jazyky-interaktivne.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2024
17.09. 10

Zájmy a záliby

Procvičování slovní zásoby a gramatiky na téma zájmy a záliby. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
Prezentace je určena žžákům, kteří se učí Nj druhým rokem při dotaci 2 hodiny týdně, nebo žžákům, kteří se učí Nj prvním rokem, mají vššak většší časovou dotaci. Později ji můžžeme využžít při opakování. Cílem je předevšším rozššíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. ŽŽáci si mohou procvičit písemný i ústní projev. V poznámkách na stránce jsou umístěny metodické poznámky.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora