jazyky-interaktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
30.03. 11

Dopravní prostředky

Procvičení slovní zásoby na úrovni A1. Popis dopravních prostředků, slovní zásoby k autu, situace na letišti a poslech cesty.
Základní slovní zásoba, která se týká dopravních prostředků. Prezentace je zaměřena hlavně na opakování jednotlivých dopravních prostředků, rozšíření slovní zásoby pro auto, situaci na letišti a poslech itineráře cesty, na který navazují doplňující cvičení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti dopravních prostředků. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora