jazyky-interaktivne.cz

svátek má Alois, 21.6. 2024
12.09. 10

Oblečení podle příležitosti

Slovní zásoba k tematickému okruhu Oblečení a móda - druhy oblečení podle příležitosti, popis obrázku, procvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. (B1)
Cíl: Osvojení a procvičení slovní zásoby, skloňování podstatných a přídavných jmen. Vyjadřovat se na téma Oblečení a móda - popsat oblečení v závislosti na příležitosti,popsat obrázek.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora