jazyky-interaktivne.cz

svátek má Stela, 4.3. 2024
10.10. 12

Pomocná a způsobová slovesa v préteritu

Opakování préterita pomocných a způsobových sloves označováním správných tvarů. Procvičování préterita těchto sloves ve větách. Použití préterita pomocných sloves v plusquamperfektu a pasivu. Zvláštní významy způsobových sloves. Úroveň B1
1. Procvičování způsobových sloves označováním správných tvarů 2. Procvičování pomocných sloves přetahováním správných tvarů do vět. 3. Tvorba vět se způsobovými a pomocnými slovesy v préteritu. 4. Použití préterita pomocných sloves v plusquamperfektu - procvičování označováním správných možností a doplňováním sloves do vět. 5. Použití préterita pomocných sloves v pasivu - překlad vět do němčiny. 6. Zvláštní významy způsobových sloves - označování správných překladů do češtiny
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora