jazyky-interaktivne.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2024
17.09. 10

Dopravní prostředky

Popis dopravních prostředků, cestování s nimi, procvičení gramatiky. Stupeň obtížnosti dle SERRJ A2.
Prezentace je určena žákum, kteří se učí Nj druhým rokem při dotaci 2 hodiny týdně, nebo žákům, kteří se učí Nj prvním rokem, mají však větší časovou dotaci. Později ji můžeme využít při opakování. Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění. Důraz je kladen i na rozvoj komunikačních dovedností. Žáci si mohou procvičit písemný i ústní projev. V poznámkách na stránce jsou umístěny metodické poznámky.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora