jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ludvík, 19.8. 2022
19.10. 11

Architektura

Sakrální a světské stavby, architektonické prvky a slohy. Rozdělení staveb podle funkce. Jazyková úroveň podle SERRJ: B2.
Seznámení s nejznámějšími architektonickými typy. Procvičení a širší přehled staveb a architektonických prvků. Seznámení s architektonickými styly. Rozdělení staveb podle funkce. Osvojení a procvičení probraných poznatků a vědomostí.
Úroveň: B2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora