Autor: Jana Klierova
27.05. 11

Souvětí souřadné

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Prezentace, procvičení a upevnění souřadných spojek, slovosledu větných členů po spojkách, vztahů mezi větami a psaní čárek před spojkami v souvětí. Tvorba souřadných souvětí ve vztahu k tématu "volný čas, koníčky". Upozornění na vybrané gramatické jevy. (A2)
06.03. 13

Souvětí souřadné

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se seznámí se souřadicími spojkami a slovosledem v souvětí souřadném. Jazyková úroveň podle SERRJ A1
21.10. 10

Souvětí souřadné

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výukový materiál je zaměřen na zopakování souvětí souřadných. VM je určen pro studující na úrovni B1 podle SERRJ a je koncipován na jednu vyučovací hodinu.
Autor: Jan Křoustek
24.10. 12

Souvětí souřadné - cvičení

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Souvětí souřadné - cvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
18.12. 12

Souvětí souřadné - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování souřadicích spojek a procvičování souvětí souřadného. Jazyková úroveň A2 podle SERRJ.
21.11. 12

Společné bydlení studentů

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na společné bydlení studentů. Jazyková ůroveň A2.
Autor: Martin Vojta
09.12. 10

Spolkové země Německa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní informace o spolkových zemích Německa, poloha, hlavní města, zajímavosti. Úroveň podle SERRJ: B1.
31.10. 10

Spolkové země Německa

Úroveň: A2 Téma: reálie
Materiál seznamuje se spolkovými zeměmi Německa, jejich hlavními městy a polohou na mapě. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
23.02. 11

Spolkové země Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Prezentace a fixace základních geografických, historických, společenských a kulturních údajů o jednotlivých spolkových republikách Rakouska. Tematická slovní zásoba. Používání členů u zeměpisných jmen a fixace základních číslovek.(A2)
13.02. 12

Sport a sportovci německy mluvících zemí

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o sportu a významných osobnostech v oblasti sportu. Úroveň podle SERRJ: A2.
16.12. 10

Sport a sportovci v německy mluvících zemích

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je určen pro studenty úrovně B1, je zaměřen na slovní zásobu nejběžnějších letních i zimních sportů. Studující jsou seznámeni s několika slavnými německými sportovci (např. Steffi Graf).
Autor: Jan Křoustek
25.03. 12

Sport ve škole

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Počáteční slovní zásoba k tématickému okruhu "Sport ve škole". SERRJ A1.
23.05. 11

Sport ve škole

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál procvičuje slovní zásobu daného tématu. Úroveň podle SERRJ: A2
08.09. 10

Sport ve škole

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Informace o sportu ve škole v hodinách tělesné výchovy a o sportovních akcích.Úroveň B1
16.05. 11

Sport, druhy sportu

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematický okruh "Sport, druhy sportu" - nás seznamuje s různými sportovními aktivitami. Úroveň A2.
21.09. 11

Sportoviště

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Pojmenování sportovišť, přiřazení sportovních aktivit ke sportovištím a sportovním zařízením. A2
04.11. 12

Sportoviště a sportovní zařízení

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Témata týkající se sportovních zařízení ve městě. Obohacení slovní zásoby v oblasti sportu a sportovních zařízení. Jaké sporty můžeme dělat v různých ročních obdobích, která sportoviště lze využít v našem městě. Která sportoviště jsou využívána jen sezóně a která můžeme využít celoročně. Jazyková úroveň SERRJ B1.
24.04. 12

Sportoviště, sportovní zařízení

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Počáteční slovní zásoba k tématickému okruhu "Sportoviště a sportovní zařízení". A1
30.01. 12

Sportovní odvětví a aktivity

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál seznamuje žáky se slovní zásobou daného tématu s následným procvičením. Úroveň dle SERRJ: A1
14.11. 10

Sportovní odvětví a aktivity

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tematický okruh "Sportovní odvětví a aktivity" charakterizuje jednotlivé druhy sportu a olympijské hry. Dochází k rozvoji jazykové interakce. Úroveň A2.
18.09. 10

Sportovní odvětví a aktivity

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Obohacení slovní zásoby k tématu Sport o další druhy sportů - masové, individuální,extrémní a podle ročních období.Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
30.10. 12

Sportovní události, mezinárodní soutěže

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující úrovně B1 podle SERRJ. VM se dá probrat během jedné vyučovací hodiny, zaměřuje se na osvojení a zopakování základní slovní zásoby a základních informací, jež se týkají různých sportovních odvětví a sportovních událostí (např. olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale atd.).
Autor: Jan Křoustek
30.10. 12

Státní svátky a významné dny v ČR

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ a zaměřuje se na osvojení a zopakování základní slovní zásoby a informací o státních svátcích a významných dnech v České republice.
Autor: Jan Křoustek
12.03. 12

Státní svátky a významné dny v ČR

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Interaktivní přiblížení státních svátků ČR a vybraných významných dnů. Tematická slovní zásoba. Fixace trpného rodu. (B1)
21.03. 12

Státní svátky a významné dny v ČR

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Pojem státní svátky a významné dny v České republice, přehled státních svátků, základní a rozšířená slovní zásoba k tématu, letopočty a přesná data státních svátků, posloupnost svátků během roku, historické okolnosti státních svátků. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
30.01. 12

Státní svátky CZ, D, A, CH

Úroveň: B2 Téma: reálie
Seznámení se státními svátky i se svátky jednotlivých zemí v rámci jednoho státu.
05.01. 12

Státní svátky D, AT, CH

Úroveň: A2 Téma: reálie
Podpůrný interaktivní výukový materiál pro výkladovou hodinu. Základní informace o státních svátcích s nabídkou rožšiřujících materiálů. Úroveň podle SERRJ: A2
30.11. 12

Statt dass, ohne dass, zu ... als dass

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Vedlejší věty se statt dass, ohne dass a zu ... als dass a jejich nahrazování infinitivní konstrukcí s zu. Úroveň B1
12.06. 11

Státy EU a jejich vstup do organizace

Úroveň: B1 Téma: reálie
Státy Evropské unie, jejich poloha a státní symboly. Orgány evropské unie. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
20.12. 10

Státy Evropské unie a jejich vstup do organizace

Úroveň: A2 Téma: reálie
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu Evropská unie. Orientace na mapě EU. Názvy členských zemí. Zakládající členové EU a jejich vlajky. Úroveň podle SERRJ: A2
02.04. 12

Stavba domu

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se základní terminologií z oblasti stavby domu. Úroveň podle SERRJ: A1.
11.11. 11

Stavba domu

Úroveň: B1 Téma: odborné
Procvičování základní slovní zásoby z okruhu stavebnictví a její rozšiřování. SERRJ B1
20.06. 12

Stavební slohy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje žáky se základní terminologií z oblasti stavebních slohů. SERRJ: A2
20.12. 11

Stavební slohy

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se slovní zásobou z oblasti stavebních slohů. Úroveň podle SERRJ: A1.
17.10. 11

Stavební slohy

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Vizuální a textová prezentace stavebních slohů - románského, gotického, renezančního, barokního, klasicistního, novogotického, novorenezančního, secesního a funkcionalistického. Přehlídka staveb v Česku i celé Evropě. Slovní zásoba zaměřená na architekturu. Tvorba a použití řadových číslovek. (B1)
16.12. 11

Stavíme dům

Úroveň: A2 Téma: odborné
Rozšiřuje slovní zásobu k danému tématu. Názvy povolání spojených s tématem. Odborná terminologie. Inzeráty. A2
03.11. 10

Stolování, v restauraci

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičení základní slovní zásoby a jazykových struktur k tématu stolování, v restauraci. Úroveň A2
19.07. 12

Stravovací zvyklosti

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Zásady správného stravování, vlastní stravovací návyky, důsledky špatné životosprávy. Úroveň podle SERRJ: B2
05.10. 10

Stravování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Prezentace slouží k opakování a rozšíření slovní zásoby z oblasti stravování a zdravého životního stylu. Úroveň podle SERRJ: B1.
10.11. 10

Stravování - potraviny, zvyklosti

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba na téma potraviny, stravovací zvyklosti, česká a německá kuchyně. Úroveň podle SERRJ: A2
19.09. 10

Stravování - zvyklosti, potraviny

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Přehled druhů potravin a stravovacích návyků. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
12.06. 11

Stravování, zvyklosti, potraviny

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznamují se základními druhy potravin. SERRJ A1
11.12. 10

Strukturovaný životopis

Úroveň: B1 Téma: odborné
Seznámení se základními pravidly tvorby strukturovaného životopisu, obsahem jednotlivých částí a správnou strukturou životopisu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
05.11. 10

Strukturovaný životopis

Úroveň: A2 Téma: odborné
Formální členění strukturovaného životopisu, obsah a obvyklá úprava jednotlivých rubrik. Procvičování odborné terminologie, interakce v oblasti vytváření strukturovaného životopisu. Úroveň dle SERRJ A2
30.01. 12

Stupňování přídavných jmen

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje výklad tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen a zároveň procvičuje ve větách pravidelně a nepravidelně se stupňující přídavná jména. Úroveň dle SERRJ: A1
22.12. 10

Stupňování přídavných jmen

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování a fixace pravidelného a nepravidelného stupňování přídavných jmen samostatně i ve větách. Užití "wie", "als", "von" při stupňování. Procvičování formou doplňování, přetahování a dopisování. Příklady pro vedení dialogů. Úroveň B1
30.01. 12

Stupňování přídavných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování pravidelného i nepravidelného stupňování přídavných jmen. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
04.12. 12

Stupňování přídavných jmen a příslovcí - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výukový materiál obsahuje úkoly na procvičení stupňování přídavných jmen a příslovcí. Jazyková úroveň A2 podle SERRJ.
15.08. 12

Stupňování přídavných jmen a příslovcí - procvičování

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM je procvičováno stupňování přídavných jmen a příslovcí formou překladů, doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou práce se souvislým vypravováním. Uvedena pořekadla, rčení, přísloví, zmíněny různé protiklady. Úroveň podle SERRJ B1.
28.04. 11

Stupňování příslovcí

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Seznámení se stupňováním příslovcí. Jazyková úroveň SERRJ: A1
06.03. 11

Stupňování příslovcí

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Stupňování pravidelných a nepravidelných tvarů příslovcí, zakomponování stupňování přídavných jmen, zmínka o elativu. Výklad, procvičování, pracovní listy. Úroveň podle SERRJ B1.
25.11. 11

Stupňování příslovcí

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad pravidelného a nepravidelného stupňování příslovcí a jeho procvičení. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
31.12. 12

Sturm und Drang - Goethe, Schiller

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Sturm und Drang – Goethe, Schiller. Jazyková úroveň podle SERRJ B1
21.11. 12

Svatba a manželství

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba týkající se manželství a svatebního obřadu.
11.01. 11

Švýcarská jídla

Úroveň: B2 Téma: odborné
Seznámení s typickou švýcarskou kuchyní, rozšíření slovní zásoby. Dle SERRJ B2
29.03. 11

Švýcarsko - geografie

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní geografické údaje o Švýcarsku. Úroveň podle SERRJ: A2
02.04. 12

Švýcarsko - hospodářství

Úroveň: A2 Téma: reálie
Rozdělení hospodářství na zemědělství, průmysl a služby a jejich základní přehled. A2
27.05. 11

Švýcarsko - kantony

Úroveň: B1 Téma: reálie
Základní údaje o kantonech, počet, hlavní města, úřední jazyky, správa. Úroveň podle SERRJ: B1
09.06. 11

Švýcarsko - turistické cíle

Úroveň: A2 Téma: reálie
Zaměřuje se na turisticky zajímavé oblasti - kantony- Schaffhausen, Luzern, Bern, Genf, Wallis, Tessin, Graubünden.Úroveň podle SERRJ: A2
26.10. 11

Švýcarsko - UNESCO

Úroveň: B2 Téma: reálie
Seznam památek, lokace, stručná charakteristika, úroveň dle SERRJ B2
09.07. 11

Švýcarsko - Zermatt

Úroveň: B1 Téma: reálie
Poloha. Ubytování. Možnosti pro turisty a lyžaře. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
23.11. 10

Synonymní slovesa

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Opakování známějších synonymních sloves a rozšiřování poznatků v této oblasti. SERRJ A2
28.09. 11

Synonymní slovesa (1)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa: souhlasit, stát se, tvořit, učit, vyhnout se. Vysvětleny významové rozdíly, procvičení formou různých cvičení. Zopakování pojmů: synonyma, homonyma, antonyma, paronyma. Upřednostněna práce s výkladovými a překladovými "klasickými - papírovými" slovníky. Úroveň podle SERRJ B1.
03.05. 12

Synonymní slovesa (13)

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit slouží k výkladu a procvičení synonymních sloves zkoušet, vyzkoušet - žádat - zkrátit. Úroveň A2
04.11. 11

Synonymní slovesa (2)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa: zkoušet, vyzkoušet, zkrátit, žádat. Vysvětleny významové rozdíly, procvičení různými formami. Stručné zopakování pojmů synonyma, antonyma, paronyma, homonyma. Důraz kladen na práci s výkladovými a klasickými překladovými slovníky. Úroveň podle SERRJ B1.
07.02. 12

Synonymní slovesa (3)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa: bát se, bavit se, bránit, dělat. Výklad, procvičení formou doplňovacích cvičení, překladů, opravování chyb. Křížovka, rčení, pořekadla. Úroveň podle SERRJ B1.
01.03. 12

Synonymní slovesa (4)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa vychovávat, vyrábět, vyzvednout, vzdát se. Výklad, procvičení formou doplňovacích cvičení, překladů,opravování chyb, křížovek. Úroveň podle SERRJ B1.
12.03. 12

Synonymní slovesa (5)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa: rozšiřovat, řídit, sestavit, složit. U čtyř sloves jsou vysvětleny významové rozdíly, vše je procvičeno formou doplňovacích cvičení, rébusů, cvičení na opravování chyb, formou křížovky. Úroveň podle SERRJ B1.
13.04. 12

Synonymní slovesa (6)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve výukovém materiálu jsou zmíněna slovesa: přijít, přijet, jet, jít, běžet, přijmout. U těchto sloves jsou vysvětleny významové rozdíly, vše je procvičeno formou doplňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovek. Úroveň podle SERRJ B1.
13.04. 12

Synonymní slovesa (7)

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad a procvičení synonymních sloves přijít, přijet, jít, jet, běžet, přijmout. Úroveň A2.
10.10. 12

Synonymní slovesa (8)

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Ve VM jsou zmíněna slovesa zahájit, zajistit, zavřít, vypnout a zhodnotit. U těchto sloves jsou vysvětleny významové rozdíly, vše je procvičeno formou dolpňovacích cvičení, cvičení na opravování chyb, formou křížovek. Úroveň podle SERRJ B1.
07.02. 13

Synonymní slovesa I.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Vzhledem k rozsahu tématu se věnujeme slovesům: bránit (se), bát (se), bavit (se) a dělat. Úroveň podle SERRJ: B1
11.11. 11

Synonymní slovesa II.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Další z řady synonymních sloves: dohodnout se, jednat, pojednávat, měnit, změnit, vyměnit. B1
05.12. 11

Synonymní slovesa III.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad a procvičení použití sloves nést - přinést, obsahovat, odmítnout, odstranit.
08.12. 11

Synonymní slovesa IV.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad použití a procvičení synonymních sloves opravit - otevřít - oznámit - podívat se - pozorovat - prohlédnout si. Materiál obsahje části pro práci s hlasovacím zařízením.
20.12. 11

Synonymní slovesa V.

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad použítí sloves potvrdit, používat, propadnout, provést, překonat.
31.07. 12

Systém německých sloves

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Rozdělení německých sloves podle významu a podle časování. Charakteristika slabých, silných a smíšených sloves. Rozdělení silných sloves do skupin ABA, ABB, ABC. Slovesa s předponami. Procvičování odborné terminologie. Procvičování nepravidelných sloves v přítomném čase, préteritu a perfektu. Úroveň A2
06.12. 10

Systém německých sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se učí rozdělit slovesa podle německého systému. SERRJ A1
03.12. 10

Systém sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled všech skupin německých sloves a jejich procvičení.B1
Autor: Jana Klierova
17.11. 10

Systém vzdělávání

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Školní a předškolní zařízení v České republice.B1
Autor: Jana Klierova
16.11. 11

Tázací zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled a procvičení tázacích zájmen. Úroveň dle SERRJ: A2
28.11. 12

Tázací zájmena - procvičování

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování tázacích zájmen "wer", "was für ein" a "welcher". Jazyková úroveň B1 podle SERRJ.
22.11. 11

Tázací zájmena a příslovce

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Uvedení nejzákladnějších tázacích zájmen a příslovcí "wie", "wer", "was", "wo", "woher", "wann". A1
07.02. 12

Telefonování

Úroveň: A2 Téma: odborné
Základní údaje o telefonování. Jednoduché fráze využívané při tvorbě telefonických rozhovorů. Telefonování z telefonní budky, tvorba telefonních rozhovorů.Úroveň podle SERRJ: A2
20.12. 11

Televize

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na význam televize jako média. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
03.12. 10

Televize

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba, programová nabídka, přínos a zápory, diskuse. Úroveň podle SERRJ: A2+
14.12. 10

Třída

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu třída. Popis vybavení třídy. Tvoření školního řádu. Učební pomůcky žáka. Úroveň podle SERRJ: A2
20.03. 11

Trpný rod

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Tento VM je zaměřen na trpný rod - pasívum. Konkrétně trpný rod průběhový. B2
21.01. 11

Trpný rod

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad a procvičování gramatického jevu trpný rod. SERRJ A2
27.10. 10

Trpný rod

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Význam a odlišnosti trpného rodu. Úroveň podle SERRJ: B1.
08.12. 11

Truhlářské nástroje

Úroveň: A2 Téma: odborné
Žáci se v tomto výukovém materiálu seznamují s oborem truhlář. SERRJ A2
09.10. 11

Truhlářské nástroje

Úroveň: A1 Téma: odborné
Prezentace seznamuje se základní terminologií oboru truhlář. Úroveň podle SERRJ: A1.
03.05. 12

Turistické cíle

Úroveň: A1 Téma: reálie
VM je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ. Je možno jej probrat za 1 vyučovací hodinu, ale lze jej probírat i déle. Důraz je kladen na stavební památky a přírodní krásy celoevropského významu.
Autor: Jan Křoustek
13.12. 10

Turistické cíle Německa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Jazyková úroveň podle SERRJ: B1, hrady a zámky Německa, kulturní město Výmar, památky města - Berlín, muzea a galerie v Německu, katedrály v Německu
08.04. 11

Turistické cíle Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Významná města a turistická místa Rakouska. Přírodní zajímavosti, hrady a pamětihodnosti v Rakousku. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
13.06. 12

Turistika jako sport

Úroveň: A1 Téma: konverzační
VM je určen pro studující na úrovni A1 podle SERRJ a lze jej probrat za jednu vyučovací hodinu. Obsahuje cvičení zaměřená na slovní zásobu a informace o zajímavých turistických trasách.
Autor: Jan Křoustek
10.04. 12

Turistika jako sport

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na opakování a rozšíření slovní zásoby k tématu. Tvoření vět. Možnosti ubytování. Dle jazykové úrovně SERRJ A2.
07.02. 13

Turistika jako sport

Úroveň: B1 Téma: reálie
Slovní zásoba k tématu, diskuse, popis obrázku. Seznámení se s reáliemi: spolky působící v Alpách obdobně jako KČT a Horská služba.
18.12. 12

Tvoření slov

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje materiál na rozšíření slovní zásoby pokročilejších žáků. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
30.10. 12

Tvoření slov

Úroveň: A2 Téma: gramatika
VM je zaměřen na tvoření různých slovních druhů pomocí předpon a přípon. Úroveň podle SERRJ: A2
17.03. 11

U lékaře

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Opakování a rozšiřování slovní zásoby z oblasti návštěva lékaře, popis zdravotních potíží, domluva termínu. A1
12.10. 10

U lékaře

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Základní slovní zásoba, vzorové rozhovory na dané téma, procvičení - B1
03.12. 10

U lékaře - objednání, popsání obtíží

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba a její procvičování, rozhovor lékař - pacient.Úroveň podle SERRJ: A2+
12.03. 12

U zubaře

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Žák se seznámí se slovní zásobou v péči o zuby, s vlivem potravin na jejich kvalitu. Znalosti zopakuje formou hry. Úroveň podle SERRJ B1
20.06. 12

U zubaře

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál U zubaře. Úvodem se je uvedena slovní zásoba, především popis hlavy a gramatické učivo. Výukový materiál obsahuje náměty pro konverzaci. Zařazena je kapitola Zdravá a nezdravá výživa. SERRJ: A1
01.11. 11

U zubaře

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál navazující na téma "Zdraví - nemoc" se zaměřuje na opakování a rozšiřování slovní zásoby, procvičování vedlejších vět a konverzaci. Úroveň dle SERRJ A2.
30.01. 12

Ubytování

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Výukový materiál určený k procvičení a rozšíření zanlostí tématu ubytování a základních gramatických jevů. Úroveň dle SERRJ A1.
21.10. 10

Ubytování

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je zaměřen na osvojení a procvičování slovní zásoby k tématu ubytování. Studující se zabývají různými možnostmi ubytování na dovolené. VM je koncipován na jednu vyučovací hodinu pro úroveň B1 podle SERRJ.
Autor: Jan Křoustek
15.10. 12

Učební pomůcky a práce s nimi

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Procvičování a rozšiřování základní slovní zásoby na téma učební pomůcky a práce s nimi.
16.01. 13

Údržba oblečení

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby na dané téma. Zvláštní pozornost věnuje zejména slovesům, jejich použití ve větách a časování. Vysvětluje použití značek na textilu určených k jeho údržbě. Jazyková úroveň dle SERRJ A1.
20.12. 11

Ukazovací zájmena

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Procvičování skloňování ukazovacích zájmen. Úroveň A1.
18.06. 11

Ukazovací zájmena

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Výuková prezentace je zaměřena na ukazovací zájmena. Úroveň podle SERRJ: B2
20.03. 11

Ukazovací zájmena

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Typy zájmen s důrazem na zájmena ukazovací, příklady. Výklad, procvičování formou doplňování, opravování chyb, zájmena v příslovích, pracovní listy. Úroveň podle SERRJ B1.
16.03. 11

Ukazovací zájmena

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Ukazovací zájmena - der, die, das, die dieser, solcher. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
15.02. 12

UNESCO - cíle

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vznik UNESCO.Cíle v jednotlivých oblastech. Úroveň dle SERRJ: B1
28.11. 12

UNESCO v ČR

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení s 12 památkami UNESCO v České republice s využitím internetových fotografií. Jazyková úroveň: A1
30.10. 12

UNESCO v ČR

Úroveň: B2 Téma: reálie
Seznámení s materiálními památkami ze "seznamu světového kulturního a přírodního dědictví" UNESCO a s "mistrovskými díly ústního a nemateriálního dědictví lidstva" v České republice. Tematická slovní zásoba. (B2)
10.10. 12

UNESCO v německy mluvících zemích

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení s památkami UNESCO v německy mluvících zemích s využitím internetových informací a fotografií. Jazyková úroveň: A2
10.04. 11

UNESCO v německy mluvících zemích

Úroveň: B1 Téma: reálie
Významné památky a přírodní krásy pod záštitou UNESCO v německy mluvících zemích. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
29.09. 11

Určování míry, hmotnosti a množství

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí se slovní zásobou vztahující se k určování míry, hmotnosti a množství. Podle úrovně SERRJ A2
28.06. 12

Určování míry, množství a hmotnosti

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Procvičení základních slovíček určujících míru, množství a hmotnost. Úroveň A1.
29.03. 11

V restauraci, stolování

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se slovní zásobou a frázemi při komunikaci v restauraci. Úroveň podle SERRJ: A1.
13.01. 13

Václav Havel

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Materiál připomíná osobnost Václava Havla. Poukazuje na nejdůležitější - nejznámější díla z jeho celoživotní tvorby. Zmiňuje jak život před rokem 1989, tak i po něm. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
20.12. 10

Vánoce - interkulturelně

Úroveň: B1 Téma: konverzační
VM je určen pro žáky úrovně B1 podle SERRJ. Ve VM si žáci zopakují základní slovní zásobu týkající se vánočních tradic v České republice. Dále jsou žáci seznámeni s tradicemi různých dalších států (bytosti, které jsou spojeny s rozdáváním dárků, tradiční vánoční pokrmy, písně)
Autor: Jan Křoustek
13.02. 12

Vánoce interkulturelně

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se zde seznamují se základní slovní zásobou k tématu-Vánoce interkulturelně. SERRJ A1
20.09. 10

Vánoce interkulturelně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál předkládá informace a interaktivně upevňuje znalosti žáků o adventu, Štědrém dnu, vánočních svátcích, Silvestru, Novém roku a Tříkrálovém dnu. (A2)
10.04. 12

Vazby podstatných a přídavných jmen

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Nejdůležitější vazby podstatných a přídavných jmen. B2
Autor: Jana Klierova
06.06. 11

Vazby podstatných a přídavných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování často používaných vazeb podstatných a přídavných jmen, jejich použití ve větách. Úroveň A2
21.01. 11

Vazby přídavných a podstatným jmen

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Žáci poznají předložkové vazby vybraných jmen. Podle úrovně SERRJ B1.
04.05. 11

Vazby sloves

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Výklad a procvičování frekventovaných slovesných vazeb v přítomném čase. Úroveň podle SERRJ A1.
23.11. 10

Vazby sloves

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Opakování a procvičování známějších sloves s předložkovými a bezpředložkovými vazbami, rozšiřování poznatků v této oblasti. SERRJ B1
28.11. 12

Vazby sloves s podstatnými jmény

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování známějších vazeb německých sloves s podstatnými jmény. Úroveň B1.
08.11. 12

Vazby sloves s podstatnými jmény

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších funkcionálních vazeb. B2
Autor: Jana Klierova
07.03. 11

Vazby sloves.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Žáci se seznámí s některými slovesy, které se pojí s předložkami "an, um, über". Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
29.01. 13

Věda a její úloha

Úroveň: B1 Téma: odborné
Výukový materiál přináší cvičení např. na ověření znalostí o vědních oborech a známých vědcích. Jazyková úroveň dle SERRJ:B1.
19.09. 10

Věda a technika v každodenním životě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Věda a technika v každodenním životě - klady a zápory. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
20.06. 12

Vedení dialogu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na vedení dialogu při telefonování nebo nakupování. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
30.10. 12

Vedlejší věty - cvičení

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Nejběžnější spojky. Pořádek slov. Správné použití spojek. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
17.10. 12

Vedlejší věty časové

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Přehled nejdůležitějších spojek vedlejších vět časových. B1
Autor: Jana Klierova
18.12. 12

Vedlejší věty podmínkové

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit obsahuje materiál na procvičení vedlejších vět podmínkových. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
22.11. 12

Vedlejší věty podmínkové

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Vedlejší věty podmínkové. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
12.11. 12

Vedlejší věty vztažné

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičení vedlejších vět vztažných. Jazyková úroveň B podle SERRJ.
10.10. 12

Vedlejší věty vztažné

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Materiál seznamuje s vedlejšími větami vztažnými. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
12.11. 12

Vedlejší věty vztažné - procvičování

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Procvičování vedlejších vět vztažných uvozených vztažným zájmenem. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
24.11. 11

Vegetariánství

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Rozdíly mezi vegetariány a vegany, argumenty, proč nejíst maso, hra na opakování slovní zásoby - potraviny. Úroveň podle SERRJ: B1
15.11. 11

Vegetariánství

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Seznámení se slovní zásobou k tématu vegetariánství. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2
21.03. 12

Vegetariánství (2)

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Formou testu si žáci zopakují hlavní zásady vegatariánství a veganství. Úroveň podle SERRJ: B1
15.11. 11

Veletrhy - druhy

Úroveň: B1 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Veletrhy - procvičení odborné slovní zásoby, druhy veletrhů. Procvičení znalostí v oblasti reálií. B1
29.11. 12

Velikonoce

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba z oblasti Velikonoc. Zvyky, které se dodržují v Čechách v porovnání s německými velikonočními zvyky. Význam Velikonoc. Vysvětlení, proč jsou to pohyblivé svátky a s čím toto souvisí. Další navazující svátky, které se v Čechách neslaví (Pfingsten). Jazyková úroveň dle SERRJ A2
31.01. 12

Velikonoce

Úroveň: B2 Téma: konverzační
V předváděcím sešitě se žáci seznámí se souvislostmi mezi lidovým svátkem - karnevalem a církevním svátkem - Velikonocemi. Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
12.09. 10

Velikonoce

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Velikonoce - základní fakta, lexikum a frazeologie. Procvičování - B1
09.06. 11

Velikonoce - interkulturně

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Velikonoční svátky a zvyky u nás, v Německu a Rakousku, vysvětlení pojmů spojených s Velikonocemi.Úroveň A2
06.04. 11

Veřejné budovy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Kulturní instituce a veřejné budovy, jejich popis, funkce, zaměstnanci. Úroveň podle SERRJ: A2.
18.12. 12

Vespolná zájmena - procvičování

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Předváděcí sešit je zaměřen na vespolné zájmeno "einander" a jeho ekvivalent "sich gegenseitig. Jazyková úroveň B2 podle SERRJ.
04.11. 10

Věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací

Úroveň: A2 Téma: gramatika
VM seznamuje s přímým a nepřímým pořádkem slov ve větě oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Úroveň A2 Vypracováno v programu ActivInspire
31.12. 11

Větný rámec a jeho porušování

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Seznámení s pojmem větný rámec, interaktivní procvičení a upevnění větného rámce, základní a rozšířená slovní zásoba a slovní spojení, tvoření větného rámce, tvoření vět s porušováním větného rámce, rozvoj řečových dovedností, procvičení souvisejících jazykových struktur. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
15.07. 11

Věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se seznámí s větami oznamovacími, tázacími a rozkazovacími. Věty přací nejsou obsaženy, neboť je sešit koncipován pro nejnižší úroveň. Podle úrovně SERRJ A1.
08.03. 11

Věty s damit a um...zu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Účelové věty a jejich krácení pomocí konstrukce „um…zu“. Jazyková úroveň SERRJ: A2
27.10. 12

Vídeň - perla na Dunaji

Úroveň: B2 Téma: reálie
Interaktivní prezentace Vídně jako perly mezi evropskýmí i světovými městy. Tematická slovní zásoba (cestovní ruch). Fixace gramatických a lexikálních struktur. (B2)
25.02. 11

Vídeň - perla na Dunaji

Úroveň: A1 Téma: reálie
Prezentace seznamuje žáky s nejznámějšími památkami ve Vídni. Úroveň SERRJ: A1.
23.05. 11

Vídeň - perla na Dunaji

Úroveň: B1 Téma: reálie
Vídeň - perla na Dunaji, hudební skladatelé spjatí s Vídní, vídeňský valčík, základní informace o Vídni (počet obyvatel, rozloha atd.), nejdůležitější památky, vídeňská káva a kavárny (historie pití kávy ve Vídni), pěstování vinné révy ve Vídni, Habsburkové a Vídeň - jejich vídeňská rezidence, hlavní panovníci spjatí s Vídní. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
10.04. 11

Vídeň, perla na Dunaji

Úroveň: A2 Téma: reálie
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, představení Vídně, památky Vídně, fakta o Vídni, Hundertwasserhaus, vídeňské speciality, rakouská slovní zásoba
22.10. 12

Vídeňské kavárny

Úroveň: B1 Téma: reálie
Definice pojmu. Literární kavárny. Kavárna Demel. Jazyková úroveň dle SERRJ: B1
03.12. 12

Vodní sporty

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Slovní zásoba a jednoduchá cvičení k tématu. A2
28.11. 12

Volnočasové aktivity

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Prezentace seznamuje se slovní zásobou k tématu volnočasových aktivit. Úroveň dle SERRJ: A1.
19.07. 12

Volnočasové aktivity

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Tento výukový materiál nabízí různé volnočasové aktivivy. Jsou řazeny abecedně, doprovázené úkoly a hádankami. SERRJ: A2
23.11. 10

Volný čas

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Žáci se seznámí se slovíčky a gramatikou, která se vztahuje k tématu-volný čas. SERRJ A1
19.12. 12

Výhody a nevýhody bydlení ve městě

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál uvádí příklady výhod a nevýhod bydlení ve městě a vede žáky k diskuzi pomocí některých frází. Závěr je věnován práci s textem.
12.11. 12

Výhody a nevýhody bydlení ve městě

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál nabízí výčet výhod a nevýhod bydlení ve městě. Úroveň SERRJ: B1
28.05. 12

Výhody a nevýhody členství v EU

Úroveň: A2 Téma: reálie
VM informuje a procvičuje slovní zásobu k tématu výhody a nevýhody vstupu do EU. Úroveň podle SERRJ: A2
05.01. 13

Výhody a nevýhody života ve městě

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Materiál rozšiřuje slovní zásobu a přináší cvičení na opakování dosud probraných gramatických struktur. Jazyková úroveň dle SERRJ: A1
31.01. 12

Vyjádření mínění

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Žáci získají slovní zásobu nutnou k vyjádření vlastního mínění, k vyjádření neutrálního, odmítavého či souhlasného stanoviska. Úroveň podle SERRJ: B1
09.01. 12

Vyjádření mínění

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Vyjádření vlastního mínění a pocitů. A2
Autor: Jana Klierova
25.12. 12

Vyjádření neporozumění

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na tvoření otázek při neporozumění. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
12.02. 11

Vyjádření záporu

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Možnosti vyjádření záporu a jejich procvičení.A2
Autor: Jana Klierova
18.05. 11

Vyjádření záporu v němčině

Úroveň: A1 Téma: gramatika
Žáci se zde seznamují s použitím záporu v německých větách. SERRJ A1
17.09. 10

Vyjádření záporu v němčině

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Vyjádření záporu v němčině, rozdíly mezi češtinou a němčinou. Záporná slova v němčině, jejich postavení ve větě. Výklad, procvičení, pracovní listy. B1
07.12. 11

Vyjadřování domněnky

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Výukový materiál se zaměřuje na výklad a procvičení vyjadřování domněnky v němčině. Jazyková úroveň dle SERRJ: B2.
12.12. 11

Výmarská klasika

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výmarská klasika - její cíle, typické znaky a význam. Zakotvení této literární epochy do historických souvislostí, do kontextu literatury. Srovnání s hnutím Sturm und Drang. Osobnosti J.W.Goetha a F.Schillera. Jazyková úroveň podle SERRJ B1.
28.11. 12

Vynálezci

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu; definice pojmů vynálezce, vynález; známí rakouští a němečtí vynálezci; Johannes Gutenberg - vynález knihtisku; Carl Zeiss - vynález mikroskopu; Ferdinand Porsche - konstruktér; Daniel Swarovski - klenotník; závěrečné opakování. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
11.01. 12

Vynálezci

Úroveň: B2 Téma: literatura a umění
Základní údaje o významných německých vynálezcích. Informace o životě a díle Conrada Roentgena, Alberta Einsteina, Ferdinanda von Zeppelina a Ferdinanda Porsche. Úroveň podle SERRJ: B2
03.11. 10

Vynálezci

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Vynálezci německy mluvících zemí a jejich vynálezy. B1
16.10. 12

Vynechání členu u podstatných jmen

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Přehled použití nulového členu u podstatných jmen. A2
Autor: Jana Klierova
19.07. 12

Výtvarné umění

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Cílem prezentace je seznámení se slovní zásobou týkající se výtvarného umění.
08.11. 12

Výtvarné umění v německy mluvících zemích

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Seznámení s výtvarným uměním v německy mluvících zemích s využitím internetových informací a fotografií. Jazyková úroveň: A2
04.10. 12

Výuka - hodina

Úroveň: A1 Téma: konverzační
Interaktivní výuka vybraných učebních předmětů vedená v německém jazyce, tj. vybrané činnosti a pomůcky vyučujících a žáků v daných hodinách. Základní tematická slovní zásoba. Fixace tázacích zájmen, popř. tázacích zájmenných příslovcí, a časování způsobového slovesa "können". (A1)
20.09. 10

Význačné německé osobnosti

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Výukový materiál interaktivně seznamuje se životem vybraných německých osobností a jejich významem pro lidstvo (Beethoven, Dürer, Einstein, Goethe, Gutenberg, Luther, Röntgen, Schliemann). (B1)
12.11. 10

Význačné osobnosti Německa

Úroveň: A2 Téma: reálie
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, význačné německé osobnosti z oblasti hudby, výtvarného umění, literatury, vědy, sportu a politiky
31.07. 11

Význačné osobnosti Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Význačné osobnosti Rakouska, Marie Terezie - její život a další údaje o její osobě, její role v dějinách střední Evropy, Sigmund Freud - podrobnosti o jeho životě, lékařské objevy S. Freuda, osobnost Oskara Kokoschky, osobnost Friedenreicha Hundertwassera, význačné stavby F. Hundertwassera. Jazyková úroveň podle SERRJ: A2.
15.12. 10

Význačné osobnosti Rakouska

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Doplňkový materiál k tématu osobnosti Rakouska. Úroveň podle SERRJ: B1
08.11. 12

Význačné osobnosti Švýcarska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Seznámení s význačnými osobnostmi Švýcarska s využitím internetových informací a fotografií. Jazyková úroveň: A2
13.02. 11

Význačné švýcarské osobnosti

Úroveň: B1 Téma: reálie
Výukový materiál s interaktivní prezentací nejvýznamnějších osobností Švýcarska. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1
25.03. 12

Význam jazyků

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Problémy při studiu jazyků. Úroveň podle SERRJ: A2
01.11. 11

Význam jazyků

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Co je důležité pro porozumění cizojazyčnému textu; situace, v nichž používáme cizí jazyk, převážně při pobytu v zahraničí.Úroveň podle SERRJ: B1
21.03. 12

Význam jazyků (2)

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Srovnání jazyka mateřského s cizím,názvy evropských států a název úředního jazyka.Úroveň podle SERRJ: B1
30.10. 12

Význam školy a vzdělání

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál procvičuje slovní zásobu konverzačního okruhu Škola. Jazyková úroveň dle SERRJ A2.
31.10. 11

Význam sportu

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na význam sportu pro lidský organismus. Jazyková úroveň B1.
Autor: Martin Vojta
20.12. 12

Význam studia cizích jazyků

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Konverzační téma zaměřené na význam studia cizích jazyků. Jazyková úroveň A2.
Autor: Martin Vojta
15.03. 11

Významné osobnosti německé historie

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
VM je určen pro úroveň B1 podle SERRJ, Zaměřuje se na rozšíření poznatků o významných hudebnících a spisovatelích německé historie. VM je obohacen o zvukové ukázky německých hudebních mistrů
Autor: Jan Křoustek
28.06. 12

Významné osobnosti německé hudby

Úroveň: A2 Téma: literatura a umění
Interaktivní seznámení a doplnění znalostí v oblasti známých osobností německé hudby. Úroveň podle SERRJ: A2
02.02. 12

Významné osobnosti současnosti

Úroveň: B1 Téma: literatura a umění
Nejvýznamnější osobnosti současnosti z oblasti politiky, umění, sportu a modelingu, slovní zásoba k danému tématu. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
09.02. 12

Významní čeští sportovci a úspěchy

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Výukový materiál se zaměřuje na procvičení a rozšíření vědomostních znalostí studentů o významných českých sportovcích. Jazyková úroveň dle SERRJ:B1
15.11. 11

Významní čeští sportovci a úspěchy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ. Ve VM se studující seznámí se světoznámými českými sportovci a sportovkyněmi a jejich úspěchy. Na závěr výukového materiálu čeká studenty malý vědomostní kvíz, kde si zopakují nově osvojené znalosti.
Autor: Jan Křoustek
04.11. 12

Vzhled, oblečení - test

Úroveň: B1 Téma: konverzační
Test slovní zásoby s použitím hlasovacího zařízení.
05.01. 13

Vztahy

Úroveň: A2 Téma: konverzační
Výukový materiál systematizuje slovní zásobu k tématu Vztahy. Jazyková úroveň dle SERRJ: A2
11.12. 12

Vztažné věty

Úroveň: B1 Téma: gramatika
VM obsahuje interaktivní materiál k procvičení a tvoření vztažných vět. Úroveň podle SERRJ:B1
22.10. 12

Vztažné věty - procvičování

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování vztažných vět. Podle jazykové úrovně SERRJ B1.
11.12. 12

Zábřeh a okolí

Úroveň: A2 Téma: reálie
Základní údaje o severomoravském městě. Úroveň podle SERRJ: A2
14.03. 12

Žádost o místo

Úroveň: A2 Téma: odborné
Slovní zásoba k tematickému okruhu Žádost o místo. Procvičení pravidel německé korespondence - vnější forma dle DIN 5008. SERRJ A2
08.06. 11

Žádost o místo

Úroveň: B1 Téma: odborné
Podklady pro žádost o místo. Jazyková úroveň SERRJ: B1
01.06. 11

Žádost o místo

Úroveň: B2 Téma: odborné
Struktura žádosti o místo, používané fráze, práce s autentickým textem. Úroveň podle SERRJ: B2
14.12. 10

Zajimavá města a místa ve Švýcarsku

Úroveň: B1 Téma: reálie
Přírodní zajímavosti a nejznámější města Švýcarska. Úroveň podle SERRJ: B1
22.10. 10

Zajímavá města a místa Německa

Úroveň: B1 Téma: reálie
Zajímavé informace o Německu se zaměřením na přírodní krásy. Úroveň podle SERRJ: B1
07.08. 12

Zajímavá města a místa Rakouska

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení se zajímavými městy a místy Rakouska s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na velká rakouská města. Jazyková úroveň: A1
21.09. 10

Zajímavá města a místa Rakouska

Úroveň: A2 Téma: reálie
Slovní zásoba k tematickému okruhu "Zajímavá města a místa Rakouska" - popis, přiřazování, doplňování. Úroveň A2.
10.10. 12

Zajímavá města a místa Švýcarska

Úroveň: A1 Téma: reálie
Seznámení se zajímavými městy a místy Švýcarska s využitím internetových informací a fotografií se zaměřením na velká švýcarská města. Jazyková úroveň: A1
02.11. 10

Zajímavá města a místa v Německu

Úroveň: A2 Téma: reálie
Jazyková úroveň podle SERRJ: A2, představení výnamných měst a míst Německa, nejvýznamnější města v Německu, památky Německa a geografické unikáty Německa
12.10. 11

Zajímavá města a místa ve Švýcarsku A2

Úroveň: A2 Téma: reálie
Výukový materiál je určen pro studující na úrovni A2 podle SERRJ. Je zaměřen na rozšíření znalostí zejména o velkých švýcarských městech.
Autor: Jan Křoustek
28.06. 12

Zajímavá města v Německu

Úroveň: B2 Téma: konverzační
Žáci se prostřednictvím internetu seznamují s některými německými městy. Úroveň dle SERRJ B2.
01.11. 11

Zajímavá místa a města Rakouska

Úroveň: B2 Téma: reálie
Prezentace seznamuje se 4 vybranými turistickými cíli v Rakousku, t.j. Vídní, Salzburgem, oblastí jezer v Salzkammergut a národním parkem Hohe Tauern. Úroveň podle SERRJ: B2.
30.08. 12

Zajímavá místa v Německu

Úroveň: A1 Téma: reálie
Nejvýznamnější místa v Německu. Procvičení geografických názvů. A1
09.06. 11

Zájmena neurčitá

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Základní přehled neurčitých zájmen. Úroveň SERRJ: A2
27.04. 11

Zájmena neurčitá

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Výuková prezentace je zaměřena na neurčitá zájmena. Úroveň podle SERRJ: B2
30.10. 12

Zájmena tázací - procvičování

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Procvičování tázacích zájmen a ostatních tázacích slov formou testu za použití hlasovacího zařízení. A2
02.02. 11

Zájmenná příslovce

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Princip tvoření zájmenných příslovcí ukazovacích a tázacích. Nahrazování předložkových spojení zájmennými příslovci ve větách. A2
17.11. 10

Zájmenná příslovce

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Výklad ukazovacích a tázacích zájmenných příslovcí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
30.03. 11

Zájmenná příslovce tázací a ukazovací.

Úroveň: B2 Téma: gramatika
Nácvik tázacích a ukazovacích zájmenných příslovcí. Jazyková úroveň podle SERRJ B2.
17.02. 12

Zájmeno "einander"

Úroveň: A2 Téma: gramatika
Výklad zájmena "einander", jeho procvičení samostatně i ve spojení se spojkami dle vazeb uvedených sloves. A2
03.05. 12

Zájmeno "einander".

Úroveň: B1 Téma: gramatika
Procvičování vespolného zájmena "einander". Jazyková úroveň B1 podle SERRJ.